Dla handlowców

Amazon dla Dostawców: Usługi doradztwa podatkowego z zakresu podatku VAT

Zgodnie z prośbą Amazon, przygotowaliśmy specjalnie dopasowaną propozycję dla Dostawców, którzy zamierzają sprzedawać swoje usługi w wybranych państwach. Pakiet usług dotyczących doradztwa podatkowego obejmuje (wszystkie lub niektóre) poniższe usługi:

Rejestracja VAT

Usługa ta obejmuje wszystkie formalności związane z otrzymaniem lokalnego numeru rejestracji podatkowej dla podatku VAT.

Rozliczenia VAT

Zgodnie z określonymi przepisami (miesięczne, kwartalne, roczne) obowiązującymi w danym kraju.

Doradztwo VAT

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu oraz wyspecjalizowanemu zespołowi ds. podatku VAT oraz cła, jesteśmy w stanie zapewnić pomoc we wszystkich kwestiach, które mogą wystąpić w danym kraju (np. doradztwo w zakresie dokonywanych transakcji, wymogów fakturowania, wsparcie podczas kontroli itd.).

Raporty Intrastat

Ustanowienie określonego formatu oraz procedur optymalizujących przepływ informacji oraz danych sprawozdawczych.

Pełne wsparcie w zakresie językowym w danych krajach
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja , Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

W/w usługi są ustandaryzowane i wyceniane według specjalnych stawek skierowanych wyłącznie do Dostawców firmy Amazon. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących standardowej oferty i dostosowania jej do Państwa indywidualnych potrzeb, prosimy o skontaktowanie się z Partnerem w zakresie podatku VAT dla danego kraju.

Jesteśmy dostępni dla Państwa w zakresie wszelkich usług dodatkowych. Poniżej znajdują się informacje dotyczące specjalizacji z zakresu podatku VAT i cła oraz możliwość kliknięcia na link w celu uzyskania dodatkowych informacji o naszej firmie oraz usługach.

Ceny

Nasze ceny dla Dostawców firmy Amazon:
Prosimy kliknąć tutaj

Specjalizacja w zakresie podatku VAT i cła

Firmy członkowskie amavat Europe we wszystkich państwach objętych ofertą zdobyły rozległe doświadczenie w zakresie podatku VAT, opłat celnych, opłat akcyzowych, oraz innych podatków, które połączono z ugruntowaną wiedzą z zakresu poszczególnych sektorów branżowych oraz wysokimi kwalifikacjami zawodowymi personelu. Posiadamy wyspecjalizowane zespoły szczegółowo opracowujące te zagadnienia i stosujące podejście międzynarodowe w formie analizy zarówno prawa krajowego i praktyki, jak i przepisów międzynarodowych: dyrektyw unijnych, przepisów unijnych oraz orzeczeń sądów. Metoda ta gwarantuje najwyższą jakość naszych usług i umożliwia zaoferowanie rozwiązań optymalizujących planowanie i zarządzanie przepływami pieniężnymi związanymi ze sprzedażą towarów i usług na rynku krajowym i międzynarodowym, a także zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Usługi doradztwa:

 • Planowanie w zakresie podatku VAT i cła,
 • Optymalizacja w zakresie odliczenia podatku VAT,
 • Optymalizacja opłat celnych,
 • Analiza struktur organizacyjnych i umów,
 • Analiza konsekwencji wynikających z polityki celnej, podatkowej i handlowej w handlu międzynarodowym,
 • AEO-Status upoważnionego przedsiębiorcy, VAT oraz składy celne,
 • Sprawdzanie warunków kwalifikacji do korzystnych procedur podatkowych i celnych,
 • Pomoc przy sporządzaniu wniosków oraz dokumentów, które należy złożyć w organach podatkowych i celnych,
 • Usługi due dilligence oraz audytu w zakresie podatku VAT i cła.

Bieżące usługi podatkowe:

 • Rejestracja podatkowa dla potrzeb VAT oraz usługi przedstawiciela podatkowego dla firm będących nierezydentami,
 • Bieżące rozliczanie VAT i sporządzanie deklaracji oraz dokumentów podatkowych,
 • Zwroty podatku VAT w kraju i za granicą,
 • Doradztwo dla sektora energetycznego.