VAT in Europe – News

Amavat

Sprzedaż wysyłkowa osobom fizycznym w UE z nieprawidłową informacją o VAT na fakturze w Niemczech

/
Date11 Cze 2021
/
Categories

W wyroku z dnia 27 maja 2020 r. Sąd Skarbowy w Monachium (Finanzgericht, FG) zajął się kwestią odpowiedzialności za nieprawidłowe wykazanie podatku VAT w przypadku dostaw dla prywatnych odbiorców końcowych w innych krajach europejskich.

W przedmiotowej sprawie przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż wysyłkową dostarczało towary z Niemiec austriackim klientom prywatnym. Zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi przedsiębiorstwa wysyłkowego uzgodniona cena miała zawierać obowiązujący ustawowy podatek VAT. W fakturach przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż wysyłkową wykazało i zapłaciło niemiecki podatek VAT, chociaż próg dostawy zgodnie z § 3c ustawy o podatku VAT (Umsatzsteuergesetz, UStG) został przekroczony i w związku z tym podatek VAT musiałby zostać zapłacony w Austrii.

Po tym, jak przedsiębiorstwo wysyłkowe zadeklarowało i zapłaciło również austriacki podatek VAT na żądanie austriackiego urzędu skarbowego, złożyło ono wniosek do niemieckiego urzędu skarbowego o umorzenie niemieckiego podatku VAT z powodu podwójnego opodatkowania. Po odrzuceniu wniosku z uwagą, że niemiecki podatek VAT należny zgodnie z § 14c ust. 1 zd. 1 UStG może być skorygowany wyłącznie poprzez korektę faktur, dokonał on korekty faktur.

Następnie urząd skarbowy odrzucił wniosek o korektę niemieckiego podatku VAT, uzasadniając to tym, że sama korekta faktury nie była wystarczająca do tego celu. Ponadto zasadniczo konieczny byłby zwrot nieprawidłowo wykazanych (niemieckich) kwot podatku VAT otrzymanych przez klientów austriackich.

Regionalny Sąd Skarbowy w Monachium w swoim orzeczeniu temu zaprzecza. W niniejszym przypadku nie było konieczne, aby przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż wysyłkową zwróciło odbiorcom towarów (niemiecki) podatek VAT pobrany i zapłacony w celu dokonania skutecznej korekty spornej kwoty podatku. Spółka wysyłkowa nie została bezpodstawnie wzbogacona na skutek porozumień w sprawie cen brutto zawartych z austriackimi klientami na ich niekorzyść, ponieważ w niniejszym porozumieniu nie zapłacili oni więcej niż byli rzeczywiście winni. Uzgodniona cena końcowa była należna, niezależnie od tego, ile podatku od wartości dodanej było w niej rzeczywiście zawarte.

Również podnoszona przez urząd skarbowy okoliczność, że w odniesieniu do części dostaw dla klientów austriackich nie można już żądać austriackiego podatku VAT z powodu upływu okresu rozliczeniowego, nie stanowi podstawy do stwierdzenia bezpodstawnego wzbogacenia spółki prowadzącej sprzedaż wysyłkową. Korekty należy dokonać za okres podatkowy, w którym faktura korygująca została wystawiona na odbiorcę dostawy, a zatem zgodnie z prawem podatkowym jest ona możliwa przez nieograniczony okres. Ponieważ korekta faktury nie miała mocy wstecznej, przedawnienie w roku, w którym powstał obowiązek podatkowy, było nieistotne.

Odwołanie do Federalnego Trybunału Skarbowego zostało dopuszczone.

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie amavat®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.