VAT w Europie – Aktualności

Amavat

Nowa wersja Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT

/
Date30 Sie 2022
/
Categories

Departament Ceł Ministerstwa Finansów opublikował na swoich stronach nową wersję Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT (z 27 lipca 2022 r.).

Instrukcja ta jest dostępna pod linkiem: Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wersja 1.15


Co się zmieniło?

Jak podaje Ministerstwo Finansów:
„Najistotniejsza zmiana dotyczy obowiązku ujmowania w zgłoszeniach INTRASTAT obrotów handlowych obejmujących wewnątrzunijną sprzedaż towarów na odległość (WSTO). Obowiązek ten dotyczy podmiotów zobowiązanych bez względu na to, czy dokonują, czy też nie dokonują rozliczenia podatku VAT za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi (OSS).”

Podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT w Polsce, po przekroczeniu podstawowego progu statystycznego (z uwzględnieniem obrotów obejmujących podstawę opodatkowania z deklaracji podatkowej WSTO OSS), powinny deklarować w zgłoszeniach INTRASTAT wszystkie transakcje, które podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu.

W nowej wersji Instrukcji uwzględniono również zmiany wynikające z nowelizacji miejsc publikacji niektórych aktów prawnych.


Zmiana terminu składania zgłoszeń INTRASTAT

Począwszy od zgłoszeń za sierpień 2022 roku przywrócono standardowy składania zgłoszeń INTRASTAT – tj. do 10. dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

W związku z tym, podmioty zobowiązane do składania zgłoszeń INTRASTAT, powinny do 10 września 2022 r. zadeklarować dane statystyczne o obrotach towarowych między krajami Unii Europejskiej za sierpień.


Podstawa prawna:

§ 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT z dnia 25 listopada 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2258).

Źródło: Newsletter Ministerstwa Finansów