Wyrejestrowanie VAT dla sprzedawców internetowych

Jeśli Państwa działalność gospodarcza nie istnieje już w danym kraju, lub prawdopodobnie zaprzestała prowadzenia działalności biznesowej

Po zarejestrowaniu się do celów podatku VAT przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących przepisów w zakresie podatku VAT i terminów składania sprawozdań. Jeżeli jednak działalność gospodarcza podlegająca opodatkowaniu nie istnieje już w danym kraju lub jeżeli przedsiębiorstwo zaprzestało działalności handlowej, zezwala się na anulowanie "rejestracji VAT". Może to mieć formę wyrejestrowania lub dezaktywacji numeru VAT.

Niektóre kraje UE mogą mieć minimalne okresy rejestracji, więc nawet jeśli działalność podlegająca opodatkowaniu ustała, przedsiębiorstwo może być nadal zobowiązane do składania deklaracji VAT (deklaracji zerowych) do czasu upływu tego okresu. "Wyrejestrowanie VAT" nie zostanie zaakceptowane przez urząd skarbowy, jeśli nie wypełniono deklaracji VAT lub jeśli urząd skarbowy ma pytania lub kontrole, które nie zostały rozwiązane.

Uzasadnienie rejestracji VAT wymaga stałej kontroli, ponieważ wszelkie zmiany w działalności gospodarczej mogą oznaczać, że rejestracja nie jest już wymagana.

Wybrane firmy członkowskie amavat® mogą pomóc w ustaleniu, kiedy "usunięcie wpisu do rejestru VAT" jest właściwe i pomogą w złożeniu wniosku do urzędu skarbowego w Państwa imieniu o usunięcie Twojej firmy z rejestru VAT. Jednocześnie możemy również doradzić, w jaki sposób zapewnić odzyskanie całego podatku VAT zapłaconego przez przedsiębiorstwo w danym kraju.

Wyrejestrowanie VAT przez amavat® są jednorazowym kosztem i kosztuje 500,00 € za kraj.