VAT w Europie – Aktualności

Wysokość progów statystycznych w Polsce na 2024 rok

INTRASTAT: Wysokość progów statystycznych w Polsce na 2024 rok

Data29 Sty 2024

INTRASTAT to europejski system statystyczny, który służy Unii Europejskiej do zbierania informacji na temat wewnątrzwspólnotowego obrotu towarów. Co to dokładnie oznacza dla branży e-commerce i kogo dotyczy obowiązek składania deklaracji INTRASTAT oraz w jaki sposób je składać? Wreszcie, jak zmieniły się progi statystyczne dot. INTRASTAT z początkiem 2024 roku?

System INTRASTAT funkcjonuje od 1993 roku. W Polsce obowiązuje od 1 maja 2004 r., czyli od przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Każde państwo UE nakłada na płatników VAT obowiązek raportowania w zakresie wewnątrzwspólnotowego obrotu towarów. Realizuje się go w postaci złożenia deklaracji INTRASTAT w krajach, do których nastąpił import oraz z których nastąpił eksport. Podstawowym celem deklaracji INTRASTAT jest więc śledzenie i analizowanie ruchu towarów wewnątrz UE. Zawiera ona informacje, takie jak: rodzaj towaru, ilość, wartość, kraj pochodzenia i kraj przeznaczenia.

Dokument ten jest kluczowym formularzem dla przedsiębiorców zaangażowanych w handel między krajami członkowskimi Unii Europejskiej, czyli m.in. dla branży e-commerce.


Deklaracja INTRASTAT: próg podstawowy i szczegółowy

Deklarację INTRASTAT składają jednak wyłącznie podmioty, które przekroczą jeden z obowiązujących progów: podstawowy lub szczegółowy. Określają one wartość dokonanych przywozów oraz importowanych towarów.

Różnica między progiem podstawowym a szczegółowym w deklaracji INTRASTAT polega na tym, iż w przypadku przekroczenia wyłącznie progu podstawowego a nieprzekroczenia szczegółowego, podmiot jest zobowiązany do złożenia deklaracji INTRASTAT z mniejszą ilością danych, do których zaliczają się m.in. rodzaj deklaracji, okres sprawozdawczy, kod izby celnej czy kod kraju pochodzenia.

W przypadku przekroczenia progu szczegółowego, który wyznaczony jest na znacznie wyższym poziomie, podmiot e-commerce ma obowiązek złożyć bardziej szczegółową deklarację INTRASTAT, wypełniając wszystkie zawarte w niej pola (22 zamiast 18, jak w przypadku przekroczenia progu podstawowego).

Jak wskazuje GUS, podmiot, którego wartość obrotów zawiera się pomiędzy wartością progu podstawowego a wartością progu szczegółowego, zwolniony jest z wypełniania następujących pól w deklaracji INTRASTAT:

 • 7 – łączna wartość statystyczna w PLN;
 • 12 – kod warunków dostawy;
 • 15 – kod rodzaju transportu;
 • 20 – wartość statystyczna w PLN.

Podmiot e-commerce, który przekroczy te progi (lub tylko próg podstawowy), ma obowiązek złożenia deklaracji w obu krajach unijnych, z których i do których dokonywał transportu towarów. Musi on także zadeklarować ilość towarów eksportowanych poza granice Unii Europejskiej.


Nowe, wyższe progi statystyczne INTRASTAT w Polsce na 2024 rok

W systemie INTRASTAT wartość progów statystycznych zmienia się co roku i jest zależna od państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Każdy kraj unijny posiada własne progi statystyczne oraz termin złożenia deklaracji INTRASTAT. Podnoszenie progów INTRASTAT w większości krajów UE ma na celu zmniejszenie obowiązków administracyjnych dla podmiotów e-commerce, ponieważ sprzedaż transgraniczna nieustannie rośnie.

W Polsce wysokość progów statystycznych INTRASTAT ustala prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W 2024 r. zarówno próg podstawowy, jak i szczegółowy wzrósł w stosunku do ich wysokości z 2023 roku.

Wartości progów statystycznych w systemie INTRASTAT w 2024 roku::

 • próg podstawowy w przywozie: 6 200 000 zł;
 • próg podstawowy w wywozie: 2 800 000 zł;
 • próg szczegółowy w przywozie: 103 000 000 zł;
 • próg szczegółowy w wywozie: 150 000 000 zł.

Dla porównania w 2023 roku progi te wynosiły:

 • próg podstawowy w przywozie: 5 000 000 zł;
 • próg podstawowy w wywozie: 2 700 000 zł;
 • próg szczegółowy w przywozie: 80 000 000 zł;
 • próg szczegółowy w wywozie: 128 000 000 zł.

Deklaracje INTRASTAT. Kogo i kiedy obowiązuje?

System INTRASTAT obowiązuję osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są podatnikiem VAT i realizują wymianę towarów w krajach Unii Europejskiej. Aby powstał obowiązek sprawozdawczy w systemie INTRASTAT, obroty muszą przekroczyć wspomniane powyżej progi statystyczne w poprzednim lub bieżącym roku sprawozdawczym. Wynika to z zasady sprawdzania obrotów dwa lata z rzędu. Podmioty e-commerce, które przekroczą wskazany próg w roku sprawozdawczym 2023 lub 2024, są zobowiązane wypełnić i złożyć deklarację INTRASTAT.

Podmiot e-commerce składa deklarację INTRASTAT w przypadku, gdy:

 • wartość przywozu lub wywozów towarów przekroczyła wysokość progów INTRASTAT ustalonych na dany rok sprawozdawczy;
 • wartość przywozu lub wywozu dóbr przekroczyła progi INTRASTAT obowiązujące w roku poprzedzającym aktualny rok sprawozdawczy.

Należy przy tym pamiętać, że deklaracje INTRASTAT stają się obowiązkowe dla firm, które przekroczyły ustalone limity statystyczne w jednym z krajów UE, a progi oraz okresy różnią się w zależności od danego państwa. Na przykład specyficzne zasady dot. INTRASTAT obowiązują we Włoszech, w których, jeżeli w ciągu roku podmiot przekroczy wartość 350 tys. euro w przywozie towarów w jednym z kwartałów, jest wówczas zobowiązany do składani deklaracji INTRASTAT co miesiąc.


W jaki sposób złożyć deklarację INTRASTAT 2024?

Deklarację INTRASTAT oraz korektę deklaracji INTRASTAT podmiot e-commerce może złożyć w postaci elektronicznej z wykorzystaniem:

 • elektronicznego formularza opublikowanego na portalu PUESC,
 • aplikacji ist@t w aktualnej wersji – link do plików instalacyjnych dostępny jest na PUESC w zakładce „Katalog e-Usług” – „e-Intrastat”,
 • własnej aplikacji umożliwiającej tworzenie elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT, zgodnych ze specyfikacją techniczną XML.

Deklaracje INTRASTAT – skorzystaj z profesjonalnego biura rachunkowego!

Składanie deklaracji INTRASTAT to kolejny obowiązek w ramach usługi VAT Compliance obok np. rejestracji i składania deklaracji VAT, rozliczania podatku VAT w krajach UE lub w ramach procedury VAT OSS. W przypadku deklaracji INTRASTAT szczególnie ważne jest, aby pilnować momentu przekroczenia progu podstawowego oraz szczegółowego a następnie dotrzymać terminów i odpowiednio złożyć deklaracje za obecny i poprzedni rok.

Odnośnie deklaracji INTRASTAT w księgowości dla e-commerce warto skorzystać z profesjonalnego biura rachunkowego, które nie tylko przypilnuje przekroczenia progów i terminów, ale także odpowiednio zarejestruje deklarację w systemie INTRASTAT, w zgodzie z przepisami i wymogami w poszczególnych państwach unijnych. Takim biurem jest amavat®!

Współpracując z nami masz pewność, że najpierw sprawdzimy, czy przekroczyłeś progi nakazujące złożyć deklarację INTRASTAT, a następnie przygotujemy i złożymy ją w Twoim imieniu, pełniąc rolę łącznika pomiędzy GUS-em a Twoim podmiotem e-commerce. Tym samym będziesz miał pewność co do prawidłowości rozliczeń w systemie INTRASTAT oraz unikniesz ewentualnych kar i problemów.

Dysponujemy doświadczonym zespołem ekspertów, posiadamy kilkadziesiąt europejskich biur na terenie całej Europy, oferujemy kompleksową usługę VAT Compliance, w tym funkcjonowanie w systemie INTRASTAT, przejrzyste ceny, Portal Klienta, automatyzację procesów księgowych i integrację z systemami sprzedażowymi, dedykowanych opiekunów, indywidualne raporty i wsparcie biznesu oraz najwyższe standardy.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z systemem i deklaracją INTRASTAT w Polsce lub w innym z krajów Unii Europejskiej, nasz doradca odpowie Ci na wszelkie wątpliwości: Kontakt – amavat®.

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Potrzebują Państwo pomocy?

Mogą Państwo porozmawiać z Customer Relations Consultant dla sprzedawców internetowych. Nasz ekspert postara się szybko odpowiedzieć.

Dominika
Dominika
International Sales Manager
dla sprzedawców internetowych
ds. nowych klientów

Archiwum