VAT w Europie – Aktualności

Amavat

Amazon: Detaliści prowadzący sprzedaż w Austrii muszą zdefiniować numer VAT

/
Date18 Sie 2020
/

Przez lata internetowe rynki działały w szarej strefie w dużej mierze bez przeszkód zarządzając swoim biznesem według własnego uznania. Obecnie coraz częściej zostają wprowadzone regulacje w tym obszarze. Dotyczy to zarówno ujawniania rankingów i obowiązków kontrolnych, jak i współodpowiedzialności za przestępstwa podatkowe. W Niemczech rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności za rynki internetowe obowiązuje od 2019 r., jeżeli sprzedaż nie jest właściwie opodatkowana.

Sprzedawcy internetowi są zobowiązani do przekazywania rynkom określonych danych podatkowych, w tym czasu i kwotę naliczonej sprzedaży. Jeżeli sprzedawca nie wypełnia swoich obowiązków, urząd skarbowy może skontaktować się z operatorem rynku z odpowiednim zawiadomieniem. Jeśli operator rynku nie chce być odpowiedzialny za zobowiązania podatkowe, musi zablokować przedsiębiorcę. Niektórzy przedsiębiorcy powinni również pamiętać o tzw. świadectwie rejestracji. Wiadomym jest, że Austria wprowadzi siostrzaną regulację od 1 stycznia 2021 roku.

Od 2021 roku odpowiedzialność Amazon & Co. również w Austrii

W Austrii obowiązywać będzie wówczas nowa ustawa, która zobowiąże również takie platformy jak Amazon do przekazywania austriackim organom podatkowym danych, takich jak dane dotyczące tożsamości i transakcji. Ponadto, Amazon będzie musiał przekazać dane dotyczące sprzedaż na terenie Austrii i do Austrii, aby do końca roku umieścić swój numer identyfikacyjny VAT na centralnym koncie sprzedawcy, jeśli został on przyznany w Austrii. Jeśli tego nie zrobi, Amazon może tymczasowo ograniczyć konto.

“Jeśli transakcje na kwotę przekraczającą milion euro rocznie są realizowane w całości za pośrednictwem elektronicznego rynku w Austrii – tzn. przez wszystkich sprzedawców detalicznych (…), rynek jest odpowiedzialny za niezapłacony austriacki podatek VAT, jeśli nie dopełnił pewnych obowiązków z należytą starannością”, pisze Taxdoo na swoim blogu jako uzasadnienie nowego obowiązku sprawozdawczego.

Zmiany w prawie austriackim dotyczą zatem również niemieckich przedsiębiorstw handlowych, jeśli generują one obrót w Austrii i są tam zarejestrowane dla celów podatku VAT. Jeśli wydano im numer identyfikacji podatkowej VAT w Austrii, należy go używać w obrocie internetowym.

Status quo: Progi dostaw dla dostaw do Austrii

To również może się wkrótce skończyć. Dostawy z Niemiec do Austrii podlegały dotychczas opodatkowaniu w miejscu wysyłki, czyli niemieckiemu podatkowi obrotowemu zgodnie z § 3 ust. 6 ustawy o podatku obrotowym (UStG). Tak zwana “regulacja dotycząca sprzedaży wysyłkowej”, § 3c ust. 1 (UStG), również stanowi wyjątek od tej zasady. Podatek VAT od przesyłek transgranicznych wysyłanych do osób prywatnych w Austrii podlega opodatkowaniu w Austrii, jeżeli w bieżącym lub poprzednim roku przekroczony został określony próg dostawy. Próg dostawy w przypadku Austrii wynosi obecnie 35.000 euro.

Początkowo planowano zniesienie tych progów dla dostaw na terenie UE z dniem 1 stycznia 2021 roku. Jednak na prośbę wielu krajów zmiana ta ma zostać przesunięta o co najmniej sześć miesięcy i tym samym wejść w życie najwcześniej od lipca 2021 roku.