Informacja podsumowująca VAT UE

Nasze usługi dotyczące informacji podsumowującej VAT UE

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach zostanie wypełniona przez nasz zespół specjalistów zgodnie z dokładnymi specyfikacjami.

Jak powinieneś przysłać Twoją informację podsumowującą do amavat Europe?

Wyślij nam kopię faktur przychodzących i wychodzących Twoich dostaw z okresu ostatnich 10 miesięcy. Informacja podsumowująca musi być dostarczona do obsługi celnej zgodnie z prawnie ustalonymi terminami.

Jakie usługi oferujemy?

  • Informacje podsumowujące są wypełnione i bezpośrednio przekazywane do organów celnych drogą elektroniczną,
  • Sprawdzamy zgodność faktur i transakcji za pomocą naszego software’u (dowiedz się więcej o informacji podsumowującej i Intrastat),
  • Sprawdzamy czy istnieją podwójne wpisy,
  • Weryfikujemy numer identyfikacji podatkowej VAT Twoich klientów (zgodnie ze znakiem krajowym),
  • Obliczamy statystyczne wartości,
  • Na życzenie możemy dostarczać dodatkowe dane.

Co od nas otrzymasz?

Po zakończeniu wypełniania informacji podsumowującej, a przed wypełnieniem Twojej deklaracji VAT, otrzymujesz podsumowanie do każdej faktury:

  • Numer identyfikacji podatkowej,
  • Wartość podatku VAT,
  • Rozliczenie podatku VAT, aby zarządzać deklaracją VAT,
  • Dodatkowe uwagi, jeśli potrzebne.