Opcjonalne usługi dostępne na życzenie

Oprócz podstawowych usług możemy zaoferować dodatkowe wsparcie. Jeśli chcą Państwo korzystać z usług (w dowolnym momencie), prosimy o kontakt z nami. Nie muszą Państwo używać naszych dodatkowych usług, są one wyłącznie opcjonalnie. Jesteśmy doradcami podatkowymi w kwestii podatków we wszystkich krajach oferowanych przez nasze usługi i reprezentujemy jako doradcę podatkowego wobec lokalnych organów podatkowych.

Opis usługi: Opłata: Uwaga:
Ogólne usługi doradztwa podatkowego EUR 170,– / godzina Po osobnym zamówieniu
Sprawozdawczość wsteczna / Korekty poprzednich okresów EUR 150,– / za poprzedni
okres / za kraj
EUR 1800,– za kompletny
rok / za kraj
Po osobnym zamówieniu
Przesyłanie danych o firmach do lokalnych organów podatkowych EUR 100,– / na każde
zgłoszenie / za kraj
Po osobnym zamówieniu
Proces płatności podatkowych EUR 30,– / za transakcję Po osobnym zamówieniu
Wniosek o numer EORI EUR 150,– / na wniosek Po osobnym zamówieniu
Wymagany do rejestracji jako importer
Konfiguracja importowego konta podatkowego EUR 300,– / za konfigurację Po osobnym zamówieniu
Przygotowywanie deklaracji INTRASTAT / zwrotów EUR 125,– / za oświadczenie Po osobnym zamówieniu
Nadzór nad sprzedażą w odniesieniu do obowiązujących progów sprzedaży na odległość EUR 15,– / na miesiąc Po osobnym zamówieniu
W przypadku dostaw do takich krajów UE, dla których amavat® nie ma umowy z klientem
Monitorowanie sprzedaży w odniesieniu do odpowiednich progów sprawozdawczych INTRASTAT EUR 15,– / na miesiąc Po osobnym zamówieniu
W przypadku dostaw do takich krajów UE, dla których amavat® nie ma umowy z klientem
Dostosowanie automatycznego miesięcznego przesyłania danych; Dostosowanie naszych systemów informatycznych do wymaganego formatu danych klienta EUR 70,– / godzina
/ Specjalista IT amavat®
Po osobnym zamówieniu
Jeśli nie można generować standardowego pliku danych zgodnie z naszymi wymaganiami, należy odpowiednio podłączyć system informatyczny