Baza wiedzy: Księgowość e-commerce i VAT Compliance

Amavat

Rząd chce uszczelnić VAT w sektorze e-commerce. Co się zmieni?

Data24 Mar 2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej efektywność uszczelnienia podatku VAT. Oznacza to, że banki oraz inne instytucje finansowe będą zobligowane do raportowania, prowadzenia, przechowywania i przesyłania do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ewidencji płatności transgranicznych, jeżeli dostawca usług płatniczych realizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Projekt ustawy implementuje unijną dyrektywę 2020/284, zmieniającą dyrektywę VAT w odniesieniu do wprowadzenia wymogów dla dostawców usług płatniczych.


Dane w urzędzie skarbowym i w unijnym CESOP

Zgromadzone dane będą:

  • przechowywane przez szefa KAS,
  • umieszczone w unijnym systemie CESOP.

System CESOP będzie zbierać dane przekazywane przez administracje wszystkich państw unijnych. Dzięki temu ma powstać kompleksowa baza o płatnościach transgranicznych, realizowanych w ramach Unii Europejskiej oraz z krajami trzecimi. Będzie to kolejne narzędzie służące do wykrywania i zmniejszenia liczby nieprawidłowości w zakresie poboru VAT.


Uszczelnienie VAT dla e-commerce. Zmiany przepisów do końca 2023 r.

Nowe przepisy, wynikające z dyrektywy, mają wejść w życie do 31 grudnia 2023 roku.

Według szacunków Ministerstwa Finansów, dzięki wykorzystaniu dotychczasowych nowoczesnych narzędzi i technologii, luka VAT w Polsce została zmniejszona z ponad 24% w 2015 r. do 4,3%. w 2021r.

Ministerstwo finansów planuje, że w okresie 10 lat, dochody budżetu państwa wzrosną o 2,48 mld PLN. Wdrożenie dyrektywy powinno nastąpić do 31 grudnia 2023 r.

Źródło: Newsletter Ministerstwa Finansów


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych lub innych zagadnień, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: Kontakt – amavat®

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Potrzebują Państwo pomocy?

Mogą Państwo porozmawiać z Customer Relations Consultant dla sprzedawców internetowych. Nasz ekspert postara się szybko odpowiedzieć.

Dominika
Dominika
International Sales Manager
dla sprzedawców internetowych
ds. nowych klientów

Archiwum