FAQ & Info

FAQs & informacje ogólne dla sprzedawców internetowych korzystające z realizacji przez Amazon (FBA)

Jakie informacje są wymagane, aby zarejestrować swoją firmę dla celów podatku VAT?

amavat Europe przygotował osobny dokument, który objaśnia wszystkie istotne wymagania, aby zarejestrować Twoją firmę dla celów podatku VAT w jednym lub we wszystkich siedmiu państw, w których utrzymujemy nasze biura. Proszę skontaktuj się z naszymi ekspertami krajowymi.

Dlaczego powołać agenta podatkowego dla podatku VAT?

Powołanie agenta podatkowego zapewnia firmom z oficjalną siedzibą w jednym z krajów UE, a prowadzących działalności gospodarczej w innym europejskim państwie, prawidłowe rozliczenie podatku VAT.

Poniżej znajdują się przykłady działalności podlegające opodatkowaniu:

 • Wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabywanie do i z innych państw członkowskich,
 • Import i eksport do i z terytorium Unii Europejskiej,
 • Usługi budowlane oraz usługi powiązane z nieruchomościami,
 • Magazynowanie towarów i składy konsygnacyjne,
 • Sprzedaż wysyłkowa w przypadku przekroczenia progu (kliknij tutaj i zobacz progi sprzedaży wysyłkowej),
 • Sprzedaży do konsumentów i innych podmiotów niebędących podatnikami VAT,
 • Rozliczenie VAT na podstawie metody odwrotnego obciążenia,
 • Niektóre operacje nabywania/odsprzedaży.

Jeśli wykonujesz jedną z powyższych operacji biznesowych, możesz mieć obowiązek rejestracyjny w danym państwie członkowskim jako podatnik VAT. Uzyskując krajowy numer VAT jesteś w stanie zapewnić prawidłowe rozliczenie zapłaconych podatków oraz podatku należnego.

W tym celu powinieneś powołać agenta podatkowego, jak np. amavat Europe, który będzie wspierać Cię podczas wszystkich formalnościach administracyjnych zapewniając pełną zgodność z krajowym prawodawstwem oraz ochronę przed utratą możliwości odzyskania podatku VAT lub w przypadku obciążenia karami będącymi wynikiem naruszenia przepisów podatkowych.

Jaka jest rola agenta podatkowego?

 • Agent podatkowy dopełnia w Twoim imieniu wszelkie formalności wymagane do rejestracji podatku VAT (sporządzanie formularzy i dokumentów rejestracyjnych w zakresie podatku VAT, zamówienie usług tłumaczeniowych oraz wsparcie w procesie uzyskania numeru VAT).
 • Obowiązki agenta podatkowego obejmują: przedłożenie deklaracji podatkowej (zarówno deklaracje VAT, jak również informacje podsumowujące odnośnie wewnątrzwspólnotowego handlu), przedłożenie wniosków odnośnie zwrotów podatkowych, przedłożenie deklaracji statystycznej (Intrastat) oraz uregulowanie płatności podatku VAT (informując o należnej kwocie płatności).
 • Agent podatkowy zapewnia zgodności z przepisami podatkowymi, począwszy od analizy danego przypadku przez kontrolę prawidłowości dokumentów do przekazywania wszelkich informacji związanych z obowiązkami płatnika na bieżąco (wystawianie faktur, zmiany w rozporządzeniach)..
 • Agent podatkowy zarządza wszelką korespondencją i wymianą z organami podatkowymi. W razie pytań podczas kontroli podatkowej stoi on do dyspozycji klienta.

Agent czy przedstawiciel podatkowy? W celu zapoznania się z różnicą pomiędzy agentem podatkowym, a przedstawicielem podatkowym, skontaktuj się z amavat Europe lub kliknij tu dla szczegółów.

Dlaczego powołać przedstawiciela dla podatku VAT?

Firmy posiadające swoją oficjalną siedzibę poza Unią Europejską i prowadzące w jednym z krajów członkowskich UE działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT są zobowiązane do powołania przedstawiciela podatkowego.

Poniżej znajduje się lista działalności podlegającej opodatkowaniu:

 • Wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabywanie do i z innych państw członkowskich,
 • Import i eksport do i z terytorium Unii Europejskiej,
 • Usługi budowlane oraz usługi powiązane z nieruchomościami,
 • Magazynowanie towarów i składy konsygnacyjne,
 • Sprzedaż wysyłkowa w przypadku przekroczenia progu (kliknij tutaj i zobacz progi sprzedaży wysyłkowej),
 • Niektóre operacje nabywania/odsprzedaży.

Jeśli wykonujesz jedną z powyższych operacji biznesowych, możesz mieć obowiązek rejestracyjny w danym państwie członkowskim jako podatnik VAT.

W tym celu powinieneś powołać przedstawiciela podatkowego, który będzie wykonać wszystkie formalności administracyjne dla Ciebie. Powołanie przedstawiciela podatkowego jest warunkiem do uzyskania krajowego numeru VAT w danym państwie członkowskim UE.

Jaka jest rola przedstawiciela podatkowego dla podatku VAT?

 • Przedstawiciel podatkowy dopełnia w Twoim imieniu wszelkie formalności wymagane do rejestracji podatku VAT (sporządzanie formularzy i dokumentów rejestracyjnych w zakresie podatku VAT, zamówienie usług tłumaczeniowych oraz wsparcie w procesie uzyskania numeru VAT).
 • Obowiązki przedstawiciela podatkowego obejmują: przedłożenie deklaracji podatkowej (zarówno deklaracje VAT, jak również informacje podsumowujące odnośnie wewnątrzwspólnotowego handlu), przedłożenie wniosków odnośnie zwrotów podatkowych, przedłożenie deklaracji statystycznej (Intrastat) oraz uregulowanie płatności podatku VAT (informując o należnej kwocie płatności).
 • Przedstawiciel podatkowy zapewnia zgodności z przepisami podatkowymi, począwszy od analizy danego przypadku przez kontrolę prawidłowości dokumentów do przekazywania wszelkich informacji związanych z obowiązkami płatnika na bieżąco (wystawianie faktur, zmiany w rozporządzeniach).
 • Przedstawiciel podatkowy zarządza wszelką korespondencją i wymianą z organami podatkowymi. W razie pytań podczas kontroli podatkowej stoi do dyspozycji klienta.
 • Przedstawiciel podatkowy jest wraz z podatnikiem współodpowiedzialny za obowiązki dotyczące podatku VAT, a ze względu na to, ustanowienie depozytu lub gwarancji bankowej może być konieczna.

Przedstawiciel czy agent podatkowy? W celu zapoznania się z różnicą pomiędzy agentem podatkowym, a przedstawicielem podatkowym, skontaktuj się z amavat Europe lub kliknij tu dla szczegółów.

Jakie konsekwencje wiążą się z wewnątrzwspólnotowym transferem moich produktów/zapasów towarowych korzystając z realizacji przez Amazon (FBA)?

Magazynowanie swoich zapasów towarowych w centrach realizacji Amazon.

amavat Europe obsługuje wiele sprzedawców Amazon Marketplace, którym Amazon proponuje przeniesienie swoich zapasów towarowych do jednego z siedmiu centrów realizacji przez Amazon (FBA) znajdujących się w siedmiu państwach, rozmieszczonych w całej Europie. Proszę kliknij tutaj.

Z komercyjnego punktu widzenia uzyskanie przewagę nad konkurencją przez tańsze i szybsze dostawy do Twoich klientów w UE jest uzasadnione. Transfer swojego magazynu do innego państwa UE stanowi dostawę, która podlega opodatkowaniu i wymaga natychmiastową rejestrację w danym kraju – w tym przypadku nie istnieją progi.

Organy podatkowe w UE bardzo zaangażowali się w uzyskaniu od Amazon w związku z dane sprzedaży, np. w przypadku firm z Wielkiej Brytanii mające magazyny w centrach FBA. Proszę być świadomym, że organy podatkowe komunikują się ze sobą i że wzajemnie udostępniają sobie dane.

Jakie są różnice prowadząc sprzedaż dla klientów wewnątrz UE lub poza jej granicami?

Przy sprzedaży towarów online do odbiorców prywatnych istnieją dwa rodzaje klientów – te wewnątrz UE oraz te poza jej granicami.

Wewnątrz UE

Przypuszczając, że wykonujesz swoją pracę jako sprzedawca Amazon bardzo dobrze, np. w Wielkiej Brytanii, wtedy Amazon jest w stanie rozszerzyć ekspozycje Twojego sklepu na 3 lub 4 kraje UE i zwróci się do Ciebie z pytaniem czy chciałbyś sprzedawać swoje towary również na kontynencie europejskim.

Pod kątem logistycznym nic się nie zmieni. Wysyłasz swoje towary do centrum realizacji w Wielkiej Brytanii, a oni załatwią resztę. Świetnie – zaczynasz pozyskać klientów z Francji i Niemiec. Powinieneś się martwić o naliczenie podatku VAT? Odpowiedź na to pytanie brzmi TAK.

Sprzedawając do klientów prywatnych w Europie podlegasz teraz unijnym przepisom dotyczącym sprzedaży wysyłkowej. Te przepisy obowiązują również dla firm jednoosobowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i dla osób indywidualnych prowadzących sprzedaży online.

Zasady te stanowią, że naliczasz podatek VAT ze stawką obowiązującą w Wielkiej Brytanii na każdą sprzedaż do klientów prywatnych, aż do momentu, w którym przekraczasz prógi ustanowione przez poszczególne państwa. Progi dla większości krajów UE wynoszą 35.000,00 euro lub jego ekwiwalent w walucie krajowej – z wyjątkiem Francji, Niemiec, Luksemburgi i Holandi – którzy posiadają progi o wysokości 100.000,00 euro.

W przypadku, gdy Twoje sprzedaże (włącznie z kosztami dostawy) przekraczają progi w danych krajach posiadasz obowiązek zarejestrowania się w tych krajach jako podatnik VAT i stosować się do obowiązku składania deklaracji VAT. Niestosowanie się do wymogów prowadzi do nałożenia odsetek i kar.

Jeśli nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii, nie odprowadzasz podatku VAT. Mimo tego musisz monitorować swoje sprzedaży na terenie UE, gdyż przekraczając progu w innym państwie jesteś zobowiązany do zarejestrowania się tam jako podatnik VAT (nawet, jesli znajdujesz się poniżej progu w Wielkiej Brytanii) oraz do naliczenia podatku VAT obowiązującego w danym państwie.

Również powinieneś być świadomym, że różne stawki VAT mogą być stosowane, np. na ubranie dziecięce w Wielkiej Brytanii nalicza się zerowy podatek VAT, natomiast w innych krajach UE mog one podlegać standardowej stwace VAT.

VAT rates range from 17% (Luxembourg) to 27% (Hungary) across the EU – again, accounting for the variations within your margins from the start can ensure you remain competitive in every country.

Poza granicami UE

Jeśli uzyskasz klientów poza granicami UE nie naliczasz podatku VAT na sprzedaży, dopóki jesteś w stanie udowodnić, że eksport został zrealizowany.

Czy potrzebuję numeru VAT UE dla sprzedaży przez Amazon?

Jeśli sprzedajesz towary przez internet do klientów w innych krajach UE za pomocą realizacji przez Amazon (FBA), wtedy musisz się prawdopodobnie zarejestrować jako podatnik VAT w krajach Twoich klientów. Aczkoliwek dobra wiadomość jest taka, że nie musisz powołać żadnych zagranicznych filii w celu handlowania.

ZAUWAŻ: Dotychczas koncepcja jednego numeru VAT w UE dla sprzedawców towarów przez FBA do konsumentów nie istnieje. Musisz dokonać osobną rejestrację jako podatnik VAT w każdym z 28 państw UE. Istnieje wstępny eksperyment z jednym numerem VAT dla rejestracji w UE obejmujący sprzedawców usług elektronicznych dla konsumentów na terenie UE. Ten eksperyment rozpoczął się w 2015 r. W przyszłości może on zostać rozszerzony do towarów oraz sprzedawców FBA.

Kiedy musisz się w innym państwie zarejestrować jako podatnik VAT?

Nie musisz się od razu zarejestrować w krajach Twoich klientów jako podatnik VAT, jeśli jesteś już zarejestrowanym podatnikiem VAT w Twoim kraju zamieszkania. Unia Europejska, która stanowi nadrzędne przepisy dotyczące podatku VAT we wszystkich 28 krajach członkowskich, ustanowiła progi dotyczące rejestracji VAT dla zagranicznych sprzedawców FBA. W przypadku sprzedaży poniżej tego rocznego progu w odpowiednim kraju, nie podlegasz rejestracji w tym kraju i odprowadzasz podatek VAT w oparciu o swój krajowy numer VAT.

Tutaj możesz sprawdzić progi sprzedaży wysyłkowej dotyczące rejestracji VAT.

Przekraczając próg w jednym kraju posiadasz obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT niebędącym rezydentem w kraju docelowym. Zgodnie z przepisami wspólnego rynku tworzy to dla Ciebie możliwości sprzedaży w dowolnym kraju UE bez potrzeby powołania firmy w danym kraju. Jednak musisz naliczać krajową stawkę VAT i odprowadzić ją do krajowych organów podatkowych, ponieważ UE nie zharmonizowała swoje systemy podatkowe.

Poza obowiązkiem rejestracji VAT w wyniku przekroczenia progu sprzedaży wysyłkowej, musisz się także zarejestrować, jeśli magazynujesz swój towar w zagranicznym magazynie Amazon, zanim dokonujesz sprzedaży do krajowych konsumentów. Przeczytaj naszą sekcję dotyczącą rejestracji VAT dla magazynowania skadu w zagranicznym magazynie Amazon. Przykład działania progów sprzedaży wysyłkowej: prowadzisz swoją działalność we Francji z francuskim numerem VAT i sprzedajesz swoje towary do francuskich klientów naliczając francuską stawkę VAT o wysokości 20 procent.

W przypadku, gdy zaczynasz sprzedawać swoje towary do Niemiec i Hiszpanii, a kwoty sprzedaży nie przekraczają progi rejestracyjne, wtedy naliczasz na sprzedane towary francuską stawkę VAT o wysokości 20% i odprowadzasz ściągnięty podatek VAT do francuskich organów podatkowych. Jeśli jednak przekroczysz krajowe limity (Niemcy 100.000,00 €; Hiszpania 35.000,00 €) musisz zarejestrować swoją francuską firmę u niemieckich i hiszpańskich organach podatkowych. Oni nadają Twojej francuskiej firmy niemiecki i hiszpański numer VAT. W terminologii podatkowej zostałeś podatnikiem lub przedsiębiorcem niebędącym rezydentem. Od tego momentu musisz naliczać na swoje towary sprzedane do niemieckich i hiszpańskich konsumentów 19% lub 21% VAT oraz odprowadzić je do krajowych organów podatkowych.

Podsumowując

 • Każdy biznes z poza UE sprzedający towary na terenie UE musi być zarejestrowany w państwie, w którym magazynuje swoje towary,
 • Każdy biznes w UE przekraczający krajowy próg rejestracji VAT musi zarejestrować się jako podatnik VAT w danym kraju,
 • Każdy biznes w UE przekraczający próg sprzedaży wysyłkowej w innym państwie UE, musi się zarejestrować w kraju docelowym jako podatnik VAT,
 • Każdy biznes poza UE magazynując i sprzedając w/do innych państw członkowskich UE musi być zarejestrowanym podatnikiem VAT w kraju, w którym magazynuje swoje towary.

Jak uzyskać numer VAT UE dla sprzedaży przez Amazon?

Istnieje możliwość, że musisz uzyskać zagraniczny numer VAT UE jako sprzedawca za pomocą realizacji przez Amazon (FBA), ponieważ przekroczyłeś próg rejestracyjny VAT dla sprzedaży wysyłkowej lub magazynujesz swoje towary w jednym z zagranicznych magazynów Amazon.

Obecnie nie istnieje koncepcja jednego numeru VAT, który obowiązywałby na terenie UE, dla sprzedaży towarów do konsumentów. Istnieje eksperyment na wcześnym etapie, który obejmuje świadczenie usług elektronicznych dla konsumentów. Ten eksperyment rozpocznie się w 2015 r. W przyszłości może on być rozszerzony do towarów.

Co wymagają organy podatkowe?

Każde państwo stawia inne wymagania w celu uzyskania numeru VAT.

Zazwyczaj obejmuje to:

  • Dokumenty założycielskie firmy,
  • Sprawdzenie rejestracji jako podatnik VAT w kraju rezydenta (lub status podatnika dla sprzedawców poza UE),
  • Zarys Twoich planów odnośnie sprzedaży w danym kraju, włączając budżety,
  • Ewidencja umów sprzedaży w celu sprawdzenia Twojej autentyczności jako sprzedawca,
  • Dowody identyfikacji sygnatariuszy firmy,
  • Organy podatkowe dostarczają formularz ws. uzyskania numeru VAT, który niemal zawsze jest sporządzony w języku danego kraju.

Skontaktuj się z amavat Europe w celu uzyskania szczegółów ws. ubiegania się o numer VAT dla każdych z państw.

Sprzedawać przez Amazon nie mając siedzibę w UE?

Sprzedawcy detaliczni z poza UE korzystające z realizacji przez Amazon (FBA) mają do czynienia z odmiennymi zobowiązaniami dotyczących rezydentów z jednego z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Dobra wiadomość dla nich jest fakt, że mogą sprzedawać do konsumentów na terenie UE nie zakładając firmę na jej terenie, aczkolwiek muszą być oni zarejestrowanymi podatnikami VAT w państwach, do których sprzedają.

Dokładne wymagania dla sprzedawców detalicznych z poza UE korzystających z FBA zależą od tego, dokąd zostały towary wysyłane odkąd klient dokonał swoje zamówienie.

Towary z poza UE – Jeśli towary znajdują się u sprzedawcy poza UE muszą one najpierw przejść procedurę celną. Sprzedawca może tego dokonać, kiedy towary po raz pierwszy przybędą do kraju UE. Można uregulować podatek VAT od importów oraz opłaty celne w celu wprowadzenia towarów na teren UE dla przyszłych dostawów do klienta. Jeśli sprzedawca chcę odzyskać podatek VAT od importów, musi on zarejestrować się jako podatnik VAT w kraju, w którym towary przeszły procedurę celną. W innym przypadku sprzedawca musi odliczyć podatek VAT do importów oraz opłaty celne jako koszty.

Alternatywnie sprzedawca poza UE może zmuszać swojego klienta, aby ten uregulował podatek VAT dla importów oraz opłaty celne. Zazwyczaj przewoźnik obciąża klienta tą kwotą, zanim on wydaje towary. Odstrasza to jednak często klientów od ponownych transakcjach z sprzedawcą.

Towary wewnątrz UE – Jeśli sprzedawca chcę magazynować swoje towary w magazynach Amazon na terenie UE, wymaga to rejestracji VAT w tym kraju, w którym znajduje się magazyn. Uzyskany numer sprzedawca może używać do sprzedaży swoich towarów do klientów w UE. W przypadku, gdy sprzedawca przekroczy progów sprzedaży wysyłkowej, musi on się zarejestrować w kolejnych państwach UE.

W jaki sposób działają progi sprzedaży wysyłkowej?

Jeśli np. prowadzisz swoją działalność we Francji z francuskim numerem VAT i sprzedajesz swoje towary do francuskich klientów i naliczasz francuską stawkę VAT o wysokości 20 procent.

W przypadku, gdy zaczynasz sprzedawać swoje towary do Niemiec i Hiszpanii, a kwoty sprzedaży nie przekraczają progi rejestracyjne, wtedy naliczasz na sprzedane towary francuską stawkę VAT o wysokości 20% i odprowadzasz ściągnięty podatek VAT do francuskich organów podatkowych. Jeśli jednak przekroczysz krajowe limity (Niemcy 100.000,00 €; Hiszpania 35.000,00 €) musisz zarejestrować swoją francuską firmę u niemieckich i hiszpańskich organach podatkowych. Oni nadają Twojej francuskiej firmy niemiecki i hiszpański numer VAT. W terminologii podatkowej zostałeś podatnikiem lub przedsiębiorcem niebędącym rezydentem. Od tego momentu musisz naliczać na swoje towary sprzedane do niemieckich i hiszpańskich konsumentów 19% lub 21% VAT oraz odprowadzić je do krajowych organów podatkowych.

Podsumowując

   • Każdy biznes z poza UE sprzedający towary na terenie UE musi być zarejestrowany w państwie, w którym magazynuje swoje towary,
   • Każdy biznes w UE przekraczający krajowy próg rejestracji VAT musi zarejestrować się jako podatnik VAT w danym kraju,
   • Każdy biznes w UE przekraczający próg sprzedaży wysyłkowej w innym państwie UE, musi się zarejestrować w kraju docelowym jako podatnik VAT,
   • Każdy biznes poza UE magazynując i sprzedając w/do innych państw członkowskich UE musi być zarejestrowanym podatnikiem VAT w kraju, w którym magazynuje swoje towary.

Kiedy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w innym kraju UE?

Jeśli jesteś już zarejestrowanym podatnikiem VAT w Twoim kraju zamieszkania, nie musisz się od razu zarejestrować w krajach Twoich klientów jako podatnik VAT. Unia Europejska, która stanowi nadrzędne przepisy dotyczące podatku VAT we wszystkich 28 krajach członkowskich, ustanowiła progi dotyczące rejestracji VAT dla zagranicznych sprzedawców FBA. W przypadku sprzedaży poniżej tego rocznego progu nie podlegasz rejestracji VAT w danym kraju i odprowadzasz naliczony podatek VAT w oparciu o swój krajowy numer VAT.

Tutaj możesz sprawdzić progi sprzedaży wysyłkowej dotyczące rejestracji VAT.

Przekraczając próg w jednym kraju posiadasz obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT niebędącym rezydentem w kraju docelowym. Zgodnie z przepisami wspólnego rynku tworzy to dla Ciebie możliwości sprzedaży w dowolnym kraju UE bez potrzeby powołania firmy w danym kraju. Jednak musisz naliczać krajową stawkę VAT i odprowadzić ją do krajowych organów podatkowych, ponieważ UE nie zharmonizowała swoje systemy podatkowe.

Poza obowiązkiem rejestracji VAT w wyniku przekroczenia progu sprzedaży wysyłkowej, musisz się także zarejestrować, jeśli magazynujesz swój towar w zagranicznym magazynie Amazon, zanim dokonujesz sprzedaży do krajowych konsumentów.

Jakie wymagania dotyczące fakturowania istnieją w Niemczech?

Niemieckie prawo podatkowe oraz wymagania dotyczące fakturowania są bardzo surowe. Przepisy niemieckie są zgodne z dyrektywą UE odnośnie podatku VAT oraz zawartych w niej wymagań dotyczących fakturowania VAT.

Faktura podlegająca niemieckiemu podatkowi VAT musi zawierać conajmniej następujące informacje:

   • • Data wystawienia,
   • • Unikatowy numer porządkowy,
   • • Numer VAT lub numer ID VAT dostawcy / usługodawcy,
   • • Pełny adres dostawcy / usługodawcy oraz klienta,
   • • Pełny opis towarów lub świadczonych usług,
   • • Szczegóły dotyczące ilości, jeśli możliwe,
   • • Data dostawy lub data świadczenia usługi,
   • • Wartość netto, wartość dostawy / świadczonej usługi podlegająca opodatkowaniu,
   • • Zastosowana stawka VAT oraz kwota podatku VAT,
   • • Szczegóły odnośnie zerowej stawki VAT – eksport, odwrotne obciążenie lub dostawa wewnątrzwspólnotowa,
   • • Suma, wartość brutto faktury.

Tylko w przypadku, gdy wszystkie powyższe wymagania są spełnione, zwrot podatku VAT dla klienta jest możliwy lub faktura może być wystawiona z zerowym podatku VAT.

amavat Europe oferuje wsparcie dotyczące oceny zgodności Twoich faktur z wymaganiami niemieckiego prawa podatkowego.

Ile opłat płacisz w każdym kraju?

Nasze opłaty w amavat Europe są umieszczone tutaj. Opłaty podlegają negocjacji oraz dalszych porozumień między stronami.

Czy automatyczne wystawianie faktur VAT będzie możliwe dla zamówien FBA na Amazonie?

Jeśli realizujesz zamówienia na rynku UE za pomocą realizacji przez Amazon (FBA) dla sprzedaży przez stronę internetową Amazon możesz brać pod uwagę automatyczne wystawianie faktur VAT dla Twoich klientów. Amazon nie wystawia faktury VAT dla sprzedających, gdyż wystawianie faktur i utrzymywanie zgodności z prawem i z przepisami dotyczących VAT leży w wyłącznej odpowiedzialności sprzedającego. Jeśli nie jesteś pewny czy musisz wystawić fakturę VAT dla kupującego z Polski, prosimy o kontakt z amavat Services Poland. Z przyjemnością wyjaśniamy wszelkie pytania. Amazon nie udziela doradztwa prawnego lub podatkowego. Kupujący może dołączyć do swojego Seller Feedback Twoją obsługę klienta związaną z ich zapytaniami odnośnie fakturowania VAT.

Możesz używać raportów wysyłki FBA Amazona, które znajdują się w sekcji Raporty API (Reports API), aby uzyskać istotne informacje o kupującym, np. takie jak adres dostawy lub adres wysłania faktury dla Twoich sprzedaży za pomocą realizacji przez FBA na stronie internetowej Amazon. Raport zawiera także kwoty pokrywane przez klienta dla wysyłki i usług pakowania prezentów.

Istnieje możliwość otrzymania połączonych wielokrotnych dostaw w ramach jednego zamówienia na jednej fakturze?

Jedno zamówienie klienta może obejmować wielokrotne dostawy. Jeśli chcesz połączyć wszytkie dostawy z jednego zamówienia klienta na jednej fakturze, możesz używać raportów wysyłki FBA Amazona oraz raportów „Wszystkie Zamówienia” (All Orders) z sekcji Raporty API. Jeśli dostawy od jednego klienta są rozdzielone na kilka raportów wysyłki FBA, możesz używać jednego z raportów „Wszystkie Zamówienia” z sekcji Raporty API w celu uzyskania identyfikatorów zamówienia z jednego zamówienia klienta.

Wtedy możesz odnosić identyfikatory zamówienia oraz jednego lub wielu raportów FBA do uzyskania adresu dostawy i adresu, na który wystawiony został rachunek.

Prosimy o uwzględnienie faktu, iż przedstawione przez amavat Europe informacje na stronie FAQ zostały zaktualizowane 24 marca 2016 r. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zmiany w prawie, które powstały po tym dniu.

Rozważania nad europejskim VAT

Prowadzenie sprzedaży na terenie Europy oferuje możliwość docierania do wielu państw. Z tego powodu warto wiedzieć, w jaki sposób Unia Europejska stosuje podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku zamówień online.

VAT

Unia Europejska opisuje VAT jako podatek od konsumpcji oszacowany na podstawie wartości przypisanej do towarów i usług. Nalicza się go na towary i usługi, którymi się handluje na terenie UE i które są przeznaczone do konsumpcji. Towary eksportowe lub usługi sprzedawane do klientów zagranicznych zazwyczaj nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Importy do UE jednak podlegają opodatkowaniu.

Podatek od towarów i usług nalicza się kupującemu jako stawka procentowa od ceny towaru. Sprzedający odprowadza naliczony podatek VAT do organów finansowych, aczkolwiek może on odliczyć kwotę VAT, którą odprowadził do innych „osób podlegających opodatkowaniu” podczas nabywaniu towarów i usług dla swojej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej o podatku od towarów i usług (VAT).

W jaki sposób nalicza się VAT?

Zarejestrowani handlarze posiadające numer VAT muszą wykazać naliczoną kwotę VAT na fakturze. W ten sposób klienci będą wiedzieć ile podatku VAT zapłacili za produkt końcowy, a klient będąc zarejestrowanym podatnikiem w łatwy sposób może ustalić, jaką kwotę może odliczyć od należnego podatku VAT.

Zasięg podatku VAT i stawki VAT

Prawo europejskie wymaga minimalną standardową stawkę VAT o wysokości 15% (lub co najmniej 5% dla obniżonej stawki). Stawki VAT w krajach UE różniają się co do wysokości i pomiędzy produktów. Skonsultuj się z odpowiednim organem podatkowym w celu ustalenia obecnie obowiązujących stawek VAT dla dany produkt.

VAT od importów i eksportów

Sprzedając produkty do Europy lub z jednego kraju członkowskiego do drugiego trzeba mieć świadomość, że stawki podatkowe pomiędzy państwamy mogą się różnić. Transfer Twojego składu z jednego państwa UE do drugiego lub z jednego centrum realizacji przez Amazon do innego państwa, w którym Twoje produkty będą składowane, stanowi transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Jesteś odpowiedzialny za spełnienie obowiązujących wymagań dotyczących VAT, włącznie z wymaganiami dotyczących VAT w Amazon Marketplace, w kraju docelowym dostawy lub wysyłki, bądź w jakimkolwiek innym kraju.

Wskazówka: Jeśli sprzedajesz do różnych Amazon Marketplaces w Europie możesz mieć obowiązek uzyskania indywidualnego numeru VAT w każdym z tych państw. W celu otrzymania dodatkowej informacji na temat VAT zapoznaj się również z źródłami dotyczących poszczególnych krajów.

Importując produkty do Unii Europejskiej możesz mieć obowiązek uregulowania VAT od importów w momencie, kiedy Twój towar trafi do Europy, oraz w kraju docelowym. VAT od importów zostanie zwykle uregulowany przez deklaranta w kraju członkowskim, w którym następuje import. Jesteś odpowiedzialny za VAT od importu w chwili, kiedy Twój towar trafi do Europy, dopóki nie uzgodnisz z dostawcą, że podatek VAT od importów będzie wliczony do kosztów towaru, a dostawca wywiąże się z tego obowiązku przez dokonanie zapłaty do odpowiednego organu podatkowego.

Jeśli jesteś firmą z siedzibą poza granicami Unii Europejskiej i chcesz wysłać produkty z kraju poza UE bezpośrednio do klienta w jednym z krajów UE lub wysłać je do jednego z europejskich centrów realizacji przez Amazon, skonsultuj się z Twoim doradcą podatkowym w celu oceny wszystkich możliwych obowiązków dotyczących podatku VAT, które mogą na Tobie ciążyć.

Towary eksportowe dla klientów z poza granicami UE nie podlegają europejskiemu podatku VAT.

Zewnętrzne źródło: Komisja Europejska

Rejestracja w celu uzyskania numeru VAT oraz wypełnianie deklaracji VAT

Sprzedając produkty w Europie możesz mieć obowiązek naliczania na nie podatek VAT. Możesz posiadać obowiązek uzyskania numeru VAT, wypełniania deklaracji VAT i odprowadzania naliczonego podatku VAT do organów podatkowych.

W większości krajów UE istnieje możliwość rejestracji online przez stronę internetową danego organu podatkowego. Większość stron internetowych oferuje informacje o podatku VAT w języku angielskim. Zazwyczaj znajduje się na niej również formularz internetowy do celu rejestracji lub formularz w PDF-ie, którego można ściągnąć ze strony i odesłać drogą mailową. Jeśli możliwość rejestracji online nie istnieje, możesz ustalić do kogo powinieneś się zwrócić w celu uzyskania numeru VAT. Po wysłaniu wniosku o nadanie numeru VAT możesz również wysłać formularze drogą pocztową, które mają być podpisane.

Rejestracja dla celów VAT wiąże się z różnymi wymaganiami dotyczącymi zgodności z przepisami, jak np. odnośnie raportowania i wystawiania faktur VAT.

Rejestracja VAT we wielu krajach

W zależności od wysokości sprzedaży oraz miejsca składowania towaru może być wymagana rejestracja dla celów VAT. Powinieneś skonsultować się z Twoim doradcą podatkowym odnośnie obowiązków rejestracji VAT dotyczących Twojego indywidualnego przypadku.

Jeśli sprzedajesz klientom towary z Twojego składu w Europie, możesz posiadać obowiązek składania deklaracji VAT w kraju, z którego wysyłasz swoje produkty, jak również w kraju docelowym (jeśli przekroczysz tzw. próg sprzedaży wysyłkowej).

Sprzedaż wysyłkowa towarów

Sprzedaż wysyłkowa ma miejsce w przypadku, gdy sprzedajesz towary z jednego kraju UE do drugiego, przy czym Twoi klienci składają się głównie z osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej podelegającej podatku od towaru i usług.

Próg sprzedaży wysyłkowej stanowi kwotę podaną w euro, która osobna jest ustalona przez każdy kraj w UE. W przypadku, gdy Twoje sprzedaże do odpowiedniego kraju przekroczą ten próg, jesteś zobowiązany do rejestracji dla celów VAT w tym państwie. Wtedy posiadasz obowiązek raportowania, naliczania i odprowadzenia podatku VAT w tym kraju.

Proszę uwzględnij, że próg sprzedaży wysyłkowej nie stanowi sumę wszystkich sprzedaży w UE. Każde państwo w UE posiada swój próg sprzedaży wysyłkowej, który w zależności od kraju może być różny. Skonsultuj się z organem podatkowym właściwym dla kraju, do którego chcesz sprzedawać swoje produkty, żeby ustalić aktualny próg sprzedaży wysyłkowej.

Fakturowanie VAT

W wielu krajach UE klienci oczekują fakturę VAT. Przepisy VAT w kraju, w którym klient się znajduje, mogą wymagać od Ciebie wystawianie faktury, poza tym oczekiwania klientów zywkle wykraczają poza wymogów. Klienci w Niemczech i we Włoszech często oczekują faktury na wysokie kwoty.

W celu otrzymania więcej informacji na temat fakturowania VAT w Polsce, prosimy o kontakt z nami.

Skontaktuj się z nami