VAT w Europie – Aktualności

Amavat

Procedura szczególna – Import towarów spoza UE (Import One Stop Shop)

/
Date21 Mar 2022
/
Categories

Od 1 lipca 2021 obowiązywać zaczęła specjalna procedura Import OSS (IOSS). Odnosi się ona do sprzedaży na odległość towarów importowanych, pochodzących spoza Unii Europejskiej, których łączna wartość w przesyłce nie przekracza 150 EUR i które nie podlegają podatkom akcyzowym.

Objęcie systemem IOSS sprzedaży towarów importowanych z krajów trzecich będzie wymagało elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT oraz deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej miesięcznej deklaracji w jednym państwie członkowskim, będącym „państwem identyfikacji”.

Terminem „państwo członkowskie konsumpcji” nazywany jest kraj docelowy, do którego trafi przesyłka.

Te firmy, które nie posiadają stałej siedziby w jednym z krajów Wspólnoty, stosujące procedurę uproszczoną, mogą skorzystać z usług tzw. pośrednika, który będzie odpowiedzialny za składanie w ich imieniu deklaracji VAT-IOSS, uzyskanie numeru podatkowego, a także spełnianie wszystkich obowiązków spoczywających na podatniku.

Zapłata VAT e-commerce a procedura VAT IOSS

Przedsiębiorcy, którzy dokonali rejestracji do procedury importowej i prowadzą sprzedaż na odległość towarów importowanych, mają obowiązek pobrać podatek VAT od nabywców i rozliczyć się z tego tytułu z urzędem skarbowym. Podatnik korzystający z procedury VAT IOSS ma obowiązek comiesięcznej wysyłki deklaracji VII-DO. Deklarację VII-DO składa się wyłącznie elektronicznie, do końca miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli w danym miesiącu nie miała miejsca sprzedaż, podatnik powinien wysłać tzw. zerową deklarację

Podobnie jak w przypadku OSS, płatność należnego podatku VAT powinna zostać wykonana do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, którego dotyczy dana deklaracja.

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.