VAT w Europie – Aktualności

Amavat

Procedura wakacyjna we Francji w odniesieniu do naliczenia podatku VAT na przykładzie lipca 2021 r.

/
Date20 Lip 2021
/
Categories

We Francji podczas corocznych wakacji letnich funkcjonuje bardzo popularny „proces wakacyjny”, zatwierdzony i polecany przez francuską administrację podatkową.

Polega na tym, że deklaracja VAT za lipiec 2021 r. jest składana na podstawie poprzedniej deklaracji (z czerwca 2021).


Jak to działa?

  1. Zaliczka wyliczona jest na podstawie 80% deklaracji VAT złożonej w czerwcu 2021 r. (przy składaniu deklaracji za poprzednie okresy zostanie zadeklarowane tylko 80% sprzedaży za czerwiec 2021 r.).
  2. W przypadku złożenia w czerwcu 2021 r. deklaracji zerowej lub jeśli jest to pierwszy miesiąc składania deklaracji (nowo zarejestrowanego płatnika VAT) – w lipcu 2021 r. złożymy również deklarację zerową.
  3. Informację o naliczonej kwocie otrzymają Państwo przed 31.07.2021 r.

Zapłata podatku VAT za lipcową deklarację VAT następuje w standardowych terminach:

  1. W odniesieniu do VAT uiszczanego w formie polecenia zapłaty (obowiązkowego we Francji): wysokość raty zostanie pobrana w lipcowym terminie płatności VAT (19.08.2021 r.).
  2. W przypadku płatności przelewem (gdy Państwa bank nie realizuje poleceń zapłaty celem pobrania podatku przez francuski Urząd Skarbowy samodzielnie): otrzymają Państwo powiadomienie dotyczące płatności (do zapłaty nie później niż do dnia 19.08.2021 r.).

Ostateczna wartość transakcji za lipiec i sierpień 2021 r. zostanie zadeklarowana w deklaracji VAT za sierpień (do złożenia do 19.09.2021 r.).

Prosimy nie obawiać się, jeżeli zaliczka na VAT za lipiec będzie wyższa niż faktyczna sprzedaż. Jest ona wyliczana na podstawie sprzedaży czerwcowej i zostanie skorygowana w deklaracji VAT za sierpień.

Raporty transakcji należy dostarczyć w standardowym trybie.

„Proces wakacyjny” dotyczy składania deklaracji, a nie wysyłki raportów.

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie amavat®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.