Cennik rozliczeń VAT i innych usług

Rejestracja numeru identyfikacyjnego VAT / Wyrejestrowanie numeru identyfikacyjnego VAT (w Europie)

Rejestracja VAT w UE

EUR 420
  • Jednolita stawka za kraj
  • AT, DE, CZ, ES, FR, IT, UK, PL
  • Inne kraje na żądanie
  • (Jeśli nie chcą Państwo tracić czasu na tłumaczenie dokumentów, mogą Państwo rozważyć również wybranie pakietu Rejestracji VAT w UE z naszym pakietem tłumaczeniowym)

Rejestracja VAT w UE z pakietem tłumaczeniowym

EUR 590
  • Jednolita stawka za kraj
  • AT, DE, CZ, ES, FR, IT, UK, PL
  • Inne kraje na żądanie

Wyrejestrowanie VAT w UE

EUR 500
  • Jednolita stawka za kraj
  • AT, DE, CZ, ES, FR, IT, UK, PL
  • Inne kraje na żądanie

VAT Compliance w Europie - jeśli wybiorą Państwo roczny plan płatności, zaoszczędzą Państwo 5%

Miesięczna płatność

Roczna płatność

PL SELECT

EUR 140
Miesięcznie
Dostępne dla następujących krajów; (inne kraje na żądanie)
AT, DE, CZ, FR, IT, ES, FR, PL
-

PL CEE

EUR 265
Miesięcznie
Pakiet krajowy
PL i CZ
Oszczędzają Państwo 5% w porównaniu do cen PL SELECT

PL PAN-EU 6

EUR 765
Miesięcznie
Wybierz spośród 6 różnych Pakietów Krajowych CZ, ES, FR, IT, PL, UK lub DE, ES, FR, IT, PL, UK lub FR, IT, PL, UK, CZ, DE lub IT, PL, UK, DE, CZ, ES lub PL, UK, DE, CZ, ES, FR lub UK, DE, CZ, ES, FR, UK lub CZ, DE, ES, FR, IT, PL
Szczególnie dla sprzedawców online, którzy są zarejestrowani w jednym z następujących krajów: DE, CZ, ES, FR, IT, PL, UK
Oszczędzają Państwo 10% w porównaniu do cen PL SELECT

PL PAN-EU 7 (EU)

EUR 882
Miesięcznie
Pakiet krajowy (dla podmiotów prowadzących handel online zarejestrowanych w UE tj. AT)
DE, CZ, PL, FR, IT, ES, UK
Oszczędzają Państwo 10% w porównaniu do cen PL SELECT

PL PAN-EU 7 (non-EU)

Na żądanie
Miesięcznie
Pakiet krajowy (dla podmiotów prowadzących handel online zarejestrowanych spoza UE tj. USA, Szwajcarii czy Chin)
DE, CZ, PL, FR, IT, ES, UK

Przegląd usług - w każdym planie są uwzględnione następujące usługi:

Opis usługi: Opłata: Uwaga:
Przekazywanie cyklicznych deklaracji VAT (miesięcznych lub kwartalnych - w zależności od lokalnych przepisów podatkowych) W zestawie -
Złożenie podsumowującej rocznej deklaracji VAT (jeśli jest wymagana) W zestawie -
Złożenie deklaracji dotyczącej listy sprzedaży WE (ESL) (jeśli jest wymagana) W zestawie Jeśli to konieczne
Złożenie deklaracji zgodności z deklaracją podatkową (SAF-T) (jeśli jest wymagana) W zestawie Obowiązkowe w Polsce i Czechach
Funkcjonowanie jako adres korespondencyjny dla organu podatkowego W zestawie Odbieranie i przekazywanie korespondencji od lokalnych organów podatkowych
Odpowiadanie na rutynowe pytania z / do lokalnych organów podatkowych (1 godzina / miesiąc) W zestawie -
Centralny osobisty kontakt W zestawie W odpowiednim lokalnym urzędzie skarbowym amavat®, z którym zawarli Pańswo umowę z klientem
Portal klienta 24/7 W zestawie -
Archiwizowanie wszystkich naszych raportów W zestawie -
Automatyczne powiadomienie o kwocie płatności VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS W zestawie -
Automatyczne przekazywanie miesięcznych danych o płatnościach do naszego partnera integracyjnego CurrenciesDirect W zestawie On request
Bezpłatne połączenie miesięcznego automatycznego przesyłania danych od naszych partnerów integracyjnych W zestawie Na żądanie / tj. Taxdoo

Następujące usługi są fakturowane według wydatków w każdym planie:

Opis usługi: Opłata: Uwaga:
Komunikacja z lokalnymi organami podatkowymi EUR 150,– / godzina Jeśli jest to konieczne w przypadku kontroli podatkowych lub niezbędnej korespondencji w przypadku opóźnień w płatnościach / karach podatkowych itp.