Usługi

Transgraniczna rejestracja podatku VAT w handlu elektronicznym, wypełnianie i przestrzeganie przepisów dotyczących podatku VAT, monitorowanie, doradztwo i wsparcie

Sprzedaż transgraniczna

Jeśli są Państwo sprzedawcą internetowym sprzedającym produkty klientom z siedzibą w innych krajach to istnieje szansa, że powinni Państwo pobierać podatek VAT lub równoważny podatek od sprzedaży w kraju klienta.

Istnieje wiele różnych wariantów sprzedaży dla klientów za granicą - albo wysyłka bezpośrednia, poprzez targowiska, realizacja przez Amazon (FBA), magazyny osób trzecich itp. Jest kilka kluczowych rzeczy, o których należy pamiętać, aby upewnić się, że w innych krajach UE przestrzega się podatku VAT.

Państwa lista kontrolna

  • Powinni Państwo wiedzieć, skąd wysyłany jest produkt i dokąd wysyłany jest towar w przypadku całej sprzedaży.
  • Czy wiedzą Państwo, że przekroczyliście jakieś progi sprzedaży na odległość?
  • Jakie stawki podatku VAT naliczane są od sprzedaży, czy ustawiłeś tak, aby naliczać właściwą stawkę podatku VAT w zależności od lokalizacji klienta?
  • Czy są Państwo zarejestrowani jako podatnicy VAT w innych krajach i czy składają Państwo deklaracje podatkowe do tych krajów?
  • Jeśli korzystają Państwo z usług osób trzecich w zakresie kompletacji, pakowania i wysyłki, takich jak FBA, powinni Państwo wiedzieć, gdzie znajdują się Państwa zapasy magazynowe i gdzie są one wysyłane.

Czy znają Państwo odpowiedzi na powyższe pytania? Jeśli odpowiedź brzmi "nie", to dlaczego nie pozwolisz nam sobie pomóc, abyś mógł skoncentrować się na sprzedaży...

Przemieszczanie towarów w obrębie UE

Wdrażanie w praktyce jednolitego rynku w UE

Państwa członkowskie, w ramach wdrażania jednolitego rynku w UE, zgodziły się na różne środki upraszczające. Co bardzo istotne, zniesiono wszystkie cła i podatki nakładane na towary importowane/eksportowane między krajami Unii Europejskiej. Z punktu widzenia podatku VAT nie są one zatem klasyfikowane jako przywóz i wywóz, lecz jako "zakupy wewnątrzwspólnotowe" i "wysyłki wewnątrzwspólnotowe".

Istnieje bardzo precyzyjne prawodawstwo regulujące sprzedaż i zakupy wewnątrzunijne, a nawet przepływ własnych towarów przedsiębiorstwa między państwami członkowskimi UE. Ogólnie rzecz biorąc, należy stosować zasady odwrotnego obciążenia, a w przypadku "nabywania" i "wysyłania" do i z innych państw członkowskich UE zaangażowanych jest mniej administracji niż w innych krajach świata.

W związku z tym zasadnicze znaczenie mają dodatkowe wymogi w zakresie sprawozdawczości (np. listy sprzedaży WE i raportowanie Intrastat), ale odpowiedzialność i trudności związane z podatkiem VAT są znacznie ograniczone.

Nasze usługi

VAT Registration

Rejestracja VAT /
Wyrejestrowanie VAT

Obejmuje to wszystkie formalności wymagane do zwolnienia lokalnych numerów rejestracyjnych VAT dla wybranych krajów i pomoże ustalić, kiedy wyrejestrowanie z VAT jest właściwe. Oferujemy kompletną usługę.

Dowiedz się więcej

VAT Settlement

Składanie deklaracji
VAT & Compliance

Każda deklaracja VAT jest inna, pomożemy Ci w zakresie różnych wymagań dotyczących informacji, jak również formatów raportowania. Nasze zespoły specjalistów ds. zgodności zarządzają wszystkimi okresowymi deklaracjami ustawowymi.

Dowiedz się więcej

VAT Settlement

Wypełnianie deklaracji
Intrastat & Compliance

Pozwól, aby amavat® pomógł Ci w wypełnieniu comiesięcznych obowiązków w zakresie sprawozdawczości, jeśli Twoja firma wysyła i odbiera towary w całej UE. Możemy pomóc w utworzeniu zwrotu lub powiadomienia, wraz z monitorowaniem sprzedaży w stosunku do progów.

Dowiedz się więcej

EC Sales Lists (ESL)

Monitorowanie
progów

Każdy kraj UE ma swoje własne progi, na przykład "sprzedaż na odległość" i "Intrastat". Dlatego też, jeśli dostarczycie Państwo do innego kraju UE, amavat® będzie monitorował te określone limity, aby sprawdzić, czy zostały przekroczone.

Dowiedz się więcej

EC Sales Lists (ESL)

Pełny zakres VAT /
Doradztwo podatkowe

Nasi specjaliści są dobrze wyposażeni i doświadczeni, dzięki czemu mogą zajmować się skomplikowanymi sprawami podatkowymi w całej Europie. amavat® posiada firmy członkowskie we wszystkich krajach UE, które specjalizują się w usługach zgodności z przepisami VAT.

Dowiedz się więcej

VAT Advisory

Wsparcie IT
& usługi

amavat® inwestuje znacznie w technologię. Celem jest wyeliminowanie złożoności związanej z zarządzaniem podatkiem VAT i stworzenie środowiska, które pozwala na proste zarządzanie z przepisami dotyczącymi podatku VAT, a jednocześnie jest przyjazne dla użytkownika.

Dowiedz się więcej