Baza wiedzy: Księgowość e-commerce i VAT Compliance

Obowiązkowe e-fakturowanie B2B i B2G w Europie: Terminy wdrożeń

Obowiązkowe e-fakturowanie B2B i B2G w Europie: Terminy wdrożeń

/
Data10 Cze 2024
/

Unia Europejska, starając się sprostać wyzwaniom rozwijającej się gospodarki cyfrowej, zaproponowała pakiet “VAT in Digital Age” (ViDA). Inicjatywa ta, zaprezentowana przez Komisję Europejską w grudniu 2022 roku, ma na celu uproszczenie i usprawnienie systemu podatku VAT w kontekście nowoczesnej gospodarki. Jednym z kluczowych elementów tego pakietu jest wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania oraz cyfrowego raportowania transakcji.


Obowiązek e-fakturowania w UE

Pakiet ViDA wprowadza obowiązkowe e-fakturowanie we wszystkich transakcjach krajowych w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą mogły nałożyć obowiązek wystawiania e-faktur bez wcześniejszej zgody Komisji Europejskiej. Co więcej, nowe przepisy umożliwiają wystawianie e-faktur bez konieczności uzyskiwania zgody od klientów, co oznacza, że przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na ich akceptację i przetwarzanie.

Terminy wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania w krajach Unii Europejskiej:

Kraj Obowiązkowe e-fakturowanie B2B Obowiązkowe e-fakturowanie B2G
Polska Nie (planowane na 1.02.2026 r. – dla firm, które osiągnęły obrót powyżej 200 mln PLN w poprzednim roku podatkowym i
na 1.04.2026 r. – dla wszystkich przedsiębiorców)
Nie (obowiązkowe jest jedynie odbieranie faktur elektronicznych przez jednostki administracji publicznej)
Niemcy Nie (planowane na 01.01.2027 r. – dla firm z obrotem powyżej 800 000 euro i na 01.01.2028 r. – dla wszystkich firm) Tak
Wielka Brytania (UK) Nie Nie (jedynie w sektorze opieki zdrowotnej)
Austria Nie Tak
France Nie (planowane na 01.09.2026 r. – dla dużych i średnich przedsiębiorstw i na 01.09.2027 r. – dla małych i mikro przedsiębiorstw) Tak
Czechy Nie Nie
Hiszpania Nie (wdrożenie planowane najwcześniej na 01.06.2025 r.) Tak
Włochy Tak Tak
Holandia Nie Tak
Rumunia Tak Tak
Szwecja Nie Tak
Węgry Nie (ale istnieje obowiązek raportowania faktur w czasie rzeczywistym – RTIR) Nie
Litwa Nie Tak
Słowacja Nie Tak
Belgia Nie (planowane na 01.01.2026 r.) Tak
Bułgaria Nie Nie
Chorwacja Nie (planowane na 01.01.2026 r.) Tak
Cypr Nie Tak
Dania Nie Tak
Estonia Nie Tak
Finlandia Nie Tak
Grecja Nie Częściowo (pełne wdrożenie planowane na 01.01.2025 r.)
Irlandia Nie Nie
Luksemburg Nie Tak
Łotwa Nie (wdrożenie planowane do końca 2025 roku) Nie (wdrożenie planowane do końca 2025 roku)
Malta Nie Tak
Portugalia Nie Tak (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw od 01.01.2025 r.)
Słowenia Nie Tak
Szwajcaria Nie Tak

Harmonogram wdrażania e-fakturowania

2024: Po przyjęciu pakietu ViDA, przedsiębiorstwa będą musiały szybko dostosować się do nowych wymogów e-fakturowania. Kraje członkowskie będą mogły wprowadzić obowiązek e-fakturowania w transakcjach krajowych już po 20 dniach od opublikowania przepisów w Dzienniku Urzędowym UE bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody od UE.

2030: Wszyscy przedsiębiorcy dokonujący transakcji objętych wymogami raportowania cyfrowego będą zobowiązani do wystawiania faktur w formie elektronicznej. Nowe przepisy nakładają obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych, zgodnych z europejską normą dotyczącą e-fakturowania (EN16931). Termin wystawienia faktury elektronicznej zostanie wydłużony do 10 dni od daty transakcji.


Znaczenie e-fakturowania

Wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania w całej Unii Europejskiej ma na celu nie tylko modernizację systemu podatkowego, ale także poprawę efektywności i transparentności poboru podatku VAT. E-fakturowanie zapewnia:

  • Zwiększenie przejrzystości: Umożliwia śledzenie transakcji w czasie rzeczywistym, co zmniejsza ryzyko oszustw podatkowych.
  • Uproszczenie procesów: Automatyzacja wystawiania i przetwarzania faktur zmniejsza obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców.
  • Oszczędności: Redukcja kosztów związanych z tradycyjnym wystawianiem faktur papierowych oraz eliminacja błędów ludzkich.

Podsumowanie

E-fakturowanie stanowi kluczowy element pakietu ViDA, mający na celu dostosowanie systemu VAT do wymogów współczesnej gospodarki cyfrowej. Harmonogram wdrażania tych zmian jest ambitny, lecz niezbędny, aby sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki. Przedsiębiorcy powinni na bieżąco śledzić postępy legislacyjne i odpowiednio wcześniej przygotować się do nadchodzących zmian, aby sprawnie dostosować się do nowych wymogów podatkowych. Wprowadzenie ViDA to istotny krok w kierunku uproszczenia i usprawnienia systemu podatkowego, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej.

Iga Turniak

Junior Process Management & QM Specialist w getsix®, Marketing Assistant getsix® i amavat®. W firmie od marca 2022. Zainteresowana SEO, content marketingiem oraz branżą e-commerce.

LinkedIn logo
Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Potrzebują Państwo pomocy?

Mogą Państwo porozmawiać z Customer Relations Consultant dla sprzedawców internetowych. Nasz ekspert postara się szybko odpowiedzieć.

Dominika
Dominika
International Sales Manager
dla sprzedawców internetowych
ds. nowych klientów

Archiwum