Listy sprzedaży WE (ESL)

Co to jest lista sprzedaży WE?

Uzupełnieniem deklaracji VAT są różne dodatkowe sprawozdania, które również muszą być składane w UE. Ogólnie rzecz biorąc, dotyczy to sytuacji, gdy zarejestrowany podmiot prowadzi wymianę handlową z innymi krajami Unii Europejskiej.

Lista sprzedaży WE (ESL) jest najczęściej wymaganym sprawozdaniem uzupełniającym. Listy te, składane co miesiąc lub co kwartał, zawierają szczegółowe informacje na temat sprzedaży lub przekazywania towarów i usług innym spółkom zarejestrowanym do celów podatku VAT w innych państwach członkowskich UE. ESL w UE pozwalają urzędom skarbowym na potwierdzenie, że wszystkie strony prawidłowo i w pełni deklarują podatek VAT w transakcjach transgranicznych.

amavat® oferuje usługę aukcji, która dotyczy towarów i usług. Numery VAT obu firm muszą być zarejestrowane w "Systemie Wymiany Informacji o Podatku VAT" (VIES), aby kwalifikować się do deklaracji ECSL.

Usługi w zakresie ESL

Lista sprzedaży WE znana jako ESL jest wypełniana przez nasz zespół specjalistów zgodnie z bardzo dokładnymi specyfikacjami.

Jak powinni Państwo wysłać do amavat® swoje ESL?

Po prostu przesyłają nam Państwo kopię faktury za dostawy przychodzące i wychodzące za ostatnie 10 miesięcy. ESL muszą być dostarczone do służb celnych zgodnie z oficjalnym harmonogramem.

Co to za usługi?

  • ESL są wypełniane i przekazywane bezpośrednio organom celnym drogą elektroniczną,
  • Weryfikujemy zgodność faktur i transakcji za pomocą naszego oprogramowania (aby dowiedzieć się więcej na temat ESL i Intrastat, kliknij tutaj),
  • Sprawdzamy, czy nie ma podwójnych wpisów,
  • Weryfikujemy numery VAT Państwa klientów (zgodnie z kluczem kraju),
  • Obliczamy wartości statystyczne,
  • Na Państwa życzenie możemy udostępnić dodatkowe dane.

Co otrzymają Państwo w zamian?

Po wypełnieniu formularza ESL, przed złożeniem deklaracji VAT, otrzymają Państwo podsumowanie za przedłożoną fakturę:

  • Numer faktury,
  • Wartość podatku VAT,
  • Rozliczenie podatku VAT, aby mogli Państwo zarządzać swoją deklaracją VAT,
  • Dodatkowe uwagi, w razie potrzeby.