Baza wiedzy: Księgowość e-commerce i VAT Compliance

Amavat

Numer EORI – Co to jest? Jak uzyskać? Jak sprawdzić ważność?

Data07 Wrz 2023

W dzisiejszym globalnym świecie handlu, skomplikowane procesy importu i eksportu wymagają dokładnych identyfikatorów. Jednym z takich istotnych numerów jest Numer EORI. Ten krótki akronim oznacza “Economic Operators Registration and Identification” (Rejestracja i Identyfikacja Podmiotów Gospodarczych) i ma decydujące znaczenie dla podmiotów uczestniczących w transakcjach międzynarodowych. W niniejszym artykule omówimy, czym jest Numer EORI, jak go uzyskać, oraz jak skontrolować jego ważność.


Czym jest numer EORI

Numer EORI to unikalny identyfikator przyznawany podmiotom gospodarczym, które uczestniczą w transakcjach międzynarodowych, takich jak import i eksport. Jest to kluczowy numer identyfikacyjny używany w systemach celnych Unii Europejskiej w celu ułatwienia procesów celnych, monitorowania operacji handlowych oraz zapewnienia zgodności z przepisami. Numer EORI umożliwia organom celnym oraz innym odpowiednim instytucjom śledzenie działalności handlowej podmiotów, a także zabezpieczanie łańcucha dostaw w obszarze handlu międzynarodowego.


Struktura Numeru EORI:

Struktura Numeru EORI zależy od kraju pochodzeniu danego podmiotu. W przypadku podmiotów krajowych oraz podmiotów z krajów trzecich, struktura może się nieco różnić, jednak w przypadku obu, numer EORI ma maksymalnie 17 znaków i zaczyna się od przedrostka kraju, w którym został nadany, a następnie ciągu znaków.


Jak Uzyskać Numer EORI: Procedura i wymagania

Uzyskanie Numeru EORI to kluczowy krok w kierunku sprawnego i zgodnego z prawem prowadzenia operacji handlowych na arenie międzynarodowej.
Oto procedura i wymagania, które warto zrozumieć, aby uzyskać Numer EORI.

1. Składanie wniosku do właściwego organu celnego.

Aby uzyskać Numer EORI, konieczne jest złożenie wniosku do właściwego organu celnego w kraju, w którym firma ma swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można zwykle złożyć elektronicznie lub w formie papierowej, zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej organu celnego.

2. Dokładne i pełne Informacje.
Podczas składania wniosku, należy zapewnić dokładne i pełne informacje o firmie oraz jej działalności. To obejmuje dane takie jak nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej, adres siedziby, rodzaj działalności, a także informacje o transakcjach międzynarodowych, w których firma zamierza uczestniczyć.

3. Przygotowanie niezbędnych dokumentów.

W zależności od kraju i organu celnego, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, które potwierdzą tożsamość i legalność działania firmy. Mogą to być między innymi dokumenty rejestracyjne, akty założycielskie, umowy handlowe czy inne dowody działalności.

4. Przyznanie Numeru EORI.

Po złożeniu wniosku i dostarczeniu niezbędnych dokumentów, organ celny dokonuje oceny i przetwarzania wniosku. Po pozytywnym rozpatrzeniu, firma otrzymuje unikalny Numer EORI. Ten numer będzie następnie mógł być wykorzystywany w międzynarodowych operacjach handlowych.


Dlaczego Sprawdzanie Ważności Numeru EORI Jest Istotne?

Ważne jest, aby regularnie kontrolować ważność Numeru EORI. Zmiany w prawie podatkowym czy regulacjach celno-skarbowych mogą wpłynąć na status Numeru EORI, dlatego regularne weryfikacje są kluczowe, aby uniknąć komplikacji i opóźnień w operacjach handlowych. W przypadku zmiany danych firmy, konieczne jest podjęcie kroków w celu aktualizacji Numeru EORI.


Jak Sprawdzić Ważność Numeru EORI?

Oficjalne strony organów celnoskarbowych: Organizacje celnoskarbowe w poszczególnych krajach zazwyczaj udostępniają narzędzia online umożliwiające sprawdzenie ważności Numeru EORI.
Oprócz tego, ważność unijnych Numerów EORI można zweryfikować na stronie Weryfikacja numeru EORI (europa.eu), a numerów brytyjskich What is the EORI number you want to check? – Check an EORI Number – GOV.UK (tax.service.gov.uk).

Bazy Danych i Rejestry: Istnieją także bazy danych i rejestry, które udostępniają publicznie dostępne informacje o podmiotach posiadających Numer EORI. Takie narzędzia mogą być przydatne, jeśli chcemy zweryfikować ważność Numeru EORI innego podmiotu.

Kontakt z Organem Celnym: W razie wątpliwości co do ważności Numeru EORI, warto skontaktować się bezpośrednio z organem celnym w kraju, w którym numer został wydany. Pracownicy organu celnego są w stanie dostarczyć aktualne informacje oraz pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących numeru EORI zapraszamy do kontaktu.


Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Potrzebują Państwo pomocy?

Mogą Państwo porozmawiać z Customer Relations Consultant dla sprzedawców internetowych. Nasz ekspert postara się szybko odpowiedzieć.

Dominika
Dominika
International Sales Manager
dla sprzedawców internetowych
ds. nowych klientów

Archiwum