VAT w Europie – Aktualności

Amavat

Polskojęzyczny prawnik oraz księgowa w Niemczech i Francji – Nowa usługa getsix®

/
Date06 Sie 2021
/
Categories

Księgowość, porada prawna oraz podatkowa u prawnika lub księgowego władającego językiem polskim, a na stałe pracującego w kancelarii na terenie Niemiec lub Francji.

Wraz z naszym wieloletnim partnerem HLB International zdecydowaliśmy się na uruchomienie usługi Polish Desk, która jest już dostępna w dwóch krajach:

W ramach tej usługi polscy przedsiębiorcy, planujący otworzyć firmę albo już prowadzący działalność na terenie Niemiec lub Francji, mogą skorzystać ze wsparcia niemieckiego oraz francuskiego biura rachunkowego i doradztwa prawnego w języku polskim.

Nasze biura za granicą zatrudniają doświadczonych specjalistów – prawników, księgowych, audytorów – biegle poruszających się w lokalnych przepisach. Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę od rejestracji działalności gospodarczej poprzez prowadzenie regularnej księgowości, aż do wywiązywania się z obowiązków i wypełniania deklaracji podatkowych w poszczególnych krajach.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie: Inwestycje zagraniczne – Polish Desk

Rozwój dużych centrów logistycznych oraz łatwy dostęp do Internetu sprawiają, że dotarcie ze swoją ofertą do klientów w różnych krajach jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Jednak prowadząc działalność gospodarczą – szczególnie na rynku międzynarodowym – nie można zapominać o uregulowaniach formalno-prawnych, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Oprócz jednolitych aktów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych – każdy kraj ma swoje lokalne przepisy, które mogą znacząco różnić się od tych, obowiązujących w Polsce. Przedsiębiorcy decydujący się na wejście ze swoim produktami lub usługami na rynki zagraniczne muszą mieć na uwadze zarówno prawo krajowe w miejscu rejestracji firmy, jak i przepisy obowiązujące w kraju docelowym, do którego produkt lub usługa ma trafić.

Nawet posługując się biegle językiem obcym – identyfikacja i prawidłowa interpretacja wszystkich aktów prawnych regulujących prowadzenie firmy w obcym kraju, może stanowić olbrzymie wyzwanie. Niestety w kontekście działalności gospodarczej – niewielki błąd może okazać się katastrofalny w skutkach. W niektórych krajach kary wynikające z niewłaściwej rejestracji działalności, czy nieodpowiedniego rozliczania podatków, mogą znacznie przewyższać grzywny nakładane przez polskie sądy.

Co więc zrobić, kiedy produkty sprzedaje się w kilku krajach i chciałoby się mieć pewność, że działalność gospodarcza jest prowadzona zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami?

Najprostszym i jednocześnie najbardziej pewnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy lokalnego prawnika i przekazanie rozliczeń księgowych (a w razie potrzeby również kadrowych) do biura rachunkowego działającego w danym kraju.

Wybierając zagranicznego usługodawcę, który wesprze firmę prawnie i księgowo, warto pamiętać, że outsourcing takich usług powinien być przede wszystkim ułatwieniem. Jeżdżenie od kancelarii prawnej do biura rachunkowego, próba omawiania precyzyjnych kwestii formalno-prawnych w obcym języku, czy konieczność osobistego przekazywania wszystkich dokumentów w formie papierowej, to problemy, które zajmują czas, są uciążliwe i mogą skutecznie zniechęcić do dalszej eksploracji zagranicznych rynków zbytu.


Szukając odpowiedniej usługi wspierającej rozwój firmy w obcym kraju, powinno się uwzględniać kilka istotnych przesłanek:

1. Jedna, kompleksowa usługa, odpowiadająca na potrzeby firmy

Każdy usługodawca (prawnik, księgowy, audytor) to osobna umowa do podpisania, kolejny przelew do zapłacenia i następna osoba, którą trzeba od początku wprowadzać w sytuację firmy.

Czy nie byłoby łatwiej, gdyby jedno biuro zajęło się wszystkimi sprawami przedsiębiorstwa?

Wystarczy jedna umowa, jedna osoba do kontaktu, która przekazuje nasze sprawy i dokumenty do odpowiednich specjalistów i jeden zbiorczy rachunek na koniec miesiąca. Zanim zdecydują się Państwo na konkretnego doradcę – warto sprawdzić jakie usługi może zaoferować w ramach jednej umowy.


2. Obsługa w języku polskim

Znajomość języków obcych wśród Polaków, jest z roku na rok na coraz wyższym poziomie. Jednak język mówiony, czy nawet pisany zasadniczo różni się w zależności od tego, czy używa się go do codziennej komunikacji, czy do tworzenia przepisów prawa. Doskonała znajomość języka kraju, w którym prowadzi się działalność niestety nie jest równoznaczna z gwarancją doskonałego rozumienia aktów prawnych w tym języku.

Warto również pamiętać, że zarówno prawnicy jak i księgowi bardzo często odnoszą się w służbowej komunikacji do języka bardzo formalnego – prawnego. Wyjaśnienie z nimi standardowej sprawy w obcym języku może stanowić duże wyzwanie, angażując czas i przyczyniając się do zwiększenia poziomu stresu.

Jeżeli tylko jest taka możliwość – najlepszym i najwygodniejszym rozwiązaniem będzie podjęcie współpracy z biurem, gdzie można uzyskać fachowe wsparcie w języku polskim. Dzięki temu niuanse językowe nie będą przeszkadzać w szybkim i konkretnym załatwieniu sprawy.


3. Możliwość komunikacji zdalnej

Prowadząc biznes na kilku rynkach zagranicznych, osobisty kontakt z prawnikiem czy biurem rachunkowym w poszczególnych krajach jest niemal niemożliwy. Jednak działalność gospodarcza wymusza dynamikę działania i szybkie rozwiązywanie pojawiających się problemów.

Bieżący, szybki i wygodny kontakt z radcą prawnym, księgowym, audytorem czy doradcą finansowym jest dla firmy na wagę złota i ma wymierną wartość finansową. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi Internet i telefon.

Decydując się na wybór biura, które będzie wspierać firmę w prowadzeniu codziennych spraw – warto zwrócić uwagę, czy usługodawca umożliwia szybki i bezpośredni kontakt za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji np. telefon komórkowy lub adres e-mail oraz czy dopuszcza możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną i prowadzenia spotkań zdalnych za pomocą dedykowanych platform.

Poszukując odpowiedniego partnera, który wesprze rozwój Państwa firmy zagranicą, należy kierować się również jego kompetencjami i doświadczeniem w danym kraju. W ramach usługi Polish Desk specjaliści z getsix® zapewnią Państwu wsparcie doświadczonych prawników i księgowych, od lat obsługujących polskie firmy, działające w Niemczech oraz we Francji. Współpracujemy z polskimi specjalistami, którzy edukowali się i większość swojego zawodowego życia spędzili w krajach, w których prowadzą sprawy swoich klientów. Dzięki temu płynnie poruszają się w lokalnych przepisach i łatwo można się z nimi porozumieć po polsku.

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie amavat®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.