Doradztwo VAT

Doradztwo podatkowe & Konsulting

Ustawodawstwo staje się coraz bardziej kompleksowe, a polityka podatkowa staje się coraz ważniejsza. Nasi profesjonaliści są wyposażeni w potrzebną wiedzę fachową, żeby przeprowadzić Ciebie przez skomplikowane zagadnienia podatkowe w Europie. Poza tym mogą Ciebie wspierać poprzez praktyczne i dopasowane na Twoje potrzeby rozwiązania. Nasz zespół obejmuje wykwalifikowanych doradców podatkowych. Naszym ostatecznym celem jest dostarczać klientom najlepsze rozwiązanie z możliwych. Zespół doradców w amavat Europe ma na celu spełnianie potrzeb klientów z zakresu doradztwa i zgodności z prawem podatkowym. amavat Europe wspiera ich przy dotrzymywaniu obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przy planowaniu możliwości działania korzystając z naszej wiedzy technicznej oraz naszego szerszego rozumowania zagadnienia, jak podatki pasują do szerszego kontekstu biznesowego.

Usługi doradztwa podatkowego w amavat Europe obejmują następujące punkty:

 • Reprezentacja podatnika wobec organom podatkowym,
 • Przygotowanie opinii podatkowej, procedurów i orzeczeń,
 • Wsparcie podczas rozstrzygania sporów podatkowych oraz kontroli podatkowej,
 • Reprezentacja podczas postępowań podatkowych,
 • Międzynarodowe doradztwo z zakresu VAT,
 • Audyty VAT & negocjacje z organami podatkowymi.

Międzynarodowe doradztwo z zakresu VAT

Chcąc sprzedawać za granicą towary lub usługi z sukcesem, potrzebna jest gruntowna wiedza na temat skutków swoich transakcji.

amavat Europe zapewnia doradztwo, które gwarantuje, iż wszystkie wymagania powstające w związku z podatkiem VAT będą znane przed rozpoczęciem działalności w poszczególnych krajach. Jest to niezbędne, jeśli firma chce spełnić swoje obowiązki wynikające z prawa podatkowego danego kraju. Tam gdzie jest to potrzebne, rozważamy rejestrację jako podatnika VAT. Poza tym sprawdzamy czy podatek VAT został w odpowiedni sposób naliczony.

Wszystkie państwa członkowskie posiadają obowiązek dostosowania swoje prawodawstwo krajowe dotyczące podatku VAT do dyrektywy VAT UE. Jeśli chciałbyś się więcej dowiedzieć kliknij tutaj – jest wiele obszarów, w których istnieje swoboda interpretacji. To oznacza, że te same transakcje w różnych państwach członkowskich mogą być traktowane w odmienny sposób. Uwzględnienie tego faktu jest istotne, a klient powinien korzystać z specyficznego doradztwa w odpowiednim państwie.

amavat Europe oferuje One-Stop-Shop’a w celu rejestracji i złożenia deklaracji VAT w Europie, jak również poza jej granicami. Nasze podejście kierowane przez doradców umożliwia nam doradzić Tobie, a równocześnie zapewniać, że odpowiednia rejestracja nastąpi w odpowiednim czasie. Nasz zespół ds. zgdoności z przepisami jest w stanie stosować nowelizacje dotyczących rejestracji, kiedy one wejdą w życie. Ponadto nasz zespół zawsze stoi do dyspozycji, by odpowiadać na Twoje pytania.

Audyty VAT & negocjacje z organami podatkowymi.

Audyty organów podatkowych następują cyklicznie według własnego uznania odpowiedniego organu.

W celu redukcji nakładu kosztów i czasu dla audytu organu podatkowego istotne jest, iż audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami. Poza tym musisz zadbać o to, żeby Twoje aktywności biznesowe były przejrzyste dla odpowiedniego organu oraz żeby pokazać, w jaki sposób dokonuje się operacje księgowe w Twojej firmie.

amavat Europa może w Twoim imieniu prowadzić negocjacje z organami podatkowymi w celu pomyślnego przeprowadzenia audytu. Może wiązać się to z wglądem do dokumentacji dotyczącej podatku VAT, wystawionych faktur oraz podanych w wcześniejszych deklaracjach kwotach. Poza tym nasz zespół jest w stanie sprawdzić Twoją korespondencje, żeby w przypadku zapytania z strony organów podatkowych móc udzielić szybką odpowiedź w odpowiednim języku krajowym.

Rozstrzyganie sporów podatkowych

W przypadku transgranicznego handlu często powstaje potrzeba rozstrzygania sporów z lokalnymi organami podatkowymi. Takie problemy mogą mogą pojawić się również w stosunku z dostawcami oraz klientami.

Z powodu deficytów w kas państwowych organy podatkowe coraz bardziej skupiają się na podatku VAT, a ze względu na to, świadomość obowiązków oraz ich dopełnienie staje się ważniejsze niż kiedykolwiek.

Spory podatkowe mogą powstać z różnych przyczyn i są zależne od rodzaju prowadzonej działalności oraz danego państwa. Spory podatkowe często występują z poniższych powodów:

 • Audyty organów podatkowych i starsze obowiązki,
 • Odrzucenie wniosków dotyczących zwrotu podatku VAT,
 • Sposób traktowania VAT i kwestie odpowiedzialności,
 • Kary za nieprzestrzeganie przepisów podatkowych oraz błędy w raportach,
 • Błędne naliczenie podatku VAT przez dostawcy,
 • Obowiązki umowne.

Doświadczeni eksperci ds. podatku VAT w amavat Europe wspierają Twoją firmę podczas negocjacji z lokalnymi organami podatkowymi oraz z podmiotami trzecimi. Nasze doświadczenie i nasza wiedza połączone z umiejętnościami językowymi często przyspieszają negocjacje, mogą rozwiązać sporów i zapewniają najlepsze rozwiazania.

Regulacje podatkowe

Przepisy podatkowe mogą być wieloznaczne oraz nie dać odpowiedzi na pytanie, jak je zinterpretować w odpowiedniej sytuacji. Poza tym trzeba uwzględnić sposób zastosowania tych przepisów w praktyce.

Z tego powodu często pojawia się konieczność skontaktowania się z lokalnymi organami podatkowymi w celu uzyskania porady odnośnie traktowania podatku VAT w danej sytuacji. Zagadnienia mogą obejmować m.in. wysokość stawki VAT dla danego produktu lub danej usługi, zastosowanie zwolnień podatkowych, wyjaśnienie kwestii miejsca świadczenia usługi lub dostarczenia towaru oraz kto posiada obowiązek odprowadzenia podatku VAT.

amavat Europe uzyskał dla swoich klientów interpretacje podatkowe w różnych sytuacjach i w wielu miejscach. Te interpretacje dały pewność firmom w jaki sposób należy rozliczać podatek VAT, co dodatkowo umożliwiało zmniejszenie kosztów, np. przez zastosowanie obniżoną stawkę VAT. Interpretacje dają klientom pewność, przez którą klient unika grzywien i kar ze strony organów podatkowych.

Złagodzenie kar

W przypadku gdy firmy popełniają błędy w raportach lub w przestrzeganiu przepisów podatkowych, organy podatkowe mogą nakładać kary i naliczać odsetki.

Kary mogą bazować na stawce procentową popełnionego błędu lub obejmować stałą kwotę. Te kary mogą wynosić kilkanaście tysięcy Euro. Niektóre powiadomienia karne wygenerowane są automatycznie przez system raportowania używany przez organów podatkowych w przypadku kiedy deklaracja lub zapłata dokonana jest za późno. W innych przypadkach kary nałożone są przez urzędnika podatkowego, który sprawdza dany przypadek.

Wiele krajów posiada prawne warunki ramowe, w których systematycznie jest podane, w jaki sposób kary powinne być nakładane, podczas gdy inne kary bazują na odosobnionych przypadkach. Dla firm istotne jest mieć świadomość, w jaki sposób osiągnąć złagodzenie kary. To może nastąpić poprzez sprawdzenie danej pozycji z punktu widzenia techniczno-VAT-owego lub przez zrozumienie, w jaki sposób odpowiednie lokalne organy podatkowe postępują.

amavat Europe z sukcesem prowadzi negocjacje z organami podatkowymi w wielu krajach w celu złagodzenia kar, jeżeli klienci popełnili błędy w deklaracjach podatkowych lub nie byli zarejestrowani w odpowiedniej chwili. Nasza mediacja w wielu przypadkach doprowadziła do złagodzenia kary lub do całkowitego jej odpuszczenia. We wszystkich przypadkach współpracujemy z firmami, żeby uniknąć powtarzania błędów.