Baza wiedzy: Księgowość e-commerce i VAT Compliance

Amavat

Dyrektywa DAC7 – nowe wymagania dla rynku e-commerce i operatorów platform internetowych

Data16 Mar 2023

Dyrektywa DAC7 (dyrektywa 2021/514 z 22 marca 2021 roku), która wprowadza nowe obowiązki na wybrane podmioty prowadzące działalność na rynku e-commerce, wkrótce zacznie obowiązywać także w Polsce. Rządowe Centrum Legislacji już w lutym 2023 r. opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Co zmienia dyrektywa DAC7 dla założycieli i użytkowników platform internetowych?

DAC7 to unijna dyrektywa podatkowa, która wymaga od operatorów platform cyfrowych (stron internetowych oraz aplikacji) raportowania i zbierania dodatkowych informacji podatkowych oraz składania sprawozdań już za 2023 rok.


Dyrektywa DAC7 – jakie dane muszą zbierać operatorzy platform

Operatorzy będą raportować dane sprzedawców (m.in. imię, nazwisko, nazwę firmy, główny adres, NIP, KRS, datę urodzenia) działających z wykorzystaniem tych narzędzi konkretnemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej. Oprócz danych przesyłana będzie także wysokość osiągniętego przez nich dochodu. Ma to pozwolić zbudować mechanizm płynnej wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy krajami członkowskimi.


DAC7 na rynku e-commerce – jakich transakcji dotyczą nowe przepisy

Raportowaniem będą objęci operatorzy platform (stron internetowych, aplikacji), którzy udostępniają je sprzedawcom, umożliwiając tym samym dotarcie do klientów i dokonywanie transakcji:

  • sprzedaży towarów,
  • świadczenia usług,
  • najmu środków transportu,
  • najmu nieruchomości lub ich części.

Obowiązkiem właścicieli platformy cyfrowej będzie z jednej strony raportowanie do organów podatkowych, z drugiej zaś poinformowanie sprzedawców o zakresie danych, które ich dotyczą i zostaną objęte raportami.


Raportowanie dla rynku e-commerce – komu i w jakiej formie

Informacja dotycząca sprzedawców zawierających transakcje za pomocą platformy za dany okres sprawozdawczy będzie przekazywana elektronicznie Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie wzoru dokumentu zamieszczonego w BIP.


Unijna dyrektywa DAC7 – nowe obowiązki dla operatorów platformy cyfrowych

Dodatkowo dyrektywa DAC7 wprowadza dodatkowe obowiązki dla operatorów platform internetowych, takie jak:

  • jednorazowa rejestracja w jednym z państw członkowskich i uzyskanie indywidualnego numeru platformy;
  • wdrożenie odpowiednich procedur w weryfikacji sprzedawców i dostosowanie systemów do pozyskiwania danych wymaganych do nowych obowiązków sprawozdawczych;
  • wprowadzenie lub dostosowanie procedur w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), pozyskiwanych w związku z obowiązkami sprawozdawczymi.

DAC7 – od kiedy obowiązują nowe przepisy

Planowany termin wejścia w życie nowych obowiązków i przepisów to 1 maja 2023 r. Oznacza to, że pierwsze sprawozdanie wynikające z DAC7 i dotyczące danych za 2023 r. należy sporządzić do 31 stycznia 2024 roku.


Dyrektywa DAC7 – jakie kary za niestosowanie nowych unijnych przepisów

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kar pieniężnych dla operatorów platform, którzy nie zastosują przepisów wynikających z dyrektywy DAC7, w wysokości od 100 000 zł do 5 000 000 zł. W ramach sankcji operator platformy może także zostać wykreślony z rejestru jako podatnik VAT.


Kto jest wyłączony z raportowania zgodnie z unijną dyrektywą DAC7?

Nowymi przepisami nie są objęte dwie grupy usługodawców. Oznacza to, że operatorzy platform nie muszą zgłaszać danych oraz przychodów:

  • okazjonalnych sprzedawców, którzy w okresie sprawozdawczym (12 miesięcy), wykazują mniej niż 30 sprzedaży, za które suma opłat nie przekracza 2000 euro;
  • świadczeniodawców, którzy zajmują się częstym wynajmem nieruchomości, jak sieci hotelowe lub biura podróży.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych lub innych zagadnień, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: Kontakt – amavat®

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Potrzebują Państwo pomocy?

Mogą Państwo porozmawiać z Customer Relations Consultant dla sprzedawców internetowych. Nasz ekspert postara się szybko odpowiedzieć.

Dominika
Dominika
International Sales Manager
dla sprzedawców internetowych
ds. nowych klientów

Archiwum