Rozliczenia VAT

Usługa rozliczenia VAT

Podatek od wartości dodanej (ang. Value Added Tax) lub krótko VAT jest podatkiem pobieranym przy większości transakcji typu „Business to Business” lub „Business to Customer” w Unii Europejskiej i w coraz większej liczbie krajów poza nią. Prawo ustanawiające podatek VAT jest prawem krajowym, dlatego wszystkie podmioty gospodarcze, prowadzące swoją działalność w Polsce, muszą stosować się do polskiej ustawy o podatku VAT oraz Dyrektywy Rady Europejskiej 2006/112.

Złożoność przepisów dotyczących podatku VAT jest coraz większym problemem dla firm. Prawidłowe zarządzanie podatkiem VAT i innymi pośrednimi podatkami jest sprawą zasadniczą, zwłaszcza dla firm handlujących na szczeblu międzynarodowym, ponieważ napotykają one na zagadnienia nachodzących na siebie jurysdykcji różnych państw oraz coraz to bardziej skomplikowane ryzyka podatkowe. Z tego powodu uzyskanie porad eksperckich może stanowić klucz w zarządzaniu podatkiem VAT i może na dłuższy okres pozytywnie wpłynąć na Twój biznes. Głównym celem specjalistów w amavat Europe jest pomóc Ci zmaksymalizować oszczędności i znaleźć optymalne rozwiązanie dla obecnych i planowanych działań biznesowych. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą Ci przy planowaniu podatku VAT i jego zgodności z obowiązującym prawem, analizie VAT oraz udzielą Ci porad w krajowych i międzynarodowych w kwestiach odnośnie podatku VAT. amavat Europe oferuje również doradztwo w zakresie procedur, zasad oraz sporów z organami pobierającymi podatek VAT.

Jakie konsekwencje mogą powstać dla sprzedawców internetowych używających FBA?

Amazon (realizacja przez Amazon) nie bierze odpowiedzialności za problemy podatkowe przedsiębiorców. VAT, cło oraz podatek dochodowy od zysków są wyłączną odpowiedzialnością e-sprzedawców lub sprzedawców. Przedsiębiorcy stosujący FBA muszą zrozumieć jak działa VAT w transakcjach transgranicznych.

Miejscem dostawy towarów (VAT ability) w przypadku dostawy transgranicznej (B2C) jest kraj, w którym podróż towarów się zaczyna. Klient zamawia wysyłki FBA w swoim krajowym magazynie. Na przykład wysyłki do niemieckich klientów będą się odbywać raczej w magazynie w Niemczech, niż np. w magazynie w Wielkiej Brytanii, w którym przedsiębiorca przechowuje np. większość swoich towarów. To wymaga od przedsiębiorcy zarejestrowania jako płatnika VAT w Niemczech, ponieważ jest to bardziej wewnątrzkrajowa sprzedaż niż sprzedaż wysyłkowa.

Zagadnienia dotyczące VAT istnieją również w przypadku transferu towarów z jednego do drugiego państwa członkowskiego UE, w tym przypadku duża część towaru jest transportowana od magazynu handlującego w Wielkiej Brytanii do magazynu FBA w Niemczech. Sposób traktowania rozliczenia VAT w tej sytuacji zależy od tego czy transfer jest dostawą „consignment stock” lub „call-off stock”. W niektórych sytuacjach wysyłka będzie stanowić „sprzedaż”, a w innych sytuacjach będzie ona „transferem”.

Ze względu na złożoność i wzajemne oddziaływanie spraw podatkowych oraz innych czynników prawnych, przedsiębiorcy powinni zasięgnąć porad i planować znacznie wcześniej. Podatek VAT w Europie wynosi przeciętnie 20%, a takiej kwotę nie powinno się zmarnować!

Nasze usługi w zakresie rozliczenia VAT obejmują:

  • Sporządzenie i tłumaczenie deklaracji VAT dla wszystkich stosowanych transakcji (np. nie tylko sprzedaży Amazon),
  • Wstępna analiza czy dane przedsiębiorstwo ma obowiązek rejestracji dla celów VAT w Polsce dla odpowiedniego kraju,
  • Prowadzenie rejestrów VAT,
  • Ocena i złożenie deklaracji VAT,
  • Obsługa korespondencji z krajowymi organami podatkowymi,
  • Koordynacja wszystkich należnych płatności do krajowych organów podatkowych zgodnie z ostatecznym terminem oraz obsługą odpowiednich zwrotów VAT dla sprzedawców internetowych,
  • amavat Europe oferuje porady z zakresu zgodności fakturowania dla właściwych państw dla sprzedawców internetowych.