VAT w Europie – Aktualności

Amavat

Biała Lista Podatników VAT – Skuteczna Weryfikacja Kontrahentów w 2023 roku

W 2023 roku biała lista podatników VAT odgrywa istotną rolę w procesie weryfikacji, umożliwiając przedsiębiorcom prowadzenie transakcji z zaufanymi partnerami. W niniejszym artykule omówimy, jak działa biała lista podatników VAT, jakie ma konsekwencje w podatku dochodowym oraz jak skutecznie weryfikować kontrahentów.


Biała lista podatników VAT – Cel i zasady

Wprowadzenie Białej Listy Podatników VAT to znaczący krok w kierunku poprawy transparentności i rzetelności w obrocie gospodarczym. Zgodnie z polską ustawą o VAT, istnieje obowiązek publikowania na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT zwanych “białą listą”. Ta lista zawiera informacje o podmiotach, które są aktywnymi podatnikami VAT i są zobowiązane do prowadzenia ewidencji VAT. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość weryfikacji swoich kontrahentów w celu upewnienia się, czy są oni rzeczywiście zarejestrowani jako płatnicy VAT.


Prawidłowa weryfikacja rachunku bankowego: klucz do rozliczenia transakcji

Ważne jest zrozumienie warunków, które powinny być spełnione, aby konieczna była weryfikacja kontrahenta na Białej Liście. Obowiązek ten powstaje jedynie w sytuacji, gdy:

 • jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty,
 • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT.
 • W przypadku, gdy planowane jest zlecenie płatności, kluczowym elementem powinna być również dokładna weryfikacja rachunku bankowego. Szczególnie ważne jest, aby odbyła się ona w dniu, w którym planowane jest zlecenie oraz aby płatność była realizowana na rachunek bankowy zawarty w wykazie. Wykaz jest prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Należy zauważyć, że niewłaściwa weryfikacja może prowadzić do poważnych konsekwencji w zakresie ewidencji podatkowej.


  Konsekwencje podatkowe

  Niezastosowanie się do obowiązku weryfikacji na Białej Liście może prowadzić do istotnych konsekwencji w podatku dochodowym. W przypadku, gdy nabywca dokonuje płatności na rachunek, który nie jest zgodny z Białą Listą, takie wydatki nie będą uznawane za koszty podatkowe. Oznacza to, że podatnik nie będzie mógł ich odliczyć od przychodu, co może znacząco wpłynąć na jego obciążenia podatkowe.

  Ponadto, w sytuacji, gdy nabywca przekieruje płatność na rachunek bankowy, który nie jest ujęty w wykazie, a sprzedawca nie ureguluje wymaganego podatku VAT z tej transakcji na rzecz organów fiskalnych, obowiązują zasady wspólnej odpowiedzialności obu stron.

  Warto podkreślić, że istnieją sposoby, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi konsekwencjami:

  1. Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego: W przypadku, gdy niewłaściwa płatność zostanie zrealizowana, a nabywca dostrzeże błąd w ciągu siedmiu dni od daty przelewu, istnieje możliwość zgłoszenia tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego, który jest właściwy dla sprzedawcy. Skorzystanie z formularza ZAW-NR pozwoli na zawiadomienie organów o błędzie i tym samym uniknięcie sankcji.
  2. Mechanizm Podzielonej Płatności: Alternatywnym sposobem ochrony przed nieodpowiednimi konsekwencjami jest wykorzystanie mechanizmu podzielonej płatności. W praktyce oznacza to dokonanie płatności za dany towar lub usługę z zastosowaniem tego mechanizmu, który ma na celu rozdzielenie płatności na dwie części: jedna z nich jest przeznaczona na opłatę netto dla dostawcy, a druga na zapłatę podatku VAT.

  Skuteczne metody weryfikacji kontrahentów na białej liście podatników VAT

  Zastosowanie różnorodnych metod może pomóc przedsiębiorcom w dokładnej weryfikacji uczciwości swoich partnerów biznesowych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe sposoby, jakie można wykorzystać w procesie weryfikacji.

  1. Wyszukiwarka na stronie Ministerstwa Finansów.
  2. Najprostszym i oficjalnym źródłem weryfikacji jest Biała Lista Podatników VAT udostępniana przez Ministerstwo Finansów. Można bezpośrednio odwiedzić stronę internetową Ministerstwa, gdzie dostępny jest interaktywny system umożliwiający wprowadzenie numeru rachunku bankowego. Jeśli rachunek figuruje na liście, można mieć pewność, że kontrahent jest rzetelny. Tu znajdziesz wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

  3. W celu sprawdzenia, czy dany podmiot figuruje na Białej Liście Podatników VAT, przedsiębiorcy mogą korzystać z różnorodnych narzędzi, w tym zewnętrznych programów, które łączą się z oficjalnym API udostępnionym przez Ministerstwo Finansów.

  Biała Lista Podatników VAT stanowi istotny krok w kierunku poprawy uczciwości i przejrzystości w obrocie gospodarczym. Obowiązek weryfikacji numerów rachunków bankowych sprzedawców stwarza pewność i minimalizuje ryzyko współpracy z niewiarygodnymi podmiotami.


  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych lub innych zagadnień, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: Kontakt – amavat®

  Zespół amavat®

  Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

  Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

  Archiwum