VAT in Europe – News

Amavat

Konsekwencje Brexitu dla podatku VAT w Niemczech

/
Date26 maja 2021
/
Categories

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską w dniu 31 stycznia 2020 r. Okres przejściowy, w którym nadal obowiązywało europejskie prawo VAT, zakończył się 31.12.2020 r. W dniu 10.12.2020 r. niemieckie Federalne Ministerstwo Finansów opublikowało następujące konsekwencje Brexitu w zakresie podatku VAT:

  • Wielka Brytania jest krajem trzecim (tj. poza UE) dla celów VAT od dnia 1 stycznia 2021 r. Dostawy do Wielkiej Brytanii należy traktować, jako eksport poza UE. Dostawy do i z Wielkiej Brytanii są uznawane za wewnątrzwspólnotowe tylko wtedy, gdy transport towarów rozpoczął się przed 1 stycznia 2021 r.
  • W przypadku zakończenia jakiejkolwiek innej usługi po 31.12.2020 r., Wielka Brytania ma być traktowana jako państwo trzecie, nawet jeśli usługa została rozpoczęta już w 2020 r. (np. w przypadku tzw. usług stałych). Nie ma już zastosowania procedura punktu kompleksowej obsługi („Mini-One-Stop-Shop”), która jest stosowana w szczególności w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób prywatnych. Należy sprawdzić, czy przedsiębiorca ma możliwość rejestracji do procedury „VAT od e-usług“.
  • Odbiegając od zwykłych terminów, wnioski o zwrot kwot podatku naliczonego poniesionych w 2020 r. należy składać do 31 marca 2021 r.

Uwaga:
Umowa handlowa zawarta pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią w dniu 24.12.2020 nie spowodowała żadnych zmian dla celów VAT.

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie amavat®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.