VAT w Europie

Realizacja przez Amazon – VAT UE

Dla osób sprzedających swoje towary do konsumentów przez internet usługa realizacji przez Amazon (FBA) oferuje szybki i tani sposób do rozszerzenia swojego potencjału rynkowego na wszystkie 28 państw członkowskich UE. Jednak prowadzenie sprzedaży transgranicznej w UE wiąże się z obowiązkiem naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług (VAT) do każdego z poszczególnych państw.

amavat® może dostarczać Tobie przydatne informacje dotyczące przepisów UE w odniesieniu do FBA, żeby lepiej zrozumieć jakie potencjalne obowiązki mogą ciążyć na Twoim biznesie i w jaki sposób należy się z nich wywiązać.

Kluczowe kwestie, które musisz uwzględnić w stosunku do podatku VAT w UE:

  • Czy Twoi klienci znajdują się za granicą?
  • Czy znajdujesz się powyżej progu sprzedaży wysyłkowej?
  • Czy korzystasz z zagranicznego magazynu Amazon w celu magazynowania Twojego składu?
  • Czy siedziba Twojej firmy znajduje się na terenie UE czy poza jej granicami?

Prosimy również o sprawdzanie naszej sekcji FAQ.

Prosimy również o sprawdzanie naszej sekcji FAQ.

Ogólnie o podatku VAT

Jak wygląda struktura numeru identyfikacyjnego VAT?
Dyrektywa VAT Indywidualny numer identyfikacyjny VAT zawiera prefiks zgodny z kodem ISO – 3166 alpha 2 umożliwiający identyfikację państwa członkowskiego, które go nadało.
Wielka Brytania Numer identyfikacyjny VAT w Wielkiej Brytanii obejmuje 11 znaków (GB + 9 cyfry).
Niemcy W Niemczech istnieją dwie numery: ogólny numer podatkowy oraz tzw. europejski numer identyfikacyjny VAT (Ust.-IdNr.), który używa się przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Numer identyfikacyjny VAT w Niemczech obejmuje 11 znaków (DE + 9 cyfry). Ostatnie 2 cyfry stanowią numer kontrolny.
Francja Numer identyfikacyjny VAT we Francji obejmuje 13 znaków (FR + 11 cyfry). Ostatnie 2 cyfry stanowią numer kontrolny.
Włochy Numer identyfikacyjny VAT we Włoszech obejmuje 12 znaków (IT + 11 cyfry). Pierwsze 7 cyfry identyfikują podatnika, ósma i dziewiąta odnoszą się do organu podatkowego, a ostatnia stanowi numer kontrolny.
Hiszpania W Hiszpanii istnieją dwie numery: regularny numer podatkowy oraz tzw. europejski numer identyfikacyjny VAT, który używa się przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Numer identyfikacyjny VAT w Hiszpanii obejmuje 11 znaków (ES + 1 litera + 8 cyfry).
Polska W Polsce istnieją dwie numery: regularny numer podatkowy oraz tzw. europejski numer identyfikacyjny VAT, który używa się przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Numer identyfikacyjny VAT w Polsce obejmuje 12 znaków (PL + 10 cyfry).
Czechy Numer identyfikacyjny VAT w Czechach obejmuje 10 znaków (CZ + 8 cyfry) dla osób prawnych.
Jak nazywa się lokalny podatek VAT?
Wielka Brytania Value Added Tax (VAT)
Niemcy VAT w Niemczech jest znane pod nazwą „Umsatzsteuer” (Ust.) lub „Mehrwertsteuer” (MwSt.)
Francja Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Włochy Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Hiszpania Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA)
Polska Podatek od Towarów i Usług (PTU)
Czechy Dan z pridané hodnoty (DPH)

Stawka VAT

Stawka VAT
Dyrektywa VAT Kraje członkowskie są zobowiązane do stosowania standardowej stawki VAT (nie niższej niż 15%), która musi być taka sama dla dostarczania zarówno towarów jak i usług. Kraje członkowskie mogą stosować jedną lub dwóch obniżonych stawek (nie niższe niż 5%) obowiązujących tylko dla dostarczania towarów lub usługi, które znajdują się w aneksie III dyrektywy VAT.
Wielka Brytania W Wielkiej Brytanii obowiązuje standardowa stawka VAT o wysokości 20% oraz jedna obniżona stawka o wysokości 5%. Poza tym obejmują niektóre towary i usługi stawkę zerową.
Niemcy Niemcy stosują standardową stawkę VAT o wysokości 19% oraz jedną obniżoną stawkę o wysokości 7%.
Francja Francja stosuje standardową stawkę VAT o wysokości 20% oraz trzy obniżone stawki VAT: 2,1%, 5,5% i 10%.
Włochy Włochy stosują standardową stawkę VAT o wysokości 22% oraz dwie obniżone stawki VAT: 4% i 10%.
Hiszpania Hiszpania stosuje standardową stawkę VAT o wysokości 21% oraz dwie obniżone stawki VAT: 4% i 10%.
Polska Polska stosuje standardową stawkę VAT o wysokości 23% oraz dwie obniżone stawki VAT: 5% i 8%.
Czechy Czechy stosują standardową stawkę VAT o wysokości 21% i dwie obniżone stawki VAT: 10% (od 01.01.2015) i 15%.

Deklaracje VAT

W jaki sposób zostały ustalone okresy rozliczeniowe?
Dyrektywa VAT Okresy rozliczeniowe ustalone są przez kraje członkowskie na jeden miesiąc, dwa miesiące lub trzy miesiące. Krajom członkowskim pozwala się na ustalenie innego okresu rozliczeniowego niż podawane wyżej, pod warunkiem, że okres rozliczeniowy nie przekracza jeden rok.
Wielka Brytania Miesięczny/Trzymiesięczny/Roczny – Twoja firma posiada obowiązek raportowania swojej sytuacji dotyczącą podatku VAT poprzez co trzymiesięczne składania deklaracji (trzy miesiące nie koniecznie odnoszą się do kwartału kalendarzowego). Jeśli Twoja firma regularnie znajduje się w pozycji odbiorcy podatku VAT możesz wybrać miesięczny okres raportowania. Pod pewnymi warunkami można wybrać roczny okres raportowania (roczny schemat rozliczenia podatku VAT).
Niemcy Miesięczny/Kwartalny – Twoja firma posiada obowiązek raportowania swojej sytuacji dotyczącą podatku VAT poprzez comiesięczne składanie deklaracji naliczonego podatku VAT, w przypadku gdy należny podatek VAT (Netto) w poprzednim roku przekroczył sumę 7500€ (jak również w pierwszych dwóch lat dla nowo powstałych firm). Deklaracje dla naliczonego podatku VAT składa się kwartalnie, jeśli należny podatek VAT (netto) w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył sumę 7500€. Jeśli należny podatek VAT (netto) w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 1000€ składa się tylko roczną deklarację VAT.
Francja Miesięczny/Kwartalny – W regularnym systemie posiada Twoja firma obowiązek raportowania swojej sytuacji dotyczącą podatku VAT poprzez comiesięczne składanie deklaracji VAT. Kwartalne lub sezonowe składanie deklaracji można wybrać pod pewnymi warunkami.
Włochy Roczny – Okres rozliczeniowy wynosi rok (standardowy okres rozliczeniowy). Twoja firma posiada obowiązek raportowania swojej sytuacji dotyczącą podatku VAT poprzez roczne składanie deklaracji VAT. Nie istnieje obowiązek składania cyklicznych deklaracji VAT.
Hiszpania Miesięczny/Kwartalny – Twoja firma posiada obowiązek raportowania swojej sytuacji dotyczącą podatku VAT poprzez kwartalne składanie deklaracji VAT w przypadku, gdy Twój roczny obrót w bieżącym roku nie przekroczył 6010121€. W innym przypadku deklaracje składa się co miesiąc. Poza tym deklaracje VAT składa się co miesiąc, jeśli Twoja firma jest zarejestrowana w rejestrze REDEME.
Polska Miesięczny/Kwartalny – Twoja firma posiada obowiązek raportowania swojej sytuacji dotyczącą podatku VAT poprzez comiesięczne (standardowy okres rozliczeniowy) składanie cyklicznych deklaracji VAT (VAT-7). Kwartalny okres rozliczeniowy może być wybrany pod pewnymi warunkami.
Czechy Miesięczny/Kwartalny – Twoja firma posiada obowiązek raportowania swojej sytuacji dotyczącą podatku VAT poprzez comiesięczne (standardowy okres rozliczeniowy) składanie cyklicznych deklaracji VAT. Kwartalny okres rozliczeniowy może być wybrany, jeśli obrót Twojej firmy w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 10 milionów CZK. Jednak nie można wybierać tę opcję w pierwszych dwóch lat po rejestracji jako podatnik VAT.
Do kiedy składa się cykliczne deklaracje VAT?
Dyrektywa VAT Deklarację VAT składa się w terminie ustalanym przez państwa członkowskie. Termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.
Wielka Brytania Twoja firma posiada comiesięczny obowiązek składania drogą elektroniczną cyklicznej deklaracji VAT do 7 dnia drugiego miesiąca (7 z N+2) po okresie rozliczeniowym (np. okres rozliczeniowy kończy się 31 marca => termin: 7 maj).
Niemcy Deklaracje dotyczące naliczonego podatku VAT składa się drogą elektroniczną poprzez system „ELSTER” do 10 dnia miesiąca (10 z N+1) po okresie rozliczeniowym (miesiąc/kwartał). Istnieje możliwość uzyskania stałego przedłużenia tego terminu o jeden miesiąc, co jednak wymaga specjalną przedpłatę. Kwotę ustala się na podstawie 1/11 należnego podatku VAT z roku poprzedniego, a odlicza się ją razem z należnością VAT w grudniu.
Francja Zagraniczne firmy składają swoje miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT do 19 dnia miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
Włochy Roczna deklaracja VAT musi być składana drogą elektroniczną przed 30 września następnego roku.
Hiszpania Cykliczne deklaracje VAT muszą być składane drogą elektroniczną do 20 dnia miesiąca (20 z N+1) po okresie rozliczeniowym. Deklaracja VAT dla Q4 oraz dla miesiąca grudnia musi być składana do 30 stycznia następnego roku.
Polska Cykliczne deklaracje VAT muszą być składane drogą elektroniczną lub w formie drukowanej do 25 dnia miesiąca (25 z N+1) po okresie rozliczeniowym.
Czechy Cykliczne deklaracje VAT muszą być składane drogą elektroniczną (od 01.01.2014 r.) do 25 dnia miesiąca (25 z N+1) po okresie rozliczeniowym (miesiąc/kwartał).

Raporty VAT

Roczne informacje podsumowujące

Czy ten wymóg jest ustanowiony przez dany kraj i jaki jest termin złożenia?

Dyrektywa VAT Państwa członkowskie mogą wymagać od podatnika złożenia deklaracji w związku ze wszystkimi transakcjami w bieżącym roku. Ta deklaracja powinna zawierać wszystkie informacje niezbędne do ewentualnych korekt.
Wielka Brytania Nie – Twoja firma nie posiada obowiązku złożenia rocznej informacji podsumowującej.
Niemcy Twoja firma posiada obowiązek złożenia rocznej informacji podsumowującej (Umsatzsteuererklärung). Ta deklaracja musi być złożona drogą elektroniczną do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Przedłużenie okresu (do 31 grudnia) można uzyskać na żądanie.
Francja Twoja firma nie posiada obowiązku złożenia rocznej informacji podsumowującej.
Włochy Twoja firma posiada obowiązek złożenia rocznej deklaracji VAT do końca września następnego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy roczna deklaracja VAT zostanie złożona do końca lutego, nie istnieje potrzeba dokonania rocznego komunikatu dotyczącego VAT.
Hiszpania Twoja firma posiada obowiązek złożenia rocznej deklaracji (roczna deklaracja VAT – Modelo 390), która podsumowuje wszystkie transakcje podlegające opodatkowaniu dokonane/otrzymane podczas roku kalendarzowego oraz dodatkowe informacje nie później niż do 30 stycznia.
Polska Twoja firma nie posiada obowiązku złożenia rocznej informacji podsumowującej.
Czechy Nie – Twoja firma nie posiada obowiązku złożenia rocznej informacji podsumowującej.
Informacje podsumowujące dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i usług

Czy złożenie kwartalnych deklaracji w danym kraju jest możliwe i jaki jest termin złożenia?

Dyrektywa VAT Informacja podsumowująca sporządzana jest za każdy miesiąc kalendarzowy. Państwa członkowskie mogą jednak, na warunkach i w granicach, jakie mogą określić, zezwolić podatnikom na składanie informacji podsumowującej za każdy kwartał kalendarzowy, w których całkowita kwartalna wartość wykonanych dostaw towarów nie przekracza za dany kwartał ani za żaden z czterech poprzednich kwartałów, kwoty 50 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej. Informacje podsumowujące powinne być złożone w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
Wielka Brytania Twoja firma posiada obowiązek złożenia informacji podsumowującej drogą elektroniczną za każdy kwartał kalendarzowy (możliwe również miesięcznie składanie), pod warunkiem, że dokonane przez Ciebie wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów nie przekraczają za dany kwartał ani za żaden z czterech poprzednich kwartałów kwotę 35000 GBP. W przypadku, gdy Twoja firma przekracza powyższy próg, informacje podsumowujące muszą być złożone co miesiąc. Termin złożenia informacji podsumowującej do HMRC, dla wszystkich częstotliwości zgłoszenia, wynosi 21 dni od końca okresu raportowania.
Niemcy Informacje podsumowujące muszą być złożone kwartalnie, pod warunkiem, że dokonane przez Ciebie wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów nie przekraczają za dany kwartał ani za żaden z czterech poprzednich kwartałów kwotę 50000 EUR. W przypadku, gdy powyższy próg zostanie przekroczony, informacje podsumowujące muszą być złożone co miesiąc do 25 dnia miesiąca po okresie raportowania (miesiąc/kwartał).
Francja Informacje podsumowujące (D.E.B.) sporządza się dla każdego miesiąca. Muszą one być złożone do francuskich organów podatkowych do 10 dnia miesiaca po okresie raportowania (miesiąc). Kwartalne złożenie informacji podsumowujących nie jest możliwe.
Włochy Informacje podsumowujące sporządza się dla każdego miesiąca. Podatnicy posiadają jednak możliwość wybierania kwartalny okres raportowania, pod warunkiem, że dokonane przez Ciebie wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów nie przekraczają za żaden z czterech poprzednich kwartałów kwotę 50000 EUR. Informacje podsumowujące muszą być złożone przed 25 dniu miesiąca po okresie raportowania (miesiąc/kwartał).
Hiszpania Informacje podsumowujące (deklaracja VIES) sporządza się dla każdego miesiąca kalendarzowego. Muszą one być złożone do hiszpańskich organów podatkowych do 20 dnia miesiąca po okresie raportowania (miesiąc/kwartał), z wyjątkiem ostatniej informacji roku (za grudzień lub Q4), która musi być złożona do 30 stycznia następnego roku kalendarzowego. Roczny okres raportowania jest możliwy pod pewnymi warunkami.
Polska Informacje podsumowujące sporządza się dla każdego miesiąca kalendarzowego. Podatnicy posiadają jednak możliwość wybierania kwartalny okres raportowania pod pewnymi warunkami. Informacje podsumowujące muszą być złożone drogą elektroniczną nie później niż do 25 dnia miesiąca po okresie raportowania (miesiąc/kwartał).
Czechy Informacje podsumowujące sporządza się dla każdego miesiąca kalendarzowego. Muszą one być złożone do lokalnych organów podatkowych do 25 dnia miesiąca po zakończeniu okresu raportowania (miesiąc). Kwartalne złożenie informacji podsumowujących nie jest możliwe.

Płatności VAT

Jaki jest termin płatności?
Dyrektywa VAT Każdy podatnik zobowiązany do zapłaty VAT musi zapłacić kwotę netto VAT w momencie składania deklaracji VAT. Państwa członkowskie mogą jednakże ustalić inny termin zapłaty tej kwoty.
Wielka Brytania Termin dokonania płatności elektronicznej (zaksięgowania na koncie HMRC) jest zazwyczaj ten sam, jak w przypadku złożenia deklaracji. Powinieneś sprawdzić w Twoim banku czas oczekiwania na zaksięgowanie płatności na koncie HMRC, ponieważ niektóre sposoby płatności nie są czynne przez weekend lub w świętach.
Niemcy Należny podatek VAT musi być uregulowany w terminie złożenia deklaracji naliczonego podatku VAT, tj. do 10 dnia miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego (miesiąc/kwartał). W przypadku, gdy należny podatek wynikający z rocznej deklaracji VAT przekracza sumę płatności okresowych lub w przypadku, gdy nie zostały złożone żadne deklaracje okresowe, należy dokonać zapłaty różnicy w podatku miesiąc po złożeniu rocznej deklaracji VAT. Opóźnienia w zapłacie prowadzą do dodatkowych opłat w wysokości 1% od kwoty netto należnego podatku.
Francja Należny podatek VAT musi być uregulowany w terminie złożenia deklaracji VAT.
Włochy W przypadku, gdy roczna deklaracja VAT wykazuje należny podatek do zapłaty, ten powinienen być opłacony do 16 marca następnego roku.
Hiszpania Należny podatek VAT musi być uregulowany w terminie złożenia deklaracji VAT (nie później niż do 20 dnia miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego miesiąc/kwartał).
Polska Należny podatek VAT musi być uregulowany w terminie złożenia deklaracji VAT – nie później niż do 25 dnia miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego (miesiąc/kwartał).
Czechy Należny podatek VAT musi być uregulowany w terminie złożenia deklaracji (25 dzień miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego).
Czy płatności okresowe są wymagane?
Dyrektywa VAT Kraje członkowskie mogą wymagać płatności okresowe.
Wielka Brytania Płatności okresowe nie są wymagane (tylko w przypadku rocznych deklaracji VAT lub dla firm będących podatnikami VAT, które składają kwartalne deklaracje VAT, lecz posiadające roczne należności VAT przekraczające 2,4 miliona GBP).
Niemcy Płatności dokonuje się na podstawie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji, które stanowią płatności okresowe.
Francja Należny podatek VAT musi być uregulowany w terminie złożenia deklaracji.
Włochy Cykliczne rozliczenia VAT (liquidazioni IVA). Płatności okresowe dokonuje się miesięcznie lub kwartalnie. Należny podatek VAT musi być uregulowany przed 16 dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym (lub 16 dnia drugiego miesiąca po kwartale).
Hiszpania Płatności okresowe nie są wymagane.
Polska Podatnicy składające kwartalnie deklaracje VAT muszą dokonać miesięczne płatności okresowe (opcja przedpłaty). Płatności dokonuje się do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału w wysokości 1/3 podatku należnego z poprzedniego kwartału. Podatnik może się także zdecydować na comiesięczne płatności okresowe obliczone na podstawie dokonanych transakcji w danym miesiącu (opcja płatności rzeczywistych).
Czechy Płatności okresowe nie są wymagane.

Zwrot podatku VAT

Zwrot podatku VAT dla firm zarejestrowanych w kraju

Czy nadpłaty podatku VAT automatycznie zostaną przeniesione lub zwrócone?

Dyrektywa VAT W przypadku gdy za dany okres rozliczeniowy kwota odliczeń przekracza kwotę VAT należnego, państwa członkowskie mogą dokonać zwrotu lub przenieść nadwyżkę na następny okres rozliczeniowy w oparciu o ustalone przez siebie warunki. Państwa członkowskie mogą jednakże odmówić zwrotu lub przeniesienia, jeśli wysokość nadwyżki jest nieznaczna.
Wielka Brytania Nie istnieje mechanism przeniesienia nadpłat. Zwrot podatku dokonuje się niezwłocznie po złożeniu cyklicznej deklaracji VAT.
Niemcy Nie istnieje mechanism przeniesienia nadpłat. Zwrot podatku dokonuje się niezwłocznie (ogólnie w przeciągu jednego miesiąca od terminu złożenia rocznej deklaracji VAT).
Francja Nadpłata podatku VAT automatycznie zostanie przeniesiona na następny okres rozliczeniowy, jeśli nie została złożona deklaracja o zwrot podatku.
Włochy Nadpłata podatku VAT wynikająca z cyklicznego rozliczenia VAT lub z rocznej deklaracji VAT automatycznie zostanie przeniesiona na następny okres rozliczeniowy, jeśli nie została złożona deklaracja o zwrot podatku.
Hiszpania Nadpłata podatku VAT automatycznie zostanie przeniesiona na następny okres rozliczeniowy, jeśli nie została złożona deklaracja o zwrot podatku. Według ogólnej procedurze, zwrot podatku VAT powinien być stosowany w ostatniej deklaracji VAT w roku.
Polska Nadpłata podatku VAT automatycznie zostabue przeniesiona na następny okres rozliczeniowy, jeśli nie została złożona deklaracja o zwrot podatku.
Czechy Nie istnieje automatyczny mechanism przeniesienia nadpłat. Zwrot podatku dokonuje się niezwłocznie (ogólnie w przeciągu jednego miesiąca od terminu złożenia rocznej deklaracji VAT), pod warunkiem, że kwota jest większa od 100 CZK.

VAT - Specjalne metody dla zagranicznych firm

Opcjonalny mechanizm odwrotu obciążenia (Art. 194 dyrektywa VAT) dla dostawców niebędących rezydentami.

DOSTAWA TOWARÓW

Dyrektywa VAT W przypadku gdy podlegająca opodatkowaniu dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonywane przez podatnika niemającego siedziby w państwie członkowskim, w którym VAT jest należny, państwa członkowskie mogą postanowić, że osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest odbiorca towarów lub usługobiorca.
Wielka Brytania Nie. Mechanizm odwrotu obciążenia nie jest dostępny dla większości dostaw towarów (z wyjątkiem specyficznych artykułów).
Niemcy Nie. Mechanizm odwrotu obciążenia nie jest dostępny dla większości dostaw towarów (z wyjątkiem specyficznych artykułów).
Francja Tak. Mechanizm odwrotu obciążenia jest dostępny dla wszystkich krajowych dostaw towarów od dostawców niebędących rezydentami (bez względu na to czy jest zarejestrowanym podatnikiem VAT we Francji lub też nie) pod warunkiem, że odbiorca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT we Francji.
Włochy Mechanizm odwrotu obciążenia może być stosowany do wszystkich usług świadczonych przez podatnika, który nie jest rezydentem we Włoszech, pod warunkiem, że klient jest zarejestrowanym podatnikiem we Włoszech.
Hiszpania Mechanizm odwrotu obciążenia może być stosowany do wszystkich usług świadczonych przez dostawców niebędących rezydentami w Hiszpanii pod warunkiem, że odbiorca (bez względu na to czy jest rezydentem w Hiszpani lub też nie) jest podatnikiem VAT. Z tego powodu mechanizm odwrotu obciążenia można stosować pomiędzy dwoma podatnikami niebędących rezydentami.
Polska Mechanizm odwrotu obciążenia może być stosowany pod warunkiem, że klient jest rezydentem i zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce. W przypadku, gdy zagraniczny dostawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce (zarejestrowany ze względu na własny wybór lub inne aktywności, które wymagają uzyskanie numeru identyfikacyjnego VAT), mechanizm odwrotu obciążenia nie może być stosowany.
Czechy Nie. Mechanizm odwrotu obciążenia nie może być stosowany do krajowych dostaw (z wyjątkiem dostaw z instalacją).
Opcjonalny mechanizm odwrotu obciążenia (Art. 194 dyrektywa VAT) dla dostawców niebędących rezydentami.

ŚWIADCZENIE USŁUG

Dyrektywa VAT W przypadku gdy podlegająca opodatkowaniu dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonywane przez podatnika niemającego siedziby w państwie członkowskim, w którym VAT jest należny, państwa członkowskie mogą postanowić, że osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest odbiorca towarów lub usługobiorca.
Wielka Brytania Nie. Środki upraszczające nie są dostępne dla składów konsygnacyjnych. W tym celu zagraniczni podatnicy są zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT, żeby raportować wewnątrzwspólnotowe nabywanie towarów i do naliczania brytyjskiego podatku VAT na dostawy towarów do klienta końcowego.
Niemcy Tak. Mechanizm odwrotu obciążenia może być stosowany dla większości krajowych usług (z wyjątkiem dostępu do targów, wystaw, konferencji i innych specyficznych artykułów).
Francja Tak. Mechanizm odwrotu obciążenia jest dostępny dla wszystkich krajowych dostaw usług od usługodawców niebędących rezydentami (bez względu na to czy jest zarejestrowanym podatnikiem VAT we Francji lub też nie) pod warunkiem, że odbiorca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT we Francji.
Włochy Mechanizm odwrotu obciążenia może być stosowany do wszystkich usług świadczonych przez podatnika, który nie jest rezydentem we Włoszech, pod warunkiem, że klient jest zarejestrowanym podatnikiem we Włoszech.
Hiszpania Mechanizm odwrotu obciążenia może być stosowany do wszystkich krajowych usług świadczonych przez dostawców niebędących rezydentami w Hiszpanii (bez względu na to czy jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Hiszpani lub też nie) do zarejestrowanego podatnika VAT w Hiszpanii.
Polska Mechanizm odwrotu obciążenia może być stosowany do wszystkich usług pod warunkiem, że klient jest rezydentem i zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce. W przypadku, gdy dostawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce, mechanizm odwrotu obciążenia nie może być stosowany dla usług związanych z budownictwem.
Czechy Tak. Mechanizm odwrotu obciążenia może być stosowany do wszystkich krajowych usług pod warunkiem, że klient jest zarejestrowanym podatnikiem VAT (bez względu na to czy jest rezydentem lub też nie) w Czechach.
Czy uproszczenia zostały uwzględnione w celu zapobiegania obowiązku rejestracji zagranicznej firmy ze względu na towary zmagazynowane w składzie konsygnacyjnym w danym kraju?
Dyrektywa VAT
Wielka Brytania Nie. Uproszczenia nie są dostępne dla składów konsygnacyjnych. W tym celu zagraniczni podatnicy są zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT, żeby raportować wewnątrzwspólnotowe nabywanie towarów i do naliczania brytyjskiego podatku VAT na dostawy towarów do klienta końcowego.
Niemcy Nie. Uproszczenia nie są dostępne dla składów konsygnacyjnych. W tym celu zagraniczni podatnicy są zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT w Niemczech. Specjalne przepisy znajdują zastosowanie w przypadku umów komisyjnych.
Francja Nie.
Włochy Nie.
Hiszpania Nie. Uproszczenia nie są dostępne dla składów konsygnacyjnych. Zagraniczni podatnicy muszą zarejestrować się tylko dla celu złożenia informacji podsumowujących. Dostawa towarów podlega ogólnym przepisom VAT (ogólny system odwrotnego obciążenia).
Polska Nie.
Czechy
Czy w przypadku składu na żądanie mają zastosowanie specjalne zasady?
Dyrektywa VAT
Wielka Brytania Tak. Uproszczenia są dostępne dla składów na żądanie. W tym celu zagraniczni podatnicy nie są zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT w Wielkiej Brytanii, jeśli odpowiednie warunki zostaną spełnione.
Niemcy Nie. Uproszczenia nie są dostępne dla składów na żądanie. W tym celu zagraniczni podatnicy są zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT w Niemczech. Specjalne przepisy znajdują zastosowanie w przypadku umów komisyjnych.
Francja Tak.
Włochy Tak. Specjalne zasady obowiązują dla składów na żądanie. W tym celu zagraniczni podatnicy nie są zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT we Włoszech, jeśli odpowiednie warunki zostaną spełnione.
Hiszpania Nie. Uproszczenia nie są dostępne dla składów na żądanie. Zagraniczni podatnicy muszą zarejestrować się tylko dla celu złożenia informacji podsumowujących. Dostawa towarów podlega ogólnym przepisom VAT (ogólny system odwrotnego obciążenia).
Polska Tak.
Czechy Tak. Specjalne zasady obowiązują dla składów na żądanie. W tym celu zagraniczni podatnicy nie są zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT w Czechach, jeśli odpowiednie warunki zostaną spełnione.
Triangulacja może być stosowana kiedy pośrednik (B) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT (jako firma niebędąca rezydentem) dla innych dostawów w kraju trzecim (docelowy kraj członkowski)
Dyrektywa VAT
Wielka Brytania Uproszczenia przy triangulacji nie mogą być stosowane nawet jeśli pośrednik B jako nierezydent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii (kraj członkowski C).
Niemcy System triangulacji może być stosowane nawet jeśli pośrednik B jako nierezydent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Niemczech (kraj członkowski C). Ten specjalny system może również wtedy być stosowany, kiedy więcej niż trzy partie są zaangażowane, pod warunkiem, że ostatnie trzy partie w łańcuchu spełniają wymagania dla schematu triangulacji.
Francja System triangulacji ABC nie może być zastosowany, jęśli pośrednik B jest zarejestrowanym podatnikiem VAT we Francji (kraj członkowski). Poza tym nie można stosować systemu triangulacji w transakcjach łańcuchowych obejmujących cztery lub więcej partii.
Włochy Uproszczenia przy triangulacji mogą być stosowane nawet jeśli pośredik B jako nierezydent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT we Włoszech (kraj członkowski C).
Hiszpania
Polska Uproszczenia przy triangulacji mogą być stosowane nawet jeśli pośredik B jako nierezydent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce (kraj członkowski C).
Czechy

VAT od importów

System magazynowania VAT
Dyrektywa VAT Państwa członkowskie mogą zwolnić import towarów, które mają zostać objęte procedurą składu innego niż celny.
Wielka Brytania Wielka Brytania wprowadziła system magazynowania VAT, który może być stosowany pod pewnymi warunkami.
Niemcy Tak. Niemcy wprowadzili system magazynowania VAT, który może być stosowany pod pewnymi warunkami.
Francja Tak. Francja wprowadziła system magazynowania VAT.
Włochy Włochy wprowadziły system magazynowania VAT, który może być stosowany pod pewnymi warunkami.
Hiszpania Hiszpania wprowadziły system magazynowania VAT, który może być stosowany pod pewnymi warunkami.
Polska Nie.
Czechy Nie. Czechy nie wprowadziły system magazynowania VAT.
VAT od importów – odroczona zapłata razem z deklaracją VAT

Czy firma posiada możliwość zapłacenia podatek VAT od importów razem z cykliczną deklaracją VAT?

Dyrektywa VAT Państwa członkowskie mogą postanowić, że VAT należny z tytułu importu nie musi zostać zapłacony w momencie importu, pod warunkiem, że podatek ten zostanie wyszczególniony jako należny w deklaracji VAT.
Wielka Brytania Odroczone zapłaty razem z deklaracją VAT nie są możliwe w Wielkiej Brytanii. Jednak możliwe są odroczone zapłaty za VAT i cła (podobne opóźnienie), pod pewnymi warunkami.
Niemcy Nie. Odroczone zapłaty razem z deklaracją VAT nie są możliwe w Niemczech. VAT od importów musi być zapłacony u organach celnych w momencie importu (niezwłoczna zapłata). Jednak możliwe są odroczone zapłaty za VAT i cła (podobne opóźnienie), pod pewnymi warunkami.
Francja Tak. Odroczone zapłaty razem z deklaracją VAT są możliwe od 01.01.2015. Pod pewnymi warunkami („Procedure de domiciliation unique”) zapłata francuskiego podatku VAT od importów może być przesunięta do deklaracji VAT. Jednak możliwe są odroczone zapłaty za VAT i cła (podobne opóźnienie), pod pewnymi warunkami („crédit d’enlevement”).
Włochy Odroczone zapłaty razem z deklaracją VAT nie są możliwe we Włoszech. VAT od importów musi być zapłacony u organach celnych w momencie importu (niezwłoczna zapłata). Jednak możliwe są odroczone zapłaty za VAT i cła (podobne opóźnienie) oraz dodatkowe opóźniona dla VAT od importów, pod pewnymi warunkami.
Hiszpania Odroczone zapłaty razem z deklaracją VAT są możliwe w Hiszpanii (01.01.2015). Odroczone zapłaty za VAT i cła (podobne opóźnienie) lub tylko dla podatku VAT są również możliwe, pod pewnymi warunkami
Polska Odroczone zapłaty razem z deklaracją VAT są możliwe. Odroczone zapłaty za VAT i cła (podobne opóźnienia) są również możliwe, pod pewnymi warunkami.
Czechy Tak. Odroczone zapłaty razem z deklaracją VAT są automatycznie stosowane, pod warunkiem, że importer w momencie importu jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Czechach.
Progi Intrastat
Dyrektywa VAT
Wielka Brytania Wysyłki: 250000L
Przywozy: 1500000L (01.01.2015)
Niemcy Wysyłki: 500000€
Przywozy: 500000€ (800000€ od 01.01.2015)
Francja Wysyłki: brak informacji
Przywozy: 460000€
Włochy Wysyłki: brak informacji
Przywozy: brak informacji
Hiszpania Wysyłki: : 400000€ (01.01.2015)
Przywozy: : 400000€ (01.01.2015)
Polska Wysyłki: 1,5 milionów PLN (76 milionów PLN dla szczegółowych wykazów)
Przywozy: 3,0 milionów PLN (42 milionów PLN dla szczegółowych wykazów)
Czechy Wysyłki: 8 milionów CZK
Przywozy: 8 milionów CZK
Sprzedaż wysyłkowa – progi
Dyrektywa VAT
Wielka Brytania 70000L / Obejrzyj różne progi stosowane w UE
Niemcy 100000€ / Obejrzyj różne progi stosowane w UE
Francja 100000€ (35000€: 01.01.2016) / See różne progi stosowane w UE
Włochy 35000€ / Obejrzyj różne progi stosowane w UE
Hiszpania 35000€ / Obejrzyj różne progi stosowane w UE
Polska 160000 PLN / Obejrzyj różne progi stosowane w UE
Czechy 140000 CZK / Obejrzyj różne progi stosowane w UE
Ministerstwo finansów
Dyrektywa VAT
Wielka Brytania Strona internetowa
Niemcy Strona internetowa
Francja Strona internetowa
Włochy Strona internetowa
Hiszpania Strona internetowa
Polska Strona internetowa
Czechy Strona internetowa

Lista stawek VAT, które obowiązują w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Stawki VAT oraz je przepisy różnią się między państwami i podlegają częstej zmianie.

Poniższa tabela pokazuje różne stawki VAT (normalna, obniżona, najniższa, parkingowa), które obowiązują w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Stawki VAT według państw

Wyjątki związane z prawem zwrotu (zerowa stawka) nie występują w poniższej tabeli.

wdt_ID KRAJE CZŁONKOWSKIE KODY ISO NAJNIŻSZA STAWKA (%) OBNIŻONA STAWKA (%) NORMALNA STAWKA (%) PARKINGOWA STAWKA (%)
1 Austria AT - 10/13 20 13
29 Belgia BE - 6/12 21 12
30 Bułgaria BG - 9 20 -
33 Chorwacja HR - 5/13 25 -
34 Cypr CY - 5/9 19 -
35 Dania DK - - 25 -
36 Estonia EE - 9 20 -
37 Finlandia FI - 10/14 24 -
38 Francja FR 2.1 5.5/10 20 -
39 Grecja EL - 6/13 24 -