Misja naszej kancelarii VAT

Aby umożliwić naszym ekspertom szybszą, prawidłową i terminową obsługę

Jeśli chodzi o wybór partnera biznesowego, który udzieli Państwu właściwej pomocy w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT, ważny jest rodzaj i jakość oferowanej usługi; ale nie tylko to, co robi ten partner, przyczynia się do różnicy między zadowoleniem klienta a jego szczęściem - istotny jest więc jego charakter.

“Charakter i pasja w amavat® najlepiej wyraża się w naszej misji bycia najbardziej zaufanym partnerem biznesowym naszych klientów i konsekwentnie przekraczającym ich oczekiwania. Osiągamy to łącząc nasze doświadczenie, wiedzę fachową i przywództwo z uczciwością, obiektywizmem oraz stale poszerzającymi się zasobami i możliwościami. amavat® zamierza stale rozwijać nasze partnerstwo i integrację, aby wzmocnić naszą pozycję rynkową w całej Europie i zmaksymalizować naszą zdolność do inwestowania w ludzi, technologię, innowacyjne rozwiązania i infrastrukturę.”

Claus Frank Founding Partner
amavat®

Zasięg naszej “Pasji dla biznesu” przenika do wszystkich firm członkowskich, poprzez ciągłe szkolenia i dostęp do najnowocześniejszych technologii.

I wreszcie, co nie mniej ważne, oznacza to nasze zaangażowanie w wysoce konkurencyjne i rozsądne opłaty.

Nasi klienci

“Pasji dla biznesu” napędza nasze działania

Aby stać się wysoko ocenianą firmą spełniającą wymogi VAT w UE, amavat® musi się doskonalić; niezachwianie skupiać się na kliencie i nauczyć się oceniać potrzeby klienta na wczesnym etapie i wychodzić poza te oczekiwania, gdy tylko jest to możliwe. Dlatego też konsekwentnie weryfikujemy nasze zachowanie w zakresie obsługi klienta, jak również nasze usługi i rozwiązania zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaką ponosimy wobec naszych klientów. Oni obdarzają nas swoim zaufaniem, a my nie chcemy i nie wolno nam go naruszać. Przestrzegamy wszystkich wymogów prawnych przy pozyskiwaniu lub świadczeniu usług na rzecz naszych klientów. Dane naszych klientów są otrzymywane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszą polityką i odpowiednimi przepisami prawa lokalnego.

amavat® postrzega naszych klientów jako partnerów, którzy decydują o sukcesie naszej firmy, dlatego też musimy spełniać życzenia naszych klientów i pomagać im w rozwiązywaniu ich problemów, ponieważ są oni gwarantami naszej przyszłości. Nasze usługi i rozwiązania muszą oferować wyraźne korzyści dla naszych klientów, w szczególności w zakresie jakości, możliwości technicznych, zakresu i dostępności. Naszym celem jest być szybszym i lepszym od konkurencji oraz musimy to codziennie udowadniać naszym klientom.