Monitorowanie Intrastat & usługi raportowania

Nasze usługi INTRASTAT

Obszar naszych usług:

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Republika Czeska
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Węgry
 • Włochy
 • Irlandia
 • Łotwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Holandia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Wielka Brytania

Jak powinieneś nam przysłać swoje dane do Intrastatu?

Wyślij kopię faktur przychodzących i wychodzących Twoich dostaw z okresu ostatnich 10 miesięcy do amavat Europe. Dane do Intrastatu muszą być dostarczone do odpowiednich organów zgodnie z prawnie ustalonymi terminami.

Jakie usługi oferuje amavat Europe?

 • Dane do Intrastatu są wypełnione i bezpośrednio przekazywane do odpowiednich organów przez nasz personel,
 • Sprawdzamy zgodność faktur i transakcji za pomocą naszego software’u (dowiedz się więcej o informacji podsumowującej oraz o Intrastacie),
 • Sprawdzamy czy istnieją podwójne wpisy,
 • Weryfikujemy numer identyfikacji podatkowej VAT Twoich klientów (zależnie od kraju),
 • Na życzenie możemy dostarczać dodatkowe dane.

Co od nas otrzymasz?

Po zakończeniu wypełniania danych do Intrastatu, a przed wypełnieniem Twojej deklaracji VAT, otrzymujesz podsumowanie do każdej faktury:

 • Numer identyfikacji podatkowej,
 • Wartość podatku VAT,
 • Rozliczenie podatku VAT, aby zarządzać deklaracją VAT w Twoim kraju,
 • Dodatkowe uwagi, jeśli potrzebne.

Raportowanie Intrastat jest obowiązkowe dla firm handlujących transgranicznie wewnątrz UE

Intrastat monitoruje przepływ towarów pomiędzy krajami członkowskimi UE, a zgromadzone dane umożliwiają krajom UE porównywanie statystyk handlowych w celu monitorowania wewnątrzwspólnotowego handlu.

Ustalenie odpowiednich organów, w których muszą być przedłożone deklaracje Intrastat, które mogą sprawiać firmom trudności. Zgodność jednak może pomóc w ustaleniu odpowiednich kroków, a my możemy przedłożyć deklaracje Intrastat w Twoim imieniu w całej UE.

Wymaganie przedłożenia deklaracji Intrastat powstaje, gdy przekroczysz roczny próg (patrz tu: Próg raportowania Intrastat). Ze względu na tę okoliczność dokładne monitorowanie transakcji jest niezbędne, gdyż firmy są przez prawo zobowiązane do przekazywania deklaracji w przypadku przekroczenia progu. amavat Europe może pomóc przy istniejącym już wcześniej zobowiązaniu przedłożenia deklaracji Intrastat, ponieważ nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w stosunkach z europejskimi organami statystycznymi.

W ramach naszych usług dla Intrastatu możemy:

 • Sprawdzać progi, co zapewnia dostarczenie wszystkich wymaganych raportów i umożliwia przestrzeganie Twoich zobowiązań,
 • Przekazywać deklaracje do wszystkich krajów członkowskich UE, w których są one wymagane,
 • Analizować Twój łańcuch logistyczny w celu ustalenia krajów, w których powstał wymóg składania deklaracji,
 • Doradzać w zakresie kodów produktów w celu zapewniania zgodności raportów z obowiązującymi przepisami,
 • Pomóc przy deklaracji (np. w przypadku, gdy progi pomiędzy państwami członkowskimi się różnią, przy warunkach INCO oraz tam, gdzie raportowanie statystycznych wartości jest wymagane).