VAT w Europie – Aktualności

Amavat

Brexit: Amazon ogłasza zmiany w FBA i EFN

Zjednoczone Królestwo nieuchronnie opuści Unię Europejską w dniu 1 stycznia 2021 r., o ile nie zostanie wybrana opcja przedłużenia terminu. Dokładny charakter przyszłych stosunków oraz to, czy taryfy będą stosowane w przyszłości, są nadal przedmiotem negocjacji.

Jasne jest jednak, że od 2021 roku powstanie nowa granica celna między państwem wyspiarskim a UE. Amazon ogłosił teraz, jaki wpływ będzie to miało na działalność gospodarczą sprzedawców na rynku.

Transfer zapasów przez granicę celną między UE a Wielką Brytanią ma zostać wstrzymany

Tak więc od 1 stycznia 2021 roku nastąpią pewne zmiany dla dystrybutorów sprzedających do Wielkiej Brytanii. Amazon ogłosił teraz dwie duże zmiany:

  • Transfer zapasów z ogólnoeuropejską wysyłką pomiędzy Brytanią a UE zostanie wstrzymany;
  • Zamówienia klientów z wysyłką przez Amazon (FBA) z Wielkiej Brytanii do UE i na odwrót nie będą już mogły być składane, ponieważ wysyłka przez Amazon za pośrednictwem European Freight Network (EFN) nie będzie już przekraczała granicy pomiędzy UK a UE.

Według Amazon nie ma to wpływu na ogólnoeuropejską wysyłkę towarową w obrębie UE (tzn. w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii).

Amazon zaleca podział zasobów

Przedsiębiorcom, którzy chcą teraz chronić swoją sprzedaż w Wielkiej Brytanii i UE, firmy doradzają podział zapasów, tak aby mieli wystarczające zapasy po obu stronach przyszłej granicy celnej.

Wskazane jest, aby już teraz dowiedzieć się o możliwych wymogach dotyczących wysyłki towarów przez granicę celną między Zjednoczonym Królestwem a UE, ponieważ w ramach zgłoszenia celnego wymagane jest wiele informacji (np. numery identyfikacji podatkowej VAT, numery EORI lub niektóre licencje).

Archiwum