VAT in Europe – News

Amavat

Informacje o usłudze amavat® | Rejestracja VAT: limity zwolnienia z VAT na rok 2019/2020 — kiedy należy zarejestrować się jako podatnik VAT?

Rejestracja VAT: limity zwolnienia z VAT na rok 2019/2020 — kiedy należy zarejestrować się jako podatnik VAT?

Jedną z najważniejszych kwestii dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą online jest przestrzeganie przepisów podatkowych. Uzyskanie numeru identyfikacji VAT jest jednym z obowiązków podatkowych, który należy wypełnić w pierwszej kolejności i w określonych przypadkach. Takim przypadkiem jest na przykład osiągnięcie „rocznego limitu zwolnienia przy sprzedaży na odległość”. Poniżej amavat® wyjaśnia, jakie są limity zwolnienia i kiedy należy dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT.

Czym dokładnie jest podatek VAT?

Podatek od wartości dodanej to kwota, która jest doliczana do ceny towarów lub usług nabywanych i sprzedawanych w Unii Europejskiej. Objęta tym podatkiem jest każda działalność gospodarcza polegająca na produkcji i dystrybucji towarów oraz na świadczeniu usług. VAT jest tak zwanym podatkiem konsumpcyjnym, ponieważ obowiązek jego zapłaty ciąży na konsumencie, a nie na producencie.

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej określają własne stawki podatku VAT, przy czym stawki te są różne dla różnych kategorii produktów.

Tutaj przedstawiamy stawki podatku VAT obowiązujące w poszczególnych krajach Europy oraz na głównych rynkach europejskich Amazon: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania, a także informacje o rozwiązaniach oferowanych przez amavat® w zakresie „Rejestracji VAT”.

Omawiamy również „Limity zwolnienia z VAT” obowiązujące w Polsce i Republice Czeskiej.

Niemcy

Z uwagi na fakt, że Niemcy są jednym z największych rynków Amazon w Unii Europejskiej, zdecydowanie warto rozszerzyć swą działalność online na ten kraj. Stawki podatku VAT są różne w różnych krajach Europy. „Podstawowa stawka VAT” w Niemczech wynosi obecnie 19%, niemniej niektóre rodzaje towarów są objęte innymi stawkami VAT.

Rzesze sprzedawców FBA w UE zaczynają swoją karierę internetową na niemieckim rynku Amazon. W związku z tym posiadają oni niemiecki numer VAT. Sprzedawcy internetowi, którzy mają siedzibę w innym kraju i sprzedają swoje produkty/towary z zagranicy do Niemiec („sprzedaż na odległość”), po osiągnięciu rocznego „limitu zwolnienia” muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT.

Załóżmy, że jesteś sprzedawcą internetowym w Wielkiej Brytanii. Jeśli sprzedajesz do kilku krajów UE, to przy produktach/towarach sprzedawanych online do Niemiec limit ten wynosi 50 000,00 EUR. Nie ma więc problemu. Jednak po osiągnięciu rocznego limitu 100 000,00 EUR należy zarejestrować się jako podatnik VAT w Niemczech, ponieważ roczny limit zwolnienia z VAT dla sprzedaży wysyłkowej w tym kraju wynosi 100 000,00 EUR.

Rzesze sprzedawców FBA w UE zaczynają swoją karierę internetową na niemieckim rynku Amazon. W związku z tym posiadają oni niemiecki numer VAT. Sprzedawcy internetowi, którzy mają siedzibę w innym kraju i sprzedają swoje produkty/towary z zagranicy do Niemiec („sprzedaż na odległość”), po osiągnięciu rocznego „limitu zwolnienia” muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT.

Załóżmy, że jesteś sprzedawcą internetowym w Wielkiej Brytanii. Jeśli sprzedajesz do kilku krajów UE, to przy produktach/towarach sprzedawanych online do Niemiec limit ten wynosi 50 000,00 EUR. Nie ma więc problemu. Jednak po osiągnięciu rocznego limitu 100 000,00 EUR należy zarejestrować się jako podatnik VAT w Niemczech, ponieważ roczny limit zwolnienia z VAT dla sprzedaży wysyłkowej w tym kraju wynosi 100 000,00 EUR.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podatków w Niemczech.

Wielka Brytania

Według stanu na październik 2019 r. Wielka Brytania nadal należy do Unii Europejskiej i pozostaje jednym z najważniejszych krajów sprzedaży eCommerce oraz sprzedaży za pośrednictwem Amazon. Nadal wiele osób decyduje się na rozpoczęcie działalności „sprzedawcy online” na Amazon.uk. Istnieje wiele powodów, dla których jest to atrakcyjne rozwiązanie, w szczególności z podatkowego punktu widzenia, a konkretnie w związku z podatkiem VAT w Wielkiej Brytanii.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podatków w Wielkiej Brytanii.

Francja

Podobnie jak wszystkie inne kraje Unii Europejskiej, Francja stosuje własne stawki VAT, choć może tam obowiązywać większy zakres stawek. Jak wcześniej wspomniano, w poszczególnych krajach podatkiem VAT mogą być objęte różne rodzaje produktów. We Francji obowiązuje wiele stawek VAT. Francja może ustalać własną „podstawową stawkę VAT” (o ile przekracza ona 15%), jednak nie jest to jedyna obowiązująca stawka VAT. We Francji obowiązuje 5 różnych stawek podatku VAT.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podatków we Francji.

Włochy

Włochy, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, oczywiście stosują VAT w sprzedaży krajowej i międzynarodowej. Tutaj prezentujemy stawki podatku VAT obowiązujące we Włoszech oraz dodatkowe informacje.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podatków we Włoszech.

Hiszpania

Tysiące sprzedawców FBA korzystają z Amazon.es, serwis Amazon w Hiszpanii. Oczywiście warunkiem współpracy ze sprzedawcą jest przestrzeganie przez niego przepisów podatkowych. Jakie stawki podatku obowiązują i które z nich będą mieć zastosowanie do mnie?

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podatków Hiszpanii.

Polska

Sprzedawcy FBA w całej Europie stale rozwijają sprzedaż online i często muszą wykonać zaledwie kilka kroków, by rozszerzyć swoją działalność. Jednak wprowadzenie działalności na nowe rynki może wiązać się w wymogiem przeprowadzenia dodatkowych „Rejestracji VAT”. Sprzedawca może sprzedawać swe produkty z jednego kraju do innych krajów Unii Europejskiej, jednak po przekroczeniu rocznego limitu zwolnienia z VAT w danym kraju, konieczne jest dokonanie „Rejestracji VAT”.

Istnieje wiele okoliczności, w których rejestracja na potrzeby podatku VAT staje się wymagana. Należy do nich prowadzenie magazynu w danym kraju, rozpoczęcie działalności gospodarczej lub przekroczenie „Rocznego limitu zwolnienia” w przypadku sprzedaży na odległość.

Prowadzenie eksportu towarów w ramach sprzedaży online do niektórych krajów nie wymaga rejestracji w zakresie podatku VAT, pod warunkiem, że nie został osiągnięty „Roczny limit zwolnienia” obowiązujący w kraju przeznaczenia. Po przekroczeniu takiego rocznego limitu zwolnienia, sprzedawca ma obowiązek uzyskać numer rejestracji VAT w kraju przeznaczenia.

Przykładowo, sprzedawca online prowadzący działalność w Niemczech chce sprzedawać swe produkty do Polski. W tym przypadku konieczne jest posiadanie tylko niemieckiego numeru VAT, o ile nie zostanie przekroczony limit zwolnienia z polskiego podatku VAT (37 000,00 euro). Po przekroczeniu tego limitu w ramach „Sprzedaży na odległość”, sprzedawca będzie obowiązany uzyskać numer VAT również w Polsce (a więc będzie posiadał numer VAT i w Niemczech, i w Polsce).

Kolejne rejestracje na potrzeby podatku VAT będą konieczne w każdym kraju, w którym sprzedawca osiągnie „Roczny limit zwolnienia”.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podatków w Polsce.

Republika Czeska

Wywiązywanie się z obowiązków podatkowych jest niezwykle istotne i stanowi ważny element sprzedaży online. Istnieje wiele przypadków, w których wymagana jest „Rejestracja VAT”. Jednym z nich jest osiągnięcie „Rocznego limitu zwolnienia” w przypadku sprzedaży na odległość.

Zwykle „Rejestracja VAT” w Unii Europejskiej jest obowiązkowa dla przedsiębiorcy prowadzącego w Unii Europejskiej działalność polegającą na sprzedaży produktów bezpośrednio do klientów, którzy zamawiają produkty przez Internet lub z katalogu, zwanej „sprzedażą na odległość”.

Jeśli na przykład przedsiębiorca sprzedaje towary z Niemiec do klientów w Polsce, „Rejestracja VAT” jest wymagana wyłącznie w przypadku przekroczenia „Rocznego limitu zwolnienia” w kraju przeznaczenia tych towarów. Limit zwolnienia w przypadku wwozu do Republiki Czeskiej wynosi około 43 000,00 euro.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podatków w Republice Czeskiej.

Czy każda sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT?

W skrócie: Nie, nie każda. Niektórzy sprzedawcy online nie są zarejestrowani na potrzeby VAT, ponieważ ich przychód jest zbyt niski, niemniej sprzedawcy FBA muszą być zarejestrowanymi podatnikami VAT z uwagi na „magazynowanie” i „sprzedaż” prowadzoną z danego kraju, co sprawia, że posiadanie „Numeru identyfikacji VAT” jest obowiązkowe.

W jaki sposób ustalać ceny?

Biorąc pod uwagę to, że każdy kraj może ustalać własne stawki VAT i posługując sie poniższą tabelą, prawidłowe określenie ceny i obliczenie podatku VAT nie powinno być problematyczne.

Jak obliczyć podatek VAT
Produkt + wysyłka 10 €
+ Opłaty Amazon 5 €
+ Margines 10 €
= Cena sprzedaży (netto) 25 €
+ VAT Wielka Brytania 20% 5 €
= Cena sprzedaży (brutto) 30 €

Można również kliknąć tutaj i skorzystać z Usługi Kalkulacji VAT przez Amazon.

Kiedy należy zarejestrować się jako podatnik VAT?

Istnieje wiele różnych okoliczności, które wymagają dokonania „Rejestracji VAT”. Jeżeli swoje towary „magazynujesz w” i „sprzedajesz z” kraju należącego do Unii Europejskiej lub zakładasz działalność gospodarczą w takim kraju, masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT i dokonywać wymaganych zgłoszeń i składać deklaracje.

Istnieje również inna okoliczność, która obliguje sprzedawcę do uzyskania „Numeru identyfikacji VAT” w innym kraju: jest to osiągnięcie rocznego limitu zwolnienia przy sprzedaży na odległość.

Jeżeli faktycznie prowadzisz sprzedaż za granicę w ramach „Sprzedaży na odległość” w Unii Europejskiej, dopóki nie przekroczysz „Rocznego limitu zwolnienia” obowiązującego w kraju, do którego produkty są wwożone, używasz numeru VAT nadanego w kraju prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli spodziewasz się osiągnąć przychody opodatkowane podatkiem VAT przekraczające limit zwolnienia w ciągu 30 dni, również będzie obejmował Cię obowiązek „Rejestracji VAT”.

Jakie są „limity zwolnienia z VAT”?

„Limit zwolnienia z VAT” określa granicę wartości sprzedaży, która jest różna we wszystkich krajach Europy, przy czym sprzedawcy online są obowiązani zarejestrować się jako podatnicy VAT w kraju „do którego” sprzedają swe towary, w przypadku osiągnięcia tego limitu. W związku z tym należy obserwować prowadzoną przez siebie sprzedaż na odległość, np. drogą elektroniczną, lub raczej przychód ze sprzedaży na odległość.

W chwili przekroczenia limitu powstaje obowiązek podatkowy i akcyzowy, których wysokość jest uzależniona od przychodu.

Przychód ma istotne znaczenie

Limity zwolnienia są wyraźnie określone, a przychód ma w tu decydujące znaczenie. Niemniej pewne okoliczności umożliwiają do pewnego stopnia nieznaczne obniżenie faktycznego przychodu. Wysokość przychodu można obniżyć o kwotę podatku VAT odprowadzanego od towarów, które zostały nabyte w celu odsprzedaży.

Można skorzystać z tego rozwiązania, gdy kwota VAT nabytych towarów obniża przychód do poziomu, który nie osiąga „Rocznego limitu zwolnienia”.

Jakie są limity zwolnienia z VAT w Europie?

Poniżej przedstawiamy skrócone zestawienie „Rocznych limitów zwolnienia” na największych rynkach Amazon w Unii Europejskiej oraz przykład.

Kraj Limit kwotowy
Niemcy € 100,000
Wielka Brytania £ 70,000
Francja € 35,000
Hiszpania € 35,000
Włochy € 35,000

Przykład:
Sprzedawca online z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzi sprzedaż do różnych krajów Unii Europejskiej, a sprzedaż na terenie Niemiec w ciągu pierwszego roku osiągnęła łączoną wartość 50 000,00 euro. Oznacza to, że limit zwolnienia nie został przekroczony i nie ma konieczności podejmowania dalszych działań, ponieważ „Roczny limit zwolnienia” z tytułu sprzedaży na odległość w Niemczech wynosi 100 000,00 euro. W chwili przekroczenia tego limitu (lub najlepiej tuż przed jego przekroczeniem) podatnik jest obowiązany zarejestrować się jako podatnik VAT.

Należy pamiętać, że wszystkie kraje Unii Europejskiej mają własne limity zwolnienia, a popularność danego towaru może również być różna w poszczególnych krajach. Często zależy ona od rynku w danym kraju, klimatu i trendów – ogólnie preferencji ludzi.

Podsumowanie: limity zwolnienia z VAT w Europie

W przypadku znacznej sprzedaży do danego kraju należy pilnie śledzić limity zwolnienia z podatku VAT, aby uniknąć naliczenia kary i konieczności wypełniania zbędnych formalności.

Podejmując właściwe działania w odpowiednim czasie można bezproblemowo przeprowadzić jednorazowe procedury, niemniej „Rejestracja VAT” zawsze wiąże się z przyszłymi obowiązkami, takimi jak regularne dokonywanie zgłoszeń i składanie deklaracji.

amavat® może zapewnić prawidłową obsługę wszystkich związanych z tym procesów i kontrolę limitów VAT. Dzięki naszemu oprogramowaniu możesz bezpośrednio monitorować wszystkie bieżące transakcje sprzedaży oraz sprawdzić, ile brakuje ci do osiągnięcia limitu sprzedaży w krajach, do których sprzedajesz.

Dzięki profesjonalnym i godnym zaufania ekspertom amavat®, którzy opiekują się tobą z naprawdę lokalnego poziomu, poczujesz, że twoja internetowa działalność jest pod kontrolą.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

amavat® zapewnia kompleksowe rozwiązanie w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT w Europie. Pomagamy klientom za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego, który mówi w ich języku i zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z podatkiem VAT, stosując podejście standardowe i efektywne kosztowo.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.amavat.eu