Analiza wielkich danych dla sprzedających Online

Korzyści z wykorzystania wielkich danych w handlu elektronicznym

Handel elektroniczny to ogromny przemysł, który daje ludziom swobodę odkrywania, porównywania i kupowania produktów na odległość. Choć dla większości z nas wydaje się to naturalne, ten rodzaj usług byłby bardzo trudny bez "Wielkich Danych" i możliwości obliczeniowych.

"Wielkie Dane" mogą pomóc w wydedukowaniu cennych decyzji na podstawie ogromnych ilości pozornie niezwiązanych informacji.

6 "Vs" "Wielkie Dane".

Co to są "Wielkie Dane"? Jest to zbiór danych z różnych źródeł, często charakteryzujący się tym, co nazywane jest 3V: Objętość - Odmiana - Prędkość. W miarę rozwoju, inne wersje zostaną dodane do opisów "Wielkie Dane".

VOLUME

OBJĘTOŚĆ

Ilość danych z niezliczonych źródeł.


VARIETY

ODMIANA

Rodzaje danych: strukturalne, półstrukturalne i nieustrukturyzowane.

VELOCITY

PRĘDKOŚĆ

Prędkość, z jaką tworzone są "Wielkie Dane".


VERACITY

OSOBOWOŚĆ

Stopień, w jakim można ufać "Wielkim Danym".

VALUE

WARTOŚĆ

Wartość biznesowa zebranych "Wielkich Danych".

VARIABILITY

RÓŻNORODNOŚĆ

Sposoby wykorzystania i konfiguracji 'Wielkich Danych'.

Czym są wielkie dane i dlaczego powinni Państwo ich używać?

Handel elektroniczny może opierać się na ogromnej ilości informacji, których analiza byłaby niemożliwa bez pomocy "Wielkich Danych". Nasi eksperci IT amavat® wiedzą, że jest to wielopoziomowy proces, który może dać cenny wgląd w świat sprzedaży online. Postępując zgodnie z poniższymi zasadami analizy danych, również Państwo z pomocą amavat® mogą efektywniej zarządzać swoim biznesem online, więc dlaczego nie wprowadzić w życie i nie poprawić wyników swojej sprzedaży.

1. Analiza klienta

"Wielkie Dane" umożliwiają zrozumienie, w jaki sposób ludzie wyszukują i znajdują produkty. Możesz poznać ich lokalizację, wiek, zainteresowania i dziesiątki innych funkcji, które stanowią osobowość kupującego. Może również wyjaśnić nagłe wzrosty popytu na produkty i ostatnie trendy zakupowe, dając w ten sposób wkład w budowanie strategii sprzedaży i marketingu.

2. Osobiste doświadczenie

Idą w parze z "analizą konsumencką". Nowocześni klienci oczekują ofert dopasowanych do ich osobistych preferencji, dlatego też trzeba się nimi zająć i odpowiednio dostosować produkt/y. Korzystając z "Wielkich Danych" jako narzędzia biznesowego, mogą Państwo zaspokoić tę potrzebę.

3. Obsługa klienta

"Wielkie Dane" mogą łatwo dać Państwu możliwość poprawy obsługi klienta, co jest naturalną konsekwencją ulepszonej analizy konsumenckiej i personalizacji. Jeśli prowadzą Państwo firmę eCommerce, mogą Państwo skorzystać z analizy biznesowej w celu ustalenia najczęstszych skarg użytkowników.

Używając "Wielkich Danych", mogą Państwo być proaktywni i odkrywać rozwiązania pozwalające na usunięcie typowych problemów. Poza tym można na przykład ocenić pracę każdego agenta obsługi klienta i dowiedzieć się, co robi lub czego nie wie, jeśli jest się większą organizacją.

4. Elastyczna polityka cenowa

Daje to możliwość przetwarzania i analizy dużych ilości informacji, pozwalając jednocześnie na stworzenie elastycznej polityki cenowej. Mogą Państwo podnosić lub obniżać ceny w czasie rzeczywistym, w zależności od aktualnych warunków rynkowych, podaży i popytu.

5. Zarządzanie dostawami

Przedsiębiorstwa działające w ramach handlu elektronicznego mają duże trudności z utrzymaniem optymalnej ilości zapasów. Jeszcze dziesięć lat temu prawie niemożliwe było dokładne prognozowanie wymagań klientów, a następnie obliczenie wszystkich elementów, które przyczyniają się do prognozowania popytu.

Jednak "Wielkie Dane" zmieniły sposób prognozowania. Obecnie dość łatwo jest uniknąć sytuacji, w których nie ma zapasów, a mimo to utrzymać zapasy na wymaganym minimalnym poziomie.

6. Bezpieczne płatności online

Bezpieczeństwo finansowe i płatności online były zazwyczaj bolesnym punktem w handlu elektronicznym. Dzięki scentralizowanemu systemowi "Wielkich Danych" można znacznie poprawić bezpieczeństwo online i uczynić płatności kartami znacznie bezpieczniejsze. Nie oznacza to, że płatności online będą w 100% bezpieczne, ale faktem jest, że dzięki systemowi "Wielkich Danych" handel elektroniczny stał się znacznie bezpieczniejszy.

7. Analiza prognostyczna

Ostatni punkt na tej liście, ale zdecydowanie nie jest to najmniej istotny wpływ "Wielkich Danych" na handel elektroniczny. Wręcz przeciwnie, firmy, które mądrze wykorzystują to narzędzie wywiadu gospodarczego, mogą wykrywać nowe trendy znacznie szybciej niż ich bierni konkurenci.

Podsumowanie

eCommerce, jak widać, jest bardzo pomocnym narzędziem dla bardzo konkurencyjnego świata handlu elektronicznego.

Żeby to zadziałało, będą Państwo tego potrzebować:

  • Pozwolenie od użytkowników na zbieranie danych - zgodnie z wymogami GDPR.
  • Niech, amavat® pomóże Państwu stworzyć inteligentne programy wykorzystujące Państwa dane.
  • Utrzymujcie Państwo swoje dane na minimalnym poziomie i działajcie w ramach swoich kompetencji. Nie wszystkie dane mają znaczenie.

Kluczem do sukcesu jest działanie w ramach swojego kręgu kompetencji, aby uniknąć pułapek związanych z "Wielkimi Danymi" i wykorzystać je jako potężne narzędzie do rozwoju biznesu internetowego.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami.

Niech amavat® zabezpieczy Państwa zaplecze na przyszłość. Pozwoli Państwu skoncentrować się na budowaniu swojego biznesu online.