VAT w Europie – Aktualności

Amavat

VAT ALERT – niemiecki podatek od sprzedaży zostanie obniżony do 16% od 1 lipca 2020 r.

/
Date09 Cze 2020
/

Od 1 lipca 2020 r. nastąpi tymczasowa obniżka stawki VAT do 16% i 5%. Co należy teraz rozważyć w przypadku handlu przez Internet?

Od 1 lipca 2020 r. nastąpi tymczasowa obniżka stawki VAT do 16% i 5%. Co należy teraz rozważyć w przypadku handlu przez Internet?

3 czerwca 2020 roku koalicja CDU i SPD zatwierdziła po dwóch dniach dyskusji pakiet inicjatyw gospodarczych dla Niemiec. Ma on dać niemieckiej gospodarce nowy impuls do rozwoju. Centralnym elementem tego pakietu jest tymczasowa obniżka podatku od sprzedaży odpowiednio do 16% i 5%.

Stawka VAT obniżona do 16% i 5%

Ta stawka podatkowa w wysokości 16% i 5% będzie miała zastosowanie do wszystkich dostaw podlegających opodatkowaniu w Niemczech od 1 lipca 2020 roku. Obniżka ta będzie miała zastosowanie przez ograniczony czas do 31 grudnia 2020 roku.

Jaki to ma wpływ na handel online?

Wpływ na handel internetowy

W najbliższym czasie sprzedawcy internetowi muszą się zastanowić nad czterema głównymi punktami:

  • Wszystkie narzędzia fakturowania i systemy ERP muszą wykazywać stawkę podatkową w wysokości odpowiednio 16% i 5% na fakturach za wszelkie dostawy po 1 lipca. W ten sposób rzeczywista dostawa nie powinna być mylona z “datą wystawienia” faktury. Należy założyć, że urzędy skarbowe będą następnie zwracać uwagę na prawidłowe przypisanie czasowej obniżki podatku.
  • Od 1 lipca, jeśli stosowane narzędzie do wystawiania faktur lub system ERP wykaże 19% i 7% podatku VAT, rodzi to zobowiązanie do płacenia wyższej kwoty podatku VAT, aż do momentu weryfikacji dokonanych modyfikacji faktur.
  • Zniesione zostaną progi dostaw do Niemiec – np. z magazynów Amazona w Polsce i Czechach. Jest to obecnie niezwykle korzystne ze względu na przejściowe różnice pomiędzy stawkami podatkowymi w Niemczech i w Polsce (23%) i w Czechach (21%).
  • Ewentualne zwroty za anulowane dostawy nie muszą podlegać obniżonej stawce podatkowej od 1 lipca 2020 r., przy czym pierwotna wycena VAT dla tych dostaw jest jednoznaczna.

Co to oznacza dla klientów amavat®?

Oczywiście amavat® zawsze będzie dbał o interesy naszych klientów. Jeśli przekazują nam Państwo dane w pliku CSV lub import odbywa się przy użyciu API, są Państwo w bezpiecznych rękach. Oznacza to, że Państwa księgowość finansowa będzie nadal działać automatycznie, bezpiecznie i zgodnie z przepisami.

Zgodność z zasadami handlu elektronicznego jest tym, co robimy

amavat®zapewnia wielu sprzedawcom internetowym w całej Europie liczne usługi w zakresie zgodności z przepisami, jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o tym, że jesteśmy jedną z wiodących firm zajmujących się zgodnością z przepisami VAT w Europie, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie amavat®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.