VAT in Europe – News

Amavat

OSS w odniesieniu do wszystkich usług świadczonych na rzecz osób fizycznych do celów prywatnych w Niemczech

/
Date14 Cze 2021
/
Categories

Z dniem 01.07.2021 r. specjalna procedura poboru Mini-One-Stop-Shop (MOSS) zostanie przekształcona w procedurę One-Stop-Shop (OSS).

Dotychczasowa procedura MOSS dotyczyła jedynie usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami w innych państwach członkowskich UE. Jeśli próg 10 000 euro został przekroczony, przedsiębiorca mógł zatem wybrać albo rejestrację do celów VAT w danych państwach członkowskich, albo deklarowanie wszystkich transakcji za pomocą procedury MOSS.

Z dniem 01.07.2021 r. ta specjalna procedura sprawozdawcza zostanie rozszerzona i zmieni nazwę na procedurę OSS. Próg 10 000 EUR będzie miał zastosowanie nie tylko do usług elektronicznych, ale do wszystkich usług świadczonych na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami. Ponadto należy również uwzględnić wewnątrzwspólnotową sprzedaż wysyłkową.

Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi na rzecz osób prywatnych z siedzibą w innym europejskim państwie członkowskim, nie będą zatem musieli rejestrować się jako podatnicy VAT w poszczególnych krajach od 01.07.2021 r., ale będą mogli zadeklarować odpowiedni VAT poniesiony w procedurze One-Stop-Shop.

Ta uproszczona procedura rejestracji może być szczególnie istotna dla przedsiębiorców świadczących usługi transgranicznego transportu osób. W razie potrzeby można uniknąć niekiedy różnorodnych rejestracji VAT. Należy również zauważyć, że nie będzie już obowiązywać zasada uproszczenia w odniesieniu do okazjonalnych przewozów na odległość maksymalnie dziesięciu kilometrów na terenie Niemiec. W związku z tym Niemcy będą w przyszłości nakładać podatek VAT również na takie udziały trasowe.

Jeżeli przedsiębiorca chce się zgłosić do procedury OSS, zgłoszenie musi nastąpić przed rozpoczęciem danego okresu podatkowego (kwartału kalendarzowego). Procedura może być stosowana w sposób jednolity jedynie w odniesieniu do wszystkich transakcji nią objętych.

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie amavat®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.