VAT w Europie – Aktualności

Amavat

SAF-T ważne zmiany w raportowaniu podatku VAT w Portugalii dla płatników VAT PT

Pragniemy przypomnieć, że od 1 lipca 2021 r. podatnicy nieposiadający siedziby w Portugalii, ale zarejestrowani dla celów VAT, mają obowiązek korzystania z certyfikowanego oprogramowania do fakturowania.

W styczniu 2023 roku wszystkie podmioty muszą dopełnić tego obowiązku i składać SAF-T do 5 dnia każdego miesiąca, począwszy od stycznia 2023 roku za miesiąc grudzień 2022 roku.
Faktury wystawiane z portugalskim numerem VAT powinny być wystawiane za pomocą portugalskiego, certyfikowanego oprogramowania. Listę certyfikowanych programów można znaleźć na stronie portugalskiego urzędu skarbowego poniżej:

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/consultaProgCertificadosM24.action

Każde oprogramowanie generuje własne pliki SAF-T. Po otrzymaniu SAF-T nasza kancelaria partnerska w Portugalii złoży je w Urzędzie Skarbowym.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych lub innych zagadnień, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: Kontakt – amavat®

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Archiwum