Monitorowanie progów sprzedaży na odległość

Co to oznacza dla sprzedawców transgranicznych?

Częstotliwość transgranicznej sprzedaży konsumentom na odległość przez internet wzrosła w ostatnich latach w sposób bezprecedensowy. Ponieważ 28 państw członkowskich UE ma różne progi sprzedaży, przedsiębiorstwa muszą zmagać się z problemem międzynarodowego podatku VAT, który wiąże się z tym sektorem, często wymagającym lokalnej rejestracji VAT w wielu krajach w całej UE.

Sprzedając produkty do innych państw członkowskich UE, trzeba wiedzieć wiele rzeczy. Każdy kraj w UE ma swój własny zestaw środków w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT, których należy przestrzegać. Na tej stronie skoncentrujemy się krótko na tym, co należy wiedzieć o monitorowaniu sprzedaży na odległość w przypadku wysyłki w całej UE.

Każdy kraj w UE ma swój własny próg sprzedaży na odległość, przy czym większość z nich to 35000 €, a niektóre mogą sięgać nawet 100000 €. Należy pamiętać, że tylko sprzedaż NET wlicza się do tego progu, jeśli obecnie płacisz podatek VAT w swoim kraju.

Należy również dokonać całkowitej sprzedaży, która jest wysyłana z różnych państw członkowskich UE do jednego państwa członkowskiego. Ma to kluczowe znaczenie dla właściwego obliczenia, jak blisko jest się do osiągnięcia progu dla tego kraju.

Wartość progową sprzedaży na odległość w UE oblicza się między 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego.

Prosty przykład:

Jeżeli przedsiębiorstwo jest zarejestrowane jako podatnik VAT w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji, a także posiada magazyny przechowujące towary w tych państwach członkowskich UE. Gdyby przedsiębiorstwo to sprzedawało towary do Austrii, której próg sprzedaży na odległość wynosi 35000 €, cała sprzedaż NET z Wielkiej Brytanii, Niemiec lub Francji byłaby zbliżona do progu sprzedaży austriackiej.

Gdyby brytyjski magazyn sprzedał do Austrii towary o wartości 18000 €.
Niemiecki magazyn sprzedał do Austrii towary o wartości 15000 €.
Francuski magazyn sprzedał do Austrii towary o wartości 2999 €.

Łączna wartość sprzedanych towarów wyniosłaby 34999 €, czyli 1 € poniżej progu austriackiego. Jeśli Państwa firma przekroczyła ten próg, są Państwo odpowiedzialni za zarejestrowanie podatku VAT i zapłacenie go Austrii w przyszłości.

Jeśli kontynuowali Państwo sprzedaż w Austrii, nie będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie przestrzegaliby Państwo przepisów dotyczących podatku VAT, co z kolei mogłoby prowadzić do kar/kary dla Państwa firmy. W ten sposób mogą Państwo stracić pieniądze.

W portalu dla klientów amavat® nasi specjaliści IT mogą zaoferować ciekawą funkcję, która poinformuje Państwa, kiedy zbliżają się Państwo do progu kraju UE, ponieważ każdy kraj ma inne progi. Każde państwo członkowskie UE różni się od swoich progów sprzedaży, dlatego jest to bardzo ważne i mniej prawdopodobne jest, że nie będziecie Państwo przestrzegać tych progów.

Dane liczbowe dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym dla każdego państwa członkowskiego UE, wraz z odsetkiem sprzedaży dla danego państwa członkowskiego UE, są dostępne w czasie rzeczywistym.

Powyższy ekran pozwala monitorować sposób prowadzenia sprzedaży w każdym państwie członkowskim UE, co daje możliwość śledzenia, jak blisko lub daleko od progu, w którym się znajdujemy.

amavat® może dostarczyć wszelkie niezbędne wsparcie, aby pomóc wszystkim klientom zaangażowanym w transgraniczną sprzedaż na odległość, a także zapewnić praktyczną pomoc w radzeniu sobie ze wszystkimi cechami zgodności z zagranicznym podatkiem VAT. Obejmuje to wszelkie systemy wsparcia, które mogą być konieczne, dobrowolne ujawnianie informacji wymaganych do odzyskania podatku VAT błędnie naliczonego w państwie członkowskim, w którym dostawca ma siedzibę.

Usługi dodatkowe amavat®:

Bycie zgodnym z przepisami to najwyższy priorytet, dlatego amavat® oferuje dalszą pomoc, aby zapewnić ciągłość działania.

Możemy pomóc w monitorowaniu sprzedaży w odniesieniu do progów w każdym kraju UE, po złożeniu osobnego zamówienia: w przypadku dostaw do krajów UE, które nie są objęte istniejącą umową mandatową amavat®, możemy ustalić tę kwotę w wysokości 15 € za miesiąc.