VAT in Europe – News

Amavat

Polska | Informacje UE o podatku VAT

/
Date26 Mar 2020
/

Polska | Od kwietnia 2020 r. nowe ‘obniżone stawki VAT’

Polskie Ministerstwo Finansów przyjęło ustawę o wprowadzeniu od 1 kwietnia 2020 r. nowych ‘obniżonych stawek VAT’.
Stawki te zostaną obniżone odpowiednio do 5% i 7%, z obecnych 5% i 8%.
Nowe stawki VAT będą miały wpływ na następujące kategorie towarów:

  • Książki drukowane i e-booki będą opodatkowane stawką 5%;
  • Gazety, czasopisma (w wersji drukowanej lub elektronicznej) oraz czasopisma specjalistyczne będą opodatkowane stawką 8%;
  • Wyroby piekarnicze będą opodatkowane stawką 5% zamiast kilku stawek;
  • Wszystkie owoce morza będą opodatkowane stawką 23% zamiast kilku stawek.

Zmiany te są częścią strategii mającej na celu ułatwienie przyporządkowania odpowiedniej stawki VAT do danego towaru. W odniesieniu do publikacji drukowanych i elektronicznych, zmiana ta jest wynikiem przyjęcia uregulowań analogicznych do tych obowiązujących w wielu innych państwach członkowskich UE, które zrównały stawki VAT na publikacje w formie drukowanej i ich odpowiedniki w formie elektronicznej.

UE | Rada Europejska upraszcza system VAT dla MŚP

Rada Europejska zatwierdziła uproszczone przepisy dotyczące podatku VAT dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Celem nowych przepisów jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z podatkiem VAT i kosztów zgodności dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie środowiska, które pomoże tym MŚP efektywniej się rozwijać i prowadzić handel transgraniczny.

MŚP będą również uprawnione do korzystania z bardziej uproszczonych zasad rozliczania w zakresie VAT, jeżeli ich roczny obrót nie przekroczy progu określonego przez dane państwo członkowskie UE, który nie może przekraczać 85 000 EUR.

Tym niemniej, w pewnych sytuacjach, MŚP z innych państw członkowskich UE, które nie przekroczą tego progu, również będą mogły skorzystać z tej uproszczonej struktury, o ile ich całkowite roczne obroty w całej Unii Europejskiej nie przekroczą 100 000 EUR. Te nowe zasady zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2025 r.

Zespół amavat®

W razie pytań prosimy skontaktować się z naszym działem Customer Desk albo poprzez formularz kontaktowy na stronie.

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie amavat®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

amavat® zapewnia kompleksowe rozwiązanie w zakresie zgodności z przepisami VAT w Europie. Każdy klient otrzymuje wsparcie osobistego doradcy w swoim własnym języku, który jest dostępny w każdej chwili, zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z podatkiem VAT, stosując ustandaryzowane i wydajne kosztowo podejście.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.amavat.eu