Informacje o firmie

Zgodnie z § 5 TMG:
amavat Sp. z o.o.
ul. Szwedzka 5
55-040 Bielany Wrocławskie

amavat Sp. z o.o. jest firmą należącą do grupy getsix.eu

Reprezentowana przez:
Monika Frank
Claus Frank

Kontakt:
Telefon: +48 71 388 13 00
Fax: +48 71 388 13 10
E-mail: info@amavat.eu

Rejestr:
Rejestracja w rejestrze handlowym
Sąd właściwy: Wrocław
Numer KRS: 0000374411

Identyfikator podatkowy:
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): PL8961511786

Odpowiedzialny za treść:
Claus Frank
claus.frank@amavat.eu