VAT w Europie – Aktualności

Amavat

Nowy podatek specjalny od plastikowych opakowań jednorazowego użytku w Hiszpanii

Niniejszym pragniemy przypomnieć, że 1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie “Specjalny podatek od opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych”.
Podatek ten jest nakładany na stosowanie opakowań jednorazowego użytku zawierających tworzywa sztuczne, niezależnie od tego, czy są one puste, czy też związane są z zabezpieczeniem, obsługą, dystrybucją i prezentacją towarów. Podatek ma zastosowanie na terenie całej Hiszpanii.

Najważniejszymi aspektami nowego podatku są:

 • Zdarzenie podlegające opodatkowaniu
 • Podatkowi podlega produkcja, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie plastikowych opakowań jednorazowego użytku, jak również ich nieprawidłowe wprowadzenie na terytorium, na którym pobierany jest podatek.

 • Podatnicy
 • Podatnikami są osoby fizyczne lub osoby prawne (a także podmioty z art. 35 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług), które dokonują wytworzenia, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia ww. plastikowych opakowań jednorazowego użytku.
  W przypadku nieprawidłowego ich wprowadzenia, odpowiedzialność ponoszą podmioty, które je posiadają, wprowadzają do obrotu, transportują lub użytkują.

 • Podstawa opodatkowania i stawka podatku
 • Podstawę opodatkowania będzie stanowić ilość tworzywa sztucznego niepochodzącego z recyklingu, wyrażona w kilogramach. Stawka podatku będzie wynosić 0,45 euro za kilogram.

 • Rozliczenie podatku
 • W przypadku wewnątrzwspólnotowego wytworzenia i nabycia podatnicy zobowiązani są do samodzielnego obliczenia i zapłaty podatku.
  Okres rozliczeniowy będzie pokrywał się z kwartałem kalendarzowym, z wyjątkiem tych podatników, którzy rozliczają się z podatku od towarów i usług miesięcznie, w tym przypadku podatek również będzie rozliczany miesięcznie.
  W przypadku importu, rozliczenie będzie regulowane przez przepisy celne.

 • Obowiązki w zakresie fakturowania i spisu
 • Wśród obowiązków rachunkowych i formalnych wprowadzonych wraz z nowym podatkiem wyróżnia się:

  • Obowiązki spisowe: Ustanawia się obowiązek rejestracji w Rejestrze Terytorialnym podatku specjalnego od plastikowych opakowań jednorazowego użytku.
  • Podatnicy nieposiadający siedziby na terytorium Hiszpanii będą zobowiązani do wyznaczenia osoby fizycznej lub osoby prawnej do reprezentowania ich przed Administracją Podatkową
  • Obowiązki dotyczące reperkusji i informacji różnią się w zależności od tego, czy są to:
   • Producenci (pierwsza sprzedaż lub dostawa po wyprodukowaniu): Muszą przekazać podatek nabywcy i zamieścić na fakturze m.in. informacje o naliczonym podatku i ilości sprzedanego tworzywa sztucznego niepochodzącego z recyklingu.
   • W innych przypadkach: Na żądanie nabywcy (i) kwota podatku zapłaconego za takie produkty oraz (ii) ilość tworzywa sztucznego niepochodzącego z recyklingu zawartego w produktach musi zostać podana na wystawionych fakturach lub w formie zaświadczenia.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych lub innych zagadnień, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: Kontakt – amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Archiwum