Rejestracja / Wyrejestrowanie VAT

Usługi z zakresu rejestracji podatku VAT

Obsługa rejestracji VAT za granicą wymaga znajomości krajowych regulacji organów podatkowych oraz umiejętności językowych, jeśli proces ma być przeprowadzony efektywnie, a numer identyfikacji podatkowej VAT ma być szybko nadany.

Posiadając wymaganą wiedzę specjalistyczną, firma może zyskać na pojedynczym, praktycznym i profesjonalnym punkcie kontaktowym, który obsługuje Twoje międzynarodowe zobowiązania dotyczące podatku VAT w pełnym zakresie.

amavat Europe oferuje pragmatyczne, zoptymalizowane i opłacalne usługi. To oznacza, że zamiast nawiązywać i utrzymywać relacje w różnych państwach, radzić sobie z różnymi językami oraz ze skomplikowaną biurokracją organów podatkowych, możesz powierzyć to zadanie ludziom doświadczonym.

Pełna obsługa z zakresu rejestracji podatku VAT

Obsługa z zakresu rejestracji podatku VAT w amavat Europe obejmuje cały proces od oceny Twoich działań biznesowych, która potwierdza potrzeby rejestracji podatku VAT, aż po wydanie numeru identyfikacji podatkowej VAT. Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej VAT nie stanowi zakończenia naszej pracy – amavat Europe będzie prowadzić Cię przez fakturowanie klientów oraz deklaracje, które musisz przedłożyć.

Usługi amavat Europe obejmują:

 • Przygotowanie i przedłożenie wszystkich istotnych formularzy,
 • Tłumaczenie kluczowych dokumentów istotnych dla procesu, np.: pełnomocnictwa i korespondencje od organów podatkowych,
 • Konsultacje z konsultantem ds. podatku VAT w celu omówienia obowiązków dotyczących podatku VAT w UE (jeśli wymagane),
 • Porady odnośnie potrzebnych informacji dla organów podatkowych,
 • Porady odnośnie daty, od której rejestracja podatku VAT powinna się rozpocząć,
 • Porady odnośnie wysokości krajowych stawek VAT oraz kosztów możliwych do odliczenia od podatku VAT,
 • Porady odnośnie gwarancji bankowych i przedstawicielstwa fiskalnego (jeśli wymagane),
 • Kontakt z krajowymi organami podatkowymi do momentu, kiedy zostanie nadany numer identyfikacji podatkowej VAT.

Rejestracja VAT przez amavat Europe związana jest z jednorazowym kosztem w wysokości 420,00 € od państwa.

Rozwijamy się wraz z Twoim biznesem

Przy międzynarodowych aktywnościach biznesowych mogą być wymagane dodatkowe rejestracje podatku VAT, kiedy Twój biznes się rozwija. Kiedy powstaje potrzeba dodatkowej rejestracji podatku VAT, amavat Europe może udzielić pomocy oferując następujące usługi:

 • Rejestracja VAT we wszystkich 28 państwach członkowskich UE,
 • Rejestracja VAT w państwach spoza UE,
 • Przedstawicielstwo (jeśli wymagane),
 • Deklaracje VAT,
 • Raportowanie Intrastat,
 • Przygotowanie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrz UE.

Wyrejestrowanie VAT

Powód, na podstawie którego została dokonana rejestracja podatku VAT, musi być ciągle na nowo oceniany, ponieważ różne zmiany w działalności gospodarczej mogą  prowadzić do tego, iż taka rejestracja już nie będzie wymagana.

Jeśli to nastąpi, istnieje obowiązek wyrejestrowania.

amavat Europe może Ci pomóc przy ustaleniu, kiedy wyrejestrowanie jest stosowne i wspiera Cię przy złożeniu deklaracji do organów podatkowych w Twoim imieniu w celu wyrejestrowania Twojego biznesu z obowiązku płacenia podatku VAT. Równocześnie możemy udzielić Ci porad, w jaki sposób zapewnić zwrot wszystkich ponoszonych przez firmę podatków VAT w danym państwie.

Wyrejestrowanie VAT przez amavat Europe związane jest z jednorazowym kosztem w wysokości 500,00 € od państwa.