Baza wiedzy: Księgowość e-commerce i VAT Compliance

Rejestracja do VAT w krajach Unii Europejskiej

Rejestracja do VAT w krajach Unii Europejskiej

/
Data29 Mar 2024
/

Rejestracja VAT w różnych krajach Europy to proces, który wymaga nie tylko ogólnej wiedzy na temat systemu podatkowego, ale także głębokiej znajomości miejscowych przepisów podatkowych. Każdy kraj ma swoje unikalne zasady i regulacje dotyczące podatku VAT, dlatego zrozumienie tych niuansów jest kluczowe dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji.


Istotne informacje odnośnie rejestracji do VAT z punktu widzenia sektora e-commerce

Rejestracja VAT, często kojarzona z zakładaniem spółki w danym kraju lub utworzeniem oddziału, w sektorze e-commerce przybiera znacznie bardziej złożoną strukturę. Należy też podkreślić, że często wystarczy rejestracja do VAT i przedsiębiorstwo nie ma potrzeby zakłada nowej spółki czy oddziału zagranicą.

Kiedy firma planuje wejście na nowy rynek w Unii Europejskiej, staje przed koniecznością rejestracji do podatku VAT. Nie jest to jedynie formalność, lecz kluczowy krok dostosowawczy do miejscowych przepisów. Rejestracja w różnych krajach UE stwarza przed firmami możliwość zwrotu podatku oraz umożliwia naliczanie podatku VAT od transakcji z klientami z danego kraju. Proces ten nadaje firmie status NETP (ang. Non-Established Taxable Person), który zwalnia ją z obowiązku opodatkowania w danym kraju. Dla firm nieposiadających m.in. biura, stacjonarnie prowadzonego sklepu bądź pracowników jest to istotne, gdyż pozwala uniknąć płacenia podatków od przychodów w kraju, w którym jest się jedynie zarejestrowanym.


Obowiązek rejestracji do VAT EU dla przedsiębiorców e-commerce

Rejestracja firmy do VAT EU jest niezbędna w różnych przypadkach. Przede wszystkim rejestracja do VAT konieczna jest, gdy planujemy prowadzić transakcje z zagranicznymi kontrahentami w ramach Unii Europejskiej. Jeśli zatem rozważasz sprzedaż poza granicami Polski, zalecamy zarejestrowanie się do VAT EU w kraju, do którego kierujesz swoje towary.

Dodatkowo, rejestracja jest wymagana także w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ta kwestia może być nieco zawiła, zwłaszcza jeśli chodzi o korzystanie ze zwolnień VAT wynikających z nieprzekroczenia rocznego limitu obrotu. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 PLN. Warto zaznaczyć, że do tej wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Limit ten określa tzw. limit rejestracji VAT EU, który musi być przestrzegany, a przekroczenie go w ciągu ostatnich 12 miesięcy skutkuje koniecznością rejestracji.

Inne powody wymuszające rejestrację do VAT to m.in.:

  • magazynowanie towarów za granicą,
  • przesunięcia towarów,
  • import lub eksport towarów za granicą.

Jednostkowe stawki VAT są ustalane przez każdy kraj na podstawie lokalnych regulacji, podlegających zmianom zgodnie z miejscowymi zasadami. W naszym zestawieniu prezentujemy obecne progi Intrastat oraz stawki podatku VAT obowiązujące w różnych krajach Europy, mające na celu umożliwienie przedsiębiorcom z branży e-commerce śledzenie najnowszych zmian podatkowych.

Warto podkreślić, że dokładne rozważenie wyboru stawki VAT, zwłaszcza tej obniżonej, może przyczynić się do poprawy marżowości produktów oraz zwiększenia zysków firmy. Dlatego kluczowe jest, aby przed wejściem na nowe rynki dokładnie analizować obowiązujące stawki VAT i sprawdzać możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków.

Warto również zaznaczyć, że fakt, iż w Polsce lub innym kraju nie ma możliwości skorzystania z obniżonej stawki VAT, nie oznacza, że w innym kraju Unii Europejskiej nie istnieje taka możliwość. Każdy kraj ma własne regulacje dotyczące stawek VAT, obejmujące różne grupy produktów podlegających preferencyjnym stawkom. Dlatego zaleca się skonsultowanie się z doradcą podatkowym w celu uzyskania dokładnych informacji i optymalizacji strategii podatkowej.


Rejestracja do VAT UE dla sprzedawców internetowych

Rejestracja VAT w Unii Europejskiej związana z polskim systemem podatkowym jest procesem, który należy sfinalizować przed rozpoczęciem pierwszej transakcji zagranicznej na europejskim rynku. Warto jednak zauważyć, że choć rejestracja VAT UE w Polsce jest bezpłatna, to zależy od specyfiki prowadzonej działalności oraz statusu prawnego przedsiębiorstwa.

Jeśli prowadzisz małą jednoosobową działalność gospodarczą, rejestrację VAT możesz przeprowadzić w urzędzie skarbowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Natomiast, jeśli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej, to rejestrację VAT przeprowadzasz w urzędzie skarbowym, które odpowiada za siedzibę Twojego przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy nie masz siedziby w Polsce, ale prowadzisz tutaj stałą działalność gospodarczą, zgłaszasz się do urzędu właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności.

Dla tych, którzy nie mają miejsca zamieszkania ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, rejestracja VAT jest możliwa w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście. Warto jednak zaznaczyć, że urzędy skarbowe, zwłaszcza te obsługujące największe podmioty z wielomilionowym przychodem, kapitałem spoza Polski, oraz oddziały firm zagranicznych funkcjonujących w Polsce, specjalizują się w obsłudze bardziej złożonych przypadków rejestracyjnych.


Proces rejestracji do VAT UE dla sprzedawców internetowych

Rejestracja jako podatnik VAT UE to istotny etap, który warto przemyśleć, aby uniknąć nieporozumień i ułatwić prowadzenie transakcji zagranicznych. Przed przystąpieniem do tego procesu, zalecamy złożenie zgłoszenia rejestracyjnego. Formularz ten można wypełnić osobiście, wysłać tradycyjną pocztą, bądź złożyć elektronicznie, na przykład jako załącznik do wniosku CEIDG-1 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto również rozważyć skorzystanie z Portalu Podatkowego, który ułatwia przekazywanie dokumentów. Podczas składania zgłoszenia, ważne jest zaznaczenie opcji otrzymywania potwierdzeń etapu rejestracji. Dzięki temu będziesz widoczny w bazie VIES (Systemie Wymiany Informacji o VAT), co ułatwi sprawdzanie statusu podatnika VAT.

Oprócz osobistego zaangażowania w kwestie podatkowe, istnieje również opcja upoważnienia innej osoby do reprezentacji w tych sprawach. To praktyczne rozwiązanie pozwala na skorzystanie z pomocy profesjonalistów lub bliskich osób w zarządzaniu podatkowymi aspektami, co może być szczególnie istotne w złożonych kwestiach prawnych i formalnościach.

Warto zweryfikować, jakiego rodzaju pełnomocnictwo jest nam potrzebne, biorąc pod uwagę specyfikę sytuacji. Istnieją różne przepisy w różnych krajach, dlatego zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistami, którzy mogą pomóc w dostosowaniu pełnomocnictwa do indywidualnych potrzeb i lokalnych regulacji podatkowych.

Proces rejestracji do VAT EU w przypadku Polski trwa od dwóch tygodni do dwóch miesięcy z uwagi na liczne przepisy mające na celu zapobieganie oszustwom i nadużyciom. Po pomyślnie zakończonym procesie rejestracyjnym, otrzymasz nowy, europejski numer identyfikacyjny podatkowy (NIP). Od tego momentu, w międzynarodowych transakcjach, konieczne jest posługiwania się NIP-em z odpowiednim przedrostkiem, na przykład “PL” w przypadku Polski.


Dokumenty wymagane przy rejestracji do VAT UE

Podczas procesu rejestracji do VAT, przedsiębiorcy z sektora e-commerce powinni być przygotowani na przedstawienie określonych dokumentów. Choć wymagania mogą się różnić w zależności od kraju, poniżej prezentujemy listę tych, które są najczęściej wymagane:

  • dokumenty firmowe, takie jak akt założycielski spółki i dowód zarejestrowania firmy,
  • kopie dokumentów tożsamości właścicieli lub osób zarządzających firmą,
  • numer identyfikacji podatkowej firmy,
  • okoliczności, z których wynika obowiązek podatkowy,
  • wykonywane oraz planowane transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Rejestracja do VAT w krajach Unii Europejskiej – niezbędne informacje

Zaprzestanie transakcji wewnątrzwspólnotowych na terenie Polski

W sytuacji zakończenia transakcji wewnątrzwspólnotowych na terenie Polski konieczne jest zgłoszenie tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego. Należy to zgłosić do urzędu w ciągu 15 dni od dnia, w którym zaistniała ta sytuacja.

Informacja podsumowująca VAT UE dla polskich przedsiębiorców

Podatnicy VAT, zarówno ci czynni, jak i zwolnieni, którzy zarejestrowali się w systemie VAT UE, zobowiązani są składać informację podsumowującą VAT UE miesięcznie. Elektroniczną deklarację należy złożyć w urzędzie do 25. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z dokonaniem transakcji lub przemieszczeniem towarów w ramach procedury magazynu typu call-off stock.


VAT-OSS – optymalizacja transakcji e-commerce w Unii Europejskiej

Niewątpliwie, nie można pominąć obszaru VAT-OSS, który stanowi istotny element dla przedsiębiorców e-commerce operujących na terenie Unii Europejskiej. VAT-OSS, czyli Jednolity System Sprawozdawczości podatku od towarów i usług, to innowacyjne podejście, które ma na celu ułatwienie i usprawnienie rozliczeń podatkowych dla transakcji międzykrajowych.

Zasadniczo, VAT-OSS obejmuje szeroki zakres transakcji, takich jak dostawa towarów oraz świadczenie usług na rzecz konsumentów końcowych. Kluczową cechą tego systemu jest wspólny limit dla całej UE, co oznacza, że przedsiębiorcy nie muszą indywidualnie dostosowywać się do różnych limitów w poszczególnych krajach członkowskich.

Zasady rozliczania podatku VAT dla przedsiębiorców e-commerce posiadających siedzibę firmy na terenie Unii Europejskiej
Przy sprzedaży nieprzekraczającej limitu 10 000 euro, możliwe jest rozliczanie VAT według stawki kraju, z którego wysyłane są towary. Rozliczenia dokonuje się wówczas w Urzędzie Skarbowym kraju macierzystego.

Należy jednak pamiętać, że pomimo braku przekroczenia limitu 10000 euro netto, można dobrowolnie przystąpić do procedury VAT-OSS. Może to oszczędzić sprzedawcy sytuacji przegapienia tego limitu i obowiązkowej rejestracji do VAT lokalnie w kilku krajach. Ważne, aby w takiej sytuacji dobrowolnej rejestracji do VAT-OSS złożyć dodatkowego dokumenty do US lub zlecić to ekspertom.

Gdy próg 10 000 EUR netto w skali roku zostanie jednak przekroczony, przedsiębiorca e-commerce może wybrać spośród 3 opcji:

Rejestracja do VAT
Konieczna jest rejestracja i rozliczenie VAT w lokalnych Urzędach Skarbowych danego kraju, do którego jest wysyłany towar do klientów fizycznych. Oferuje to możliwość prowadzenia sprzedaży do danego kraju niezależnie od miejsca realizacji (magazyn, Fulfillment Center, call-off stock lub siedziba firmy).

Procedura OSS
Alternatywą jest rejestracja do procedury VAT-OSS w kraju siedziby firmy i składanie deklaracji kwartalnie w ojczystym języku. Jest to szczególnie przydatne dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają magazynów poza granicami, nie korzystają z Fulfillment Center w innych krajach ani nie korzystają z modeli typu FBA Amazon.

Połączenie procedury VAT i OSS
Przy posiadaniu magazynu zagranicznego możliwe jest połączenie procedur VAT i VAT-OSS. Deklaracje OSS składane są w Urzędzie Skarbowym dedykowanym procedurze VAT-OSS w kraju siedziby firmy, natomiast deklaracje VAT składane są w lokalnym urzędzie skarbowym kraju, gdzie znajduje się magazyn zagraniczny.

Kontrola progu sprzedaży odgrywa kluczową rolę w kontekście skutecznej rejestracji w systemie OSS. Jest to szczególnie istotne, ponieważ system OSS nie umożliwia składania deklaracji wstecznych. W przypadku opóźnionej rejestracji do OSS, konieczna staje się rejestracja w lokalnym Urzędzie Skarbowym oraz rozliczenie wcześniejszych transakcji za pomocą lokalnej deklaracji VAT.

Dlatego zaleca się szczególną ostrożność w okresach zwiększonej sprzedaży, takich jak wyprzedaże, Black Friday czy okresy świąteczne. Świadomość aktualnego poziomu sprzedaży pozwoli uniknąć problemów związanych z ewentualną koniecznością rejestracji w lokalnym systemie podatkowym.


Proces rejestracji do VAT-OSS

W kontekście Polski, aby skorzystać z VAT-OSS, przedsiębiorca musi się zarejestrować w systemie elektronicznym. Można to zrobić wchodząc na stronę internetową urzędu skarbowego swojego kraju, a następnie w zakładce “VAT-OSS” lub podobnej (w zależności od danego urzędu skarbowego) wypełnić formularz rejestracyjny. W formularzu należy podać informacje, takie jak nazwa i adres firmy oraz numer VAT. Ważne jest tu sprawdzenie poprawności wpisywanych informacji, ponieważ w przypadku błędów wniosek może zostać odrzucony. Wypełniony wniosek należy wysłać do urzędu skarbowego. W Polsce dedykowany dla procedury VAT-OSS jest Drugi Urząd Skarbowy w Warszawie.

Sam proces rejestracji do VAT-OSS w Polsce przebiega bardzo sprawnie i może trwać nawet 2-4 dni od momentu złożenia wniosku. To co może go wydłużyć, to pełnomocnictwo, które należy złożyć przed złożeniem wniosku o rejestrację i dopiero po jego przyjęciu przez US, można złożyć sam wniosek o rejestrację VAT-OSS. W takim przypadku cały proces może trwać 10-15 dni roboczych.


Terminy składania deklaracji VAT-OSS

Skuteczność rejestracji zaczyna obowiązywać od początku kolejnego kwartału kalendarzowego po kwartale, w którym podatnik złożył zgłoszenie do procedury OSS.

W przypadku, gdy podatnik rozpoczyna świadczenie usług lub dostawy towarów przed tą datą, zastosowanie procedury unijnej zaczyna obowiązywać od momentu rozpoczęcia świadczenia usług lub dostaw towarów. Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście rozpoczęcia działalności w ramach procedury VAT-OSS do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano świadczenia usługi lub dostawy towarów, które chcemy zacząć rozliczać w ramach procedury VAT-OSS.

W takim przypadku podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT obejmującej kwartał kalendarzowy, w którym miało miejsce pierwsze świadczenie usług lub dostawa towarów. W zgłoszeniu rejestracyjnym podatnik podaje datę rozpoczęcia korzystania z procedury szczególnej.

Przy składaniu deklaracji VAT-OSS warto pamiętać, że nie można w tym przypadku składać korekt do takiej deklaracji. Dlatego też tak istotne jest dokładne ich przygotowanie. W sytuacji, gdyby była niezbędna jednak jakaś korekta kalkulacji VAT-OSS należy to zrobić w ramach kolejnej deklaracji VAT-OSS.


Korzyści dla przedsiębiorców e-commerce wynikające z rozliczania się za pomocą VAT-OSS

Dla firm e-commerce uczestnictwo w VAT-OSS przekłada się na szereg korzyści. Po pierwsze, umożliwia to efektywne zarządzanie podatkowymi aspektami transakcji międzynarodowych, co nie tylko minimalizuje ryzyko błędów w rozliczeniach, ale także przyczynia się do zwiększenia ogólnej efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Ponadto, skorzystanie z VAT-OSS może znacząco poprawić konkurencyjność firmy na rynku europejskim. Eliminując zbędne obciążenia administracyjne związane z koniecznością rejestracji w wielu krajach, przedsiębiorca może skoncentrować się na rozwijaniu strategicznych aspektów biznesu. Umożliwia to bardziej elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych i dynamicznego środowiska e-commerce.

Co równie ważne, uczestnictwo w VAT-OSS usprawnia dostęp do szerokiego rynku europejskiego, ułatwiając skuteczną penetrację nowych segmentów klientów. Firmy korzystające z tego rozwiązania mogą sprawniej reagować na oczekiwania i potrzeby klientów, co w konsekwencji przekłada się na budowanie silniejszej pozycji rynkowej oraz pozytywny wpływ na wyniki finansowe.

Oczywistym krokiem dla przedsiębiorcy planującego ekspansję zagraniczną jest zarejestrowanie się do VAT UE. Rejestracja ta staje się nie tylko formalnością, ale kluczowym elementem dostosowania do miejscowych przepisów podatkowych.

Przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na różnorodność stawek podatkowych oraz rozbudowane regulacje dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych obowiązujących na terenie Europy. Optymalizacja strategii podatkowej, uwzględniająca preferencyjne stawki VAT, może przyczynić się do poprawy marżowości produktów oraz zwiększenia zysków firmy.

W kontekście ułatwień podatkowych dla przedsiębiorców e-commerce, istotnym narzędziem jest VAT-OSS. Pozwala on na złożenie jednej deklaracji VAT dla wszystkich transakcji międzykrajowych, co znacznie ogranicza koszty administracyjne. Warto jednak zauważyć, że skorzystanie z VAT-OSS jest możliwe jedynie w przypadku wysyłki towarów z kraju macierzystego, co sprawia, że jedynie przedsiębiorcy bez fizycznej obecności w innych krajach mogą efektywnie korzystać z tego rozwiązania.

Precyzyjna analiza i dostosowanie strategii do specyfiki każdego kraju są kluczowe dla skutecznego obejścia skomplikowanych przepisów podatkowych Unii Europejskiej, co w rezultacie może przyczynić się do sukcesu ekspansji przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji do VAT w UE lub innych zagadnień, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: kontakt – amavat®.

Dominika Lech

Social Media & Marketing Assistant w getsix®, amavat®, HLB Polska. W firmie od maja 2023. Zainteresowany Social Media, content marketingiem oraz branżą e-commerce i podatkami.

LinkedIn logo
Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Potrzebują Państwo pomocy?

Mogą Państwo porozmawiać z Customer Relations Consultant dla sprzedawców internetowych. Nasz ekspert postara się szybko odpowiedzieć.

Dominika
Dominika
International Sales Manager
dla sprzedawców internetowych
ds. nowych klientów

Archiwum