Czytaj więcej aktualności o

Reprezentacja VAT w Niemczech

Zmiany w podatku VAT w obszarze e-commerce

Od 1 lipca 2021 r. do transakcji transgranicznych z konsumentami i innymi osobami niebędącymi przedsiębiorcami będą miały zastosowanie nowe, daleko idące regulacje w zakresie podatku VAT. W przyszłości dostawy wewnątrzwspólnotowe...
Czytaj więcej

Polskojęzyczny prawnik oraz księgowa w Niemczech i Francji – Nowa usługa getsix®

/
Date06 Sie 2021
/
Categories
Księgowość, porada prawna oraz podatkowa u prawnika lub księgowego władającego językiem polskim, a na stałe pracującego w kancelarii na terenie Niemiec lub Francji. Wraz z naszym wieloletnim partnerem HLB International...
Czytaj więcej

Portale elektroniczne (zwłaszcza markety internetowe), jako dłużnicy podatkowi w Niemczech

Od 01.01.2019 r. operatorzy marketu elektronicznego mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za niezapłacony podatek VAT innych przedsiębiorców, jeżeli na udostępnionym marketplace legalnie powstał podatek VAT. Posiadając zaświadczenie o rejestracji podatkowej...
Czytaj więcej

OSS w odniesieniu do wszystkich usług świadczonych na rzecz osób fizycznych do celów prywatnych w Niemczech

Z dniem 01.07.2021 r. specjalna procedura poboru Mini-One-Stop-Shop (MOSS) zostanie przekształcona w procedurę One-Stop-Shop (OSS). Dotychczasowa procedura MOSS dotyczyła jedynie usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami w innych...
Czytaj więcej

Procedura specjalna w przypadku importu towarów z krajów poza UE o wartości do 150 euro w Niemczech

Wraz z roczną ustawą podatkową 2020, od 01.07.2021 zostanie wprowadzona nowa procedura poboru podatku VAT od importu z krajów poza UE. Jeśli wartość celna w imporcie jest poniżej 150 €,...
Czytaj więcej

Sprzedaż wysyłkowa osobom fizycznym w UE z nieprawidłową informacją o VAT na fakturze w Niemczech

W wyroku z dnia 27 maja 2020 r. Sąd Skarbowy w Monachium (Finanzgericht, FG) zajął się kwestią odpowiedzialności za nieprawidłowe wykazanie podatku VAT w przypadku dostaw dla prywatnych odbiorców końcowych...
Czytaj więcej

Zawieszenie obowiązku składania miesięcznych zaliczkowych deklaracji VAT w przypadku nowo powstających spółek w Niemczech

Wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej lub zawodowej przedsiębiorcy byli dotychczas zobowiązani do składania miesięcznych zaliczkowych deklaracji VAT w bieżącym i następnym roku kalendarzowym. Trzecia ustawa o odciążeniu biurokracji („Drittes Bürokratieentlastungsgesetz”)...
Czytaj więcej

Konsekwencje Brexitu dla podatku VAT w Niemczech

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską w dniu 31 stycznia 2020 r. Okres przejściowy, w którym nadal obowiązywało europejskie prawo VAT, zakończył się 31.12.2020 r. W dniu 10.12.2020 r. niemieckie Federalne...
Czytaj więcej