Monitorowanie progów

Pomagamy zachować kontrolę i zgodność z przepisami

Handel elektroniczny jest najszybciej rozwijającym się obszarem sprzedaży detalicznej na świecie. Jeśli sprzedają Państwo towary online z własnej strony internetowej lub za pośrednictwem rynku internetowego, takiego jak Amazon czy eBay, bardzo ważne jest, aby rozumieć obowiązki w zakresie podatku VAT i zobowiązania związane ze sprzedażą towarów klientom w Europie, którzy stosują system podatku VAT.

Sprzedaż na odległość dla sprzedawców internetowych lub sprzedawców detalicznych z siedzibą w UE

Jeśli Państwa produkty lub towary sprzedają Państwo bezpośrednio klientom w innych państwach członkowskich UE lub korzystają z centrów realizacji zamówień w innych krajach UE, takich jak Amazon FBA, być może będą Państwo musieli zapłacić i pobrać lokalny podatek VAT. Unia Europejska ukształtowała odrębny system, znany jako sprzedaż na odległość", aby uprościć administrację i odpowiedzialność, tak dalece jak to możliwe, aby zainspirować wolny handel w strefie UE.

Jeśli Państwa sprzedaż przekroczy określone "Progi rejestracji VAT" w każdym z krajów UE, będą Państwo musieli zarejestrować VAT w tych krajach. Każde państwo członkowskie UE ustaliło próg przychodów (zazwyczaj około 35000 € rocznie) - jeśli Państwa firma internetowa przekroczy ten próg sprzedaży, będą Państwo zgodnie z prawem zobowiązani do zarejestrowania się w danym kraju jako podmiot niemający siedziby w danym kraju.

Sprzedawcy lub detaliści internetowi spoza UE prowadzący sprzedaż do Europy

W przypadku przedsiębiorstw zagranicznych sprzedających towary lub produkty konsumentom w państwach UE, najprawdopodobniej będą one musiały pobierać i pobierać lokalne podatki od sprzedaży. Jeśli eksportowali Państwo swoje towary do Europy w celu bezpośredniej sprzedaży, dystrybucji lub sprzedaży przez Amazon - będą Państwo musieli zarejestrować się do celów podatku VAT w co najmniej jednym kraju europejskim.

Kiedy Państwa towary lub produkty znajdą się w UE, obowiązują progi dochodów, które muszą być monitorowane, a następnie będą one regulować Państwa zobowiązania podatkowe w innych krajach. Bardzo ważne jest, abyście Państwo zrozumieli te zasady przed utworzeniem swojej strony internetowej lub rynku w celu zapewnienia zgodności z prawem podatkowym Unii Europejskiej w zakresie podatku VAT.

Wiedza specjalistyczna amavat® w dziedzinie handlu elektronicznego

  • Wykorzystanie centrów realizacji amazon w Europie.
  • Jeśli sprzedawali Państwo towary lub produkty za pośrednictwem własnej strony internetowej, w porównaniu do korzystania z rynku online, takiego jak Amazon lub eBay.
  • Problemy celne (rejestracja EORI).
  • Analiza transakcji - posiadanie analizy sprzedaży i zwrotów za pośrednictwem naszego portalu dla klientów.
  • Wypełnianie szczegółów - przegląd zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT (tj. "Zgodność z przepisami dotyczącymi podatku VAT", "Zgodność z przepisami celnymi w zakresie podatku VAT" oraz "Dokumenty realizacji".