Baza wiedzy: Księgowość e-commerce i VAT Compliance

Amavat

Sankcje za nieterminowe składanie deklaracji OSS

Data18 Sty 2023

One-Stop-Shop (OSS) jest jak dotąd najlepszym rozwiązaniem na uproszczenie przestrzegania przepisów o podatku VAT w transgranicznym handlu internetowym. Okazuje się, że ta tzw. szczególna procedura podatkowa zdefiniowana w Dyrektywie Europejskiej nr 2017/2455, jest przywilejem. Na przywileje trzeba zapracować i należy uważać, aby ich nie stracić, szczególnie w przypadku nieterminowego składania deklaracji.

Przypomnijmy, czym jest OSS?

Program “One-Stop-Shop” jest rozwinięciem programu “Mini-One-Stop-Shop”. Jest to specjalny program w zakresie podatku VAT skierowany do przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium UE oraz innych uprawnionych podmiotów.
System umożliwia zgłaszanie wszystkich transakcji wysyłkowych do końcowych klientów indywidualnych, dokonanych w Unii Europejskiej w ramach jednej, skonsolidowanej deklaracji VAT, składanej w kraju, w którym sprzedawca posiada siedzibę. W związku z tym, przedsiębiorcy, którzy zajmują się sprzedażą online do osób prywatnych, po przekroczeniu ustawowego progu w wysokości 10 tys. EUR, będą mogli rozliczać podatek nową metodą.
Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy pod linkiem: Informacje o One Stop Shop (OSS) – amavat®.

Co się stanie, jeżeli procedura OSS nie będzie przestrzegana?

Urząd skarbowy może wykluczyć przedsiębiorcę z tej procedury, gdy konsekwentnie nie wywiązuje się z obowiązków i terminów związanych z OSS.

Uporczywe nieprzestrzeganie zasad dotyczących procedury unijnej ma miejsce m.in. wówczas, gdy podatnik nie złożył deklaracji na potrzeby rozliczenia VAT za trzy bezpośrednio następujące kwartały kalendarzowe.

Jak długo trwa blokada?

W przypadku wykluczenia z procedury unijnej z urzędu, wobec podatnika będzie zastosowany okres “kwarantanny”, obejmujący osiem kwartałów następujących po okresie rozliczeniowym, w którym podatnik został wyrejestrowany. W tym czasie podatnik nie będzie mógł korzystać z procedury szczególnej.

Osiem kwartałów kalendarzowych to dwa lata. Dwa lata, podczas których należy zgłosić każdą sprzedaż na odległość lokalnie w każdym urzędzie skarbowym, oczywiście po wcześniejszej rejestracji do VAT w każdym państwie, po przekroczeniu progu sprzedaży. Nawet w przypadku pojedynczej dostawy należy przez okres dwóch lat rozliczać się z lokalnym urzędem skarbowym w tym państwie.

Powoduje to dodatkowe koszty, wysiłek administracyjny i tym samym stanowi poważną przeszkodę w dalszej internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

W 2023 roku należy zatem bardzo uważnie przestrzegać terminowości składania deklaracji OSS – w przeciwnym razie grozi to znacznymi dodatkowymi kosztami przez okres dwóch lat.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych lub innych zagadnień, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: Kontakt – amavat®

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Potrzebują Państwo pomocy?

Mogą Państwo porozmawiać z Customer Relations Consultant dla sprzedawców internetowych. Nasz ekspert postara się szybko odpowiedzieć.

Dominika
Dominika
International Sales Manager
dla sprzedawców internetowych
ds. nowych klientów

Archiwum